ویزای اسلوونی

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت عکس رنگی تمام رخ
توضیحات
مــدارک لازم بــراي ويزاي اسلوونی اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور. (امضاء شده). لطفاً از ثبت نام مسافرینی که اخیراً تقاضای آنها برای ویزای شنگن رد شده است خودداری فرمائید. اصل گذرنامه باطل شده. (در صورت وجود). فتوکپي از صفحات مشخصات گذرنامه و ويزاهاي قبلي شنگن ، انگلیس ، آمریکا و اسلوانی به علاوه يکسري فتوکپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش. اصل فرم درخواست ويزا امضاء شده توسط مسافر. تکميل فرم مشخصات فردي .(به طور کامل). 2 قطعه عکس 4×3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو. اصل و فتوکپي فارسي از شناسنامه مسافر. اصل و فتوکپی فارسی از کارت ملی مسافر. ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به کار يا روزنامه رسمي يا پروانه کسب اتحاديه و گواهي اشتغال به تحصيل .( توسط دارالترجمه). در گواهي اشتغال به کار بايد سمت و ميزان درآمد مسافر ذکر شده باشد. براي افراد محصل، گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است. براي افراد بازنشسته، حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است. پرينت انگليسي حساب جاري 6 ماه گذشته با مهر و امضاء .(توسط بانک). ترجمه انگليسي سند مالکيت به نام مسافر. (توسط دارالترجمه). تر جمه انگلیسی رضایت نامه پدر خانواده جهت مسافرت همسر و فرزندان. با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.