تور ۹ روزه با کشتی کروز اروپا


تور ۹ روزه با کشتی کروز اروپا

تور 9 روز ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﮐﺮوز MSC SEAVIEW


دﯾﺪار از 4 ﮐﺸﻮر: اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ
8 ﺷﮭﺮ: ﻣﯿﻼن، ﺟﻨﻮا، ﭘﯿﺰا، رم، ﮐﻦ-ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ، ﭘﺎﻟﻤﺎ ﻣﺎﯾﻮرﮐﺎ، ﺑﺎرﺳﻠﻮن، آژاﮐﺴﯿﻮ

برخی خدمات کشتی : 

پارک آبی - 4 استخر - جکوزی - سونا - سالن ماساژ - سالن بدنسازی در عرشه بالای کشتی - سولاریوم - سالن تئاتر - سینما 4 بعدی - شبیه سازی فرمول 1 - کتابخانه - 6 رستوران و 20 کافه - زمین بسکتبال , والیبال , تنیس  , اسکواش , فوتبال و بولینگ - اتاق بازی کودکان - اینترنت .

انواع کابین : 

کابین استاندارد (بدون ویو) - کابین با دید اقیانوس - کابین بالکن دار - سوئیت.

 امکانات کابین ها : 

کمد لباس - حمام - تلویزیون هوشمند - تلفن - دسترسی به اینترنت در کابین (با پرداخت وجه) - مینی بار - گاو صندوق و تهویه مطبوع . 

تفاوت کابین ها در مساحت , دید کابین و طبقه آنها می باشد. 

تور ۹ روز سفر دریایی به اروپا با کروز MSC FANTASIA

 


نوع سفر
هوایی
تاریخ شروع
24 شهریور 1398
مدارک لازم

تمکن مالی به همراه ۵۰ درصد مبلغ تور

خدمات تور

1 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ھﺘﻞ ﭼﮭﺎر ﺳﺘﺎره در ﻣﯿﻼن ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ + 7 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﺎﺑﯿﻦ ﮐﺮوز ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻧﺎھـﺎر، ﺷـﺎم، اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ و ﺳـﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺸﮭﺎی دﯾﺪﻧﯽ در آﻣﻔﯽ ﺗﺎﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻨﮭﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن + وﻳﺰای ﺷﻨﮕﻦ + 3 ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﮭﺮی ﻣﯿﻼن، ﻣﻮﻧـﺖ ﮐـﺎرﻟﻮ، ﺑﺎرﺳـﻠﻮن ﭘﺮوازھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ + ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮھﺎی ﻓﺮودﮔﺎھﻲ و ﺑﻨﺪری + ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ + ھﻤﺮاھﯽ راھﻨﻤﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ. 

توضیحات

1ﺷﺐ ﻣﯿﻼن + 7 ﺷﺐ ﮐﺮوز در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و دﯾﺪار از: ﺟﻨﻮا، ﭘﯿﺰا، رم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ + ﮐﻦ-ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ ﭘﺎﻟﻤﺎ ﻣﺎﯾﻮرﮐﺎ، ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ + آژاﮐﺴﯿﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ


کروز همانند هتلی شناور بر آب در هر شهر توقف خواهد داشت و امکان پیاده شدن و بازدید از جاذبه های مقصد وجود دارد .

 


سایر اطلاعات تور ۹ روزه با کشتی کروز اروپا


ایرلاین
Qatar airways
مدت
8 شب و 9 روز
تاریخ رفت
24 شهریور 1398
قیمت از
نرخ ریالی + 1990 یورو


هتل های قابل ارائه تور ۹ روزه با کشتی کروز اروپانام هتل هر نفر ۲ تخته هر نفر ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات
کابین کشتی کروز Inside Cabin

B.B
1990 یورو + نرخ ریالیقیمت برای هر نفر در اتاق و کابین داخلی دو نفره + وعده غذایی full board
کابین کشتی کروز Outside Cabin

B.B
2090 ﯾﻮرو + نرخ ریالیقیمت برای هر نفر در اتاق و کابین پنجره دار دو نفره + وعده غذایی full board
کابین کشتی کروز Balcony Suite

B.B
2190 ﯾﻮرو + نرخ ریالیقیمت برای هر نفر در اتاق و کابین بالکن دار دو نفره + وعده غذایی full board