ویزای ایتالیا

مدارک
ترجمه شناسنامه اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت گزارش گردش حساب بانکی
توضیحات
مــدارك لازم بــرای ویزای ایتـالیـا *** در روز مصاحبه به همراه داشتن اصل مدارك الزامی می باشد. - اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده). - اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). - فتوكپی از صفحه مشخصات گذرنامه و ویزاهای 3 سال گذشته از جمله ویزاهای شنگن، * به علاوه یكسری فتوكپی از صفحات مشخصات و اعتبار برای بخش فروش. - تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل). - 2 قطعه عكس 3.5 ×4.5 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو بدون عینك . - تر جمه انگلیسی شناسنامه از صفحات 1 و 2. - ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به كار ، روزنامه رسمی، پروانه كسب، پروانه مطب و كارت نظام پزشكی مسافر. * در گواهی اشتغال به كار باید نام و سمت مسافر ، میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد. (همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سر برگ شركت) * كسانی كه فقط گواهی شغلی ارائه می دهند لیست 6 ماهه گذشته بیمه اجتماعی با مهر و امضاء الزامی است. * برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به كار همسر الزامی است. - برای افراد محصل، ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است. - برای افراد بازنشسته، ترجمه انگلیسی حكم بازنشستگی و كارت بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی الزامی است. - پرینت انگلیسی حساب جاری بانكی 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك). -ترجمه انگلیسی سند مالكیت به نام مسافر (تمام صفحات). *** ترجمه انگلیسی رضایت نامه پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر 18 سال . - با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید. - ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.