ویزای اسپانیا

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت عکس رنگی تمام رخ
توضیحات
مــدارک لازم بــراي ويزاي اسپانیا داشتن گذرنامه جداگانه برای تمام افراد الزامی است . اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده). اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). فتوکپي ازتمام صفحات گذرنامه جدید و قبلی. اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر. فرم ويزاي افراد زير 16 سال بايد توسط والدين امضاء گردد. تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل). قطعه عکس 4×3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو و پشت نویسی شده. ترجمه انگلیسی شناسنامه ها از صفحات 1 و 2. ( در صورتیکه همسر متقاضی با ایشان مسافرت می نماید). ترجمه رسمی گواهي اشتغال به کار يا روزنامه رسمي يا پروانه کسب به نام مسافر. در گواهي اشتغال به کار بايد نام و سمت مسافر ، ميزان درآمد و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذکر شده باشد.اصل و فتوکپی لیست پرداخت حق بیمه های اجتماعی که به تائید شعبه مربوطه رسیده باشد.(همراه با مهر و امضاء توسط شخصي غير از مسافر بر روي سر برگ شرکت). براي خانم هاي خانه دار گواهي اشتغال به کار همسر الزامي است. براي افراد محصل، ترجمه رسمی گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است. تقاضاي ويزاي افراد محصل و فرهنگيان فقط در ايام نوروز و تابستان پذيرفته مي شود. براي افراد بازنشسته، حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است. ترجمه رسمی سند مالکيت به نام مسافر (تمام صفحات). با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.