قبرس شمالی

قبرس شمالی

قبرس شمالی

کشور جزیره ای قبرس واقع در شمال شرقی ترکیه به دو بخش ترک نشین و یونانی نشین تقسم می شود . که در آنجا هر دو زبان ترکی و یونانی رسمیت دارد. ترک ها مسلمان و یونانی ها اورتودوکس هستند

ادامه مطلب ...