ویزای برزیل

مدارک
ترجمه شناسنامه اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت گزارش گردش حساب بانکی عکس رنگی تمام رخ
توضیحات
مــدارک لازم بــراي ويزاي بــرزيــل - اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده). - فتوکپي از صفحات 1-7 گذرنامه و ويزاهاي آمريکا، کانادا، استراليا، اروپا و ... . * به علاوه يکسري فتوکپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش. - اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر. - تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل). - 2 قطعه عکس 4×3 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو. - ترجمه انگليسي صفحات شناسنامه . - ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به کار يا روزنامه رسمي يا پروانه کسب با ذکرنام و مهر و امضاء (توسط دارالترجمه). * براي خانم هاي خانه دار ترجمه گواهي اشتغال به کار همسر الزامی است. * براي افراد محصل ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل الزامی است. * براي افراد بازنشسته، ترجمه حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامی است. - پرينت انگليسي حساب جاري بانکي 6 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک). - ترجمه انگلیسی سند مالکيت به نام مسافر. * براي خانم هاي غير شاغل ارائه ترجمه سند مالکيت همسر الزامی است. - با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور،سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید.