ویزای هنگ کنگ

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار گزارش گردش حساب بانکی
توضیحات
تصویر از صفحات 1 الی 7 گذرنامه اصل فرم ویزا به همراه امضاء مسافر تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل 2 قطعه عکس رنگی 4.5*5.5 زمینه سفید از نمای روبرو مطابق با درخواست سفارت ترجمه ی انگلیسی صفحات اول و دوم شناسنامه برای افراد متاهل ترجمه ی انگلیسی گواهی اشتغال به کار همسر، برای خانم های خانه دار ضروری است. ترجمه ی حم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی برای افراد بازنشسته الزامی است. با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه آن کشور این حق را برای خود محفوظ می دارد که ازشما مدارک دیگری برای صدور ویزا درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت برای کلیه مسافران الزامی است.