کیپ تاون

کیپ تاون

کیپ تاون

این روزها شهر کیپ تاون یکی از شهر های مود علاقه توریستان جهان می باشد . کیپ تاون در سال 2014 در آمریکا به عنوان پر طرفدار ترین شهر مورد علاقه آمریکاییان رای آورد و انتخاب شد . قابل ذکر است که شهر کیپ تاون تنها شهر واقع شده در اقیانوس هند و اقیانوس آرام می باشد

ادامه مطلب ...