ویزای آلمان

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه شناسنامه سند مالکیت عکس رنگی تمام رخ فرم پر شده مخصوص سفارت گزارش گردش حساب بانکی
توضیحات
مــدارك لازم بــرای ویزای آلمان اصل گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار . (امضاء شده). فتوكپی از صفحات مشخصات گذرنامه به همراه كپی از صفحات 2و 3و 4 در صورت موجود بودن، گذرنامه های قدیمی. تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل معرفی نامه خطاب به اتاق بازرگانی ایران و آلمان به زبان فارسی از یك سازمان دولتی و یا وابسته به دولت و یا انجمن صنفی حاوی اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی متقاضی، پست سازمانی وی در شركت، دلیل و زمان سفر مدارك همراه مسافر برای ارائه به سفارت آلمان: یك قطعه عكس 4×3 كاملاً جدید مربوط به 6 ماه گذشته، رنگی و زمینه سفید (از رو به رو). اصل و فتوكپی شناسنامه متقاضی. اصل و فتوكپی شناسنامه و گذرنامه همسر متقاضی. مدارك اشتغال به كار به نام مسافر اعم از: ارائه مدارك شغلی از قبیل روزنامه رسمی، پروانه كسب، پروانه تولید، معرفی نامه از اتحادیه برای دارندگان مشاغل آزاد. گواهی اشتغال به كار از سوی كارفرما كه در آن نوع حرفه، سمت و سابقه شغلی ذكر شده باشد به همراه فیش حقوقی و بازنشستگی و كپی آنها.به همراه مدرك مربوط به تامین اجتماعی ( لیست و دفترچه بیمه ). وضعیت مالی و شغلی همسر حتی اگر همراه شما سفر نكند. پرینت حساب بانكی به نام مسافر مربوط به 3 ماه گذشته (با مهر و امضا بانك). ارائه سند مالكیت كه به نام متقاضی و یا همسر متقاضی باشد (به همراه كپی از آن). ا توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.