ویزای هلند

مدارک
ترجمه شناسنامه اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت گزارش گردش حساب بانکی
توضیحات
اصل فرم ویزا با امضا توسط مسافر تکمیل نمودن فرم مشخصات فردی 2قطعه عکس 3.5*4.5 رنگی زمینه سفید کاملا از روبرو برای افراد در حال تحصیل ، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است . ارائه ضمانت بازگشت برای کلیه مسافران الزامی است. برای افراد همراه ( همسر و فرزندان ) باید فرم ویزای جداگانه با امضا فرستاده شود. برای افراد بازنشسته ، حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی ویا آخرین فیش حقوقی الزامی است. کسانی که فقط گواهی شغلی ارائه می دهند ، لیست 6 ماه گذشته بیمه با مهر وامضا الزامی است. تصویر صفحات 1-9 گذرنامه های قبلی یا 1-5 گذرنامه های جدید و ویزاهای 3 سال گذشته به علاوه یکسری کپی از صفحات مشخصات برای بخش فروش اعتباری ااااا با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه آن کشور این حق را برای خود محفوظ می دارد که ازشما مدارک دیگری برای صدور ویزا درخواست نماید .