ویزای مکزیک

مدارک
ترجمه شناسنامه اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت گزارش گردش حساب بانکی عکس رنگی تمام رخ
توضیحات
مــدارک لازم بــراي ويزاي مکزیک اصل گذرنامه معتبر با بالای 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده). اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). فتوکپي از صفحه 1 گذرنامه وهمچنین از تمام ویزاهای قبلی و مهرهای موجود در گذرنامه . به علاوه يکسري فتوکپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش. اصل فرم درخواست ويزا همراه با امضاء مسافر. براي افراد همراه (همسر و فرزندان) بايد فرم جداگانه امضاء شود. تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل). 2 قطعه عکس 4×6 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو. ترجمه انگليسي شناسنامه (توسط دارالترجمه). ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به کار، روزنامه رسمي، پروانه کسب اتحاديه، ... و گواهي اشتغال به تحصيل و ترجمه 3 فیش اخیر حقوق ماهیانه (توسط دارالترجمه). ترجمه انگليسي آخرين فيش حقوقي وحکم بازنشستگی براي بازنشستگان. ذکر تاریخ شروع به کار ، سمت و میزان درآمد در گواهی شغلی الزامی است. پرينت انگليسي حساب جاري 6 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک). فتوکپي کارت اعتباري (در صورت وجود). تاریخ افتتاح حساب ، میزان موجودی و گردش حساب حتما قید شود. ( تاریخ حساب 2 هفته اخیرباشد ) ترجمه رسمی اسناد ملکي به نام مسافر با مهر و تائید وزارت امور خارجه.. حضور خود مسافر براي مصاحبه در سفارت الزامي است. با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.