ویزای انگلستان

مدارک
ترجمه شناسنامه اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت عکس رنگی تمام رخ فرم پر شده مخصوص سفارت
توضیحات
مــدارک لازم بــراي ويزاي انـگلستـــان اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور (امضاء شده). اصل گذرنامه باطل شده و فتوکپی از ویزاهای شنگن ، آمریکا ، کا نادا، استرالیا (در صورت وجود). فتوکپي از صفحات 2-9 گذرنامه . * در صورت رد شدن ویزا از هر کشور ، فتوکپی از آ ن الزامی میباشد. تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل). 8 قطعه عکس 4×6 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو. ترجمه انگليسي شناسنامه (توسط دارالترجمه). اصل و کپی کارت ملی. ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به کار با بیمه 6 ماهه تامین اجتماعی، روزنامه رسمي، پروانه کسب اتحاديه ، پروانه مطب وکارت نظام پزشکی، ... و گواهی اشتغال به تحصيل جهت محصلان و دانشجویان. (توسط دارالترجمه). *ترجمه انگليسي آخرين فيش حقوقي براي بازنشستگان الزامی است. پرينت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانک پاسارگاد و پارسیان و ملت )و سپرده بلند مدت در بانکهای فوق. ترجمه انگليسي اسناد ملکي به نام مسافر (توسط دارالترجمه). ترجمه انگلیسی عقد نامه جهت افراد متاهل. **** اصل مدارک بايد در روز مصاحبه همراه مسافر باشد . **** اجازه نامه محضری شوهر مبنی بر خروج فرزندان به همراه مادر( در مواردی که پدر قصد سفر با آنها ندارد). **** ضمنا " تما م افراد باید گذرنامه جداگانه داشته باشند. با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.