ویزای فیلیپین

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار گزارش گردش حساب بانکی عکس رنگی تمام رخ
توضیحات
مــدارک لازم بــراي ويزاي فیلیپین (هر فرد باید گذرنامه جداگانه داشته باشد). اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده). لطفاً از ثبت نام مسافرینی که اخیراً تقاضای آنها برای ویزای شنگن رد شده است خودداری فرمائید. اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل). 2 قطعه عکس 4×6 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو. در خصوص بانوان حتما" باید دو گوش پیدا باشد. ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به کار يا روزنامه رسمي يا پروانه کسب اتحاديه و گواهي اشتغال به تحصيل ( توسط دارالترجمه). در گواهي اشتغال به کار بايد سمت و ميزان درآمد مسافر ذکر شده باشد. براي افراد محصل، گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است. براي افراد بازنشسته، حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است. پرينت انگليسي حساب جاري 6 ماه گذشته با مهر و امضاء تائید دادگستری و وزارت امور خارجه . با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.