ویزای نیوزیلند

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیحات
هر شخص می بایست گذرنامه ی جداگانه داشته باشد. تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل تصویر از تمام صفحات گذرنامه جدید و باطل شده و ویزاهای معتبر گواهی اشتغال به کار همسر برای خانم های خانه دار ضوری است. ارائه ضمانت نامه بازگشت الزامی است. ترجمه ی انگلیسی کارت پایان خدمت آقایان با مهر و تایید دادگستری ترجمه ی انگلیسی حساب جاری بانکی 6 ماه گذشته با مهر و تایید دادگستری گواهی اشتغال به تحصیل برای افراد محصل ضروری است. برای افراد بازنشسته، ترجمه ی حکم بازنشستگی و یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی ضروری است. با توجه به قوانین اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را دارد که از شما مدارک دیگری نیز بخواهد. 3 قطعه عکس رنگی 4.5*3.5 زمینه سفید از نمای روبرو مطابق با درخواست سفارت با درج نام و نام خانوادگی پشت عکس ترجمه ی رسمی گواهی اشتغال به کار یا روزنامه رسمی یا پروانه ی کسب با درج نام و مهر و امضاء با مهر تایید دادگستری، در ضمن در گواهی اشتغال به کار می بایست سمت، میزان حقوق، تاریخ شروع به کار و تاریخ مرخصی حتما قید شود.