هندوستان

دیدنی های دهلی

دیدنی های دهلی

دهلی شهری ست که در خود 2 دنیای متفاوت را گنجانده است . اولی ، دهلی قدیم ، یکی از مناطق اسلامی هندوستان ، دارای کوچه های باریک پلکانی شکل و فرسوده و مساجد زیادی در آنجا گنجانده شده است . و اما در مقابل دهلی نو می باشد . دهلی نو ساختار و طراحی انگلیسی دارد و معماری بخصوص و همچنین منحصر به فرد دارد . خیابان های 3 لاینه و ساختمان های ارگان های دولتی در دهلی نو ساخته شده اند . در دهلی نو بسیاری از ساختمان های ساخته شده خراب شده اندد و جهت بازسازی ، از نو ساخته شدند . دهلی نو نه تنها جایگاه جهت اجلاس سران را در بر دارد بلکه ساختمان هایی که در آن فعالیت های سیاسی انجام میشود و تمام ثروتمندان کشور هندوستان که دارای فرهنگ غنی هستند در دهلی نو زندگی می کنند . موقعیت جغرافیایی استثنایی دهلي سبب شده است تا اين شهر از دیرباز بر مسیر تجاری که از شمال غربی هند به کرانه های رود گنگ کشیده شده بود، تسلط پیدا کند. این وضعیت رونق شهر دهلی را در پی آورد و به تبع آن این شهر به یکی از مراکز اصلی فرهنگی و روشنفکری هند تبدیل شد

ادامه مطلب ...