تور صحرا و کویر

از جمله جاذبه های دبی تور کویر و صحراست که بسیار مهیج و دیدنی است این تور از ساعت چهار بعدازظهر آغاز و تا ده شب ادامه خواهد داشت.

گردشگران پس از رانندگی در کویر زیبا با شن های فراوان به یکی از کمپ های سنتی کویر خواهند رفت و با شام ،نوشیدنی های غیر الکلی رایگان ،شتر سواری و چای و قلیان عربی پذیرایی خواهند شد.
مطالب مرتبط

در حال حاضر مطلبی مرتبط درج نشده است