شهر گوا

شهر گوا در هندوستان مشهور به سواحلش و مکان هایی یخصوص که برای عبادت می باشد . شهر گوا در سال های اخیر با کاهش توریست مواجه بوده است ، صنعت تولید اولیه دارد و توریست های اروپایی اکثرا در فصل زمستان از گوا دیدن می کنند .
مطالب مرتبط

در حال حاضر مطلبی مرتبط درج نشده است