ویزای کره جنوبی

مدارک
ترجمه شناسنامه اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار گزارش گردش حساب بانکی عکس رنگی تمام رخ
توضیحات
مــدارک لازم بــراي ويزاي کره جنوبی اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده). اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). فتوکپي از صفحات 1-7 گذرنامه و ویزاهای قبلی از جمله ویزاهای شنگن ، آمریکا ، کانادا ،کره ، ژاپن و استرالیا. تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل). 2 قطعه عکس 4 × 3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو. ترجمه انگلیسی شناسنامه مسافر . ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به کار، روزنامه رسمي، پروانه کسب اتحاديه، ... و گواهي اشتغال به تحصيل براي بچه ها و لیست بیمه . برای افراد بازنشسته ، حکم بازنشتگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است. پرينت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک). با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.