ویزای هندوستان

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیحات
مــدارك لازم بــرای ویزای هندوستان اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده). هر مسافر باید گذرنامه ی جداگانه داشته باشد. فتوكپی از صفحات مشخصات گذرنامه. تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل). 2 قطعه عكس 4×6 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو. فتوكپی شناسنامه از صفحات 1 و2 و3. ا توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.