ویزای سنگاپور

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیحات
مــدارك لازم بــرای ویزای سنگاپور اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده). فتوكپی گذرنامه از صفحه مشخصات و ویزاهای قبلی تایلند به علاوه یكسری فتوكپی از صفحات مشخصات و اعتبار برای بخش فروش. تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل). 2 قطعه عكس 4×6 رنگی ، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو. فتوكپی از تمام صفحات شناسنامه.