ویزای استرالیا

مدارک
ترجمه شناسنامه اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت گزارش گردش حساب بانکی عکس رنگی تمام رخ
توضیحات
مــدارک لازم بــراي ويزاي استراليــا - اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور‌ (امضاء شده). اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود)و فتوکپي گذرنامه از صفحات 1- 9 و ويزاهاي کشورهاي اروپايي، آمريکا، استراليا، کانادا، ... در 5 سال گذشته. * به علاوه يکسري فتوکپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش. - اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر. - تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل). * ذکرنام ونام خانوادگي و سن همسر، فرزندان، پدر،مادر،خواهر و برادران در فرم مشخصات فردي الزا مي است. - 2 قطعه عکس 4×6 رنگي، زمينه سفيد و کاملاً از رو به رو. - فتوکپي فارسي و ترجمه رسمي شناسنامه مسافر و همراهان با ﺗﺄييد دادگستري. - فتوکپي فارسي و ترجمه رسمي گواهي اشتغال به کار، روزنامه رسمي، پروانه کسب اتحاديه، گواهي اشتغال به تحصيل، گواهي بازنشستگي با ﺗﺄييد دادگستري. * در گواهي اشتغال به کار و گواهي اشتغال به تحصيل حتما بايد نام و سمت مسافر و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذکر شده باشد. - فتوکپي فارسي و ترجمه رسمي پرينت حساب بانکي 6 ماهه گذشته مسافر با ﺗﺄييد دادگستري. - فتوکپي فارسي و ترجمه رسمي اسناد ملکي با ﺗﺄييد دادگستري. - با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.