ویزای ژاپن

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار گزارش گردش حساب بانکی
توضیحات
مــدارک لازم بــراي ويزاي ژاپن اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده). سه صفحه ی خالی در گذرنامه الزامی ست. اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل). 1قطعه عکس 4.5 × 4.5 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو، مطابق با اطلاعيه سفارت. ترجمه رسمي شناسنامه مسافر با ﺗﺄييد دادگستري. ترجمه انگليسي و رسمي گواهي اشتغال به کار، روزنامه رسمي، پروانه کسب اتحاديه، ... و گواهي اشتغال به تحصيل براي بچه ها. پرينت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و امضاء و تایید دادگستری. ترجمه انگليسي و رسمي فيش حقوقي و گواهي حقوق براي کارمندان و بازنشستگان. با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.