ویزای کانادا

مدارک
ترجمه شناسنامه ترجمه سند مالکیت
توضیحات
مــدارک لازم بــراي ويزاي کانادا اصل گذرنامه معتبر با یکسال اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده). فتوکپي از صفحات 1-7 گذرنامه و ويزاهاي آمريکا، کانادا، استراليا، اروپا و ... . تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل). 3 قطعه عکس 4.5 ×3.5 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو. ترجمه انگلیسی تمام صفحات شناسنامه با مهر و تائید دادگستری. ترجمه انگلیسی کارت پایان خدمت جهت آقایان. ترجمه انگلیسی روزنامه رسمي ، پروانه مطب ، گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت تاریخ استخدام و میزان درآمد با لیست 6 ماهه بیمه تامین اجتماعی ، با مهر و تائید دادگستری. براي خانم هاي خانه دار ترجمه گواهي اشتغال به کار همسر الزامی است. براي افراد محصل ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل الزامی است. براي افراد بازنشسته، ترجمه حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي یا کپی مدرک نشان دهنده درآمد ناشی از اجارهء ملک و یا مدرک نشان دهندهء درآمد ناشی از بهرهء بانکی یا اوراق مشارکت. ترجمه انگلیسی حساب جاري بانکي، بلند مدت ، کوتاه مدت یک ماه گذشته با ذکرنام و تاریخ بازگشائی حساب با تاریخ افتتاح حساب ،مانده حساب ، تراز میانگین و یا گردش حساب با مهرو تائیددادگستری. ترجمه انگلیسی سند مالکيت به نام مسافربا مهر و تائید دادگستری. براي خانم هاي غير شاغل ارائه ترجمه سند مالکيت همسر الزامی است. با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.