تور آنتالیا با پرواز قشم ایر تابستان 97| قیمت تور آنتالیا خرداد ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
Belkon درجه هتل
ALL

2450000 تومان

2850000 تومان

1950000 تومان

1490000 تومان

Palmet Resort Kiris درجه هتل
ALL

2990000 تومان

3750000 تومان

2190000 تومان

1490000 تومان

Armas Gul Beach Hotel درجه هتل
ALL

3290000 تومان

4090000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

Viking Star درجه هتل
ALL

3350000 تومان

4190000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

Armas Labada Ultra All Inclusive درجه هتل
U.ALL

3790000 تومان

4850000 تومان

2490000 تومان

1490000 تومان

Sensitive Premium Resort And Spa درجه هتل
U.ALL

3890000 تومان

4990000 تومان

2550000 تومان

1490000 تومان

Grand Park Kemer درجه هتل
ALL

4090000 تومان

5350000 تومان

2650000 تومان

1490000 تومان

Imperial Sunland درجه هتل
U.ALL

4090000 تومان

5350000 تومان

2650000 تومان

1490000 تومان

Transatlantik Hotel درجه هتل
U.ALL

4190000 تومان

5490000 تومان

5490000 تومان

1490000 تومان

Daima Biz Hotel درجه هتل
ALL

4350000 تومان

5750000 تومان

2690000 تومان

1490000 تومان

Karmir Resort درجه هتل
ALL

4350000 تومان

5750000 تومان

2690000 تومان

1490000 تومان

Lara Family Club درجه هتل
U.ALL

4550000 تومان

5990000 تومان

2750000 تومان

1490000 تومان

Fantasia Hotel Deluxe Kemer درجه هتل
U.ALL

4590000 تومان

6050000 تومان

2750000 تومان

1490000 تومان

Dosinia Luxury Resort درجه هتل
ALL

4750000 تومان

6290000 تومان

2790000 تومان

1490000 تومان

Kervansaray Kundu درجه هتل
U.ALL

4750000 تومان

6290000 تومان

2790000 تومان

1490000 تومان

Crystal Waterworld Hotel درجه هتل
U.ALL

4790000 تومان

6350000 تومان

2790000 تومان

1490000 تومان

Crystal Paraiso Resort And Spa درجه هتل
U.ALL

4790000 تومان

6350000 تومان

2790000 تومان

1490000 تومان

Kervansaray Lara درجه هتل
U.ALL

4950000 تومان

6650000 تومان

2850000 تومان

1490000 تومان

Amara Prestige درجه هتل
U.ALL

4990000 تومان

6690000 تومان

2850000 تومان

1490000 تومان

Venezia Palace Resort درجه هتل
U.ALL

5090000 تومان

6790000 تومان

2890000 تومان

1490000 تومان

Orange County Resort Hotel درجه هتل
U.ALL

5590000 تومان

2990000 تومان

1490000 تومان

PGS Kremlin Palace درجه هتل
U.ALL

5650000 تومان

7650000 تومان

2990000 تومان

1490000 تومان

Baia Lara درجه هتل
U.ALL

5750000 تومان

7850000 تومان

2990000 تومان

1490000 تومان

Granada Luxury Belek درجه هتل
U.ALL

6250000 تومان

8590000 تومان

3090000 تومان

1490000 تومان

Belkon
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2850000 تومان

کودک با تخت

1950000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Palmet Resort Kiris
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3750000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Armas Gul Beach Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Viking Star
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Armas Labada Ultra All Inclusive
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4850000 تومان

کودک با تخت

2490000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sensitive Premium Resort And Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Park Kemer
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5350000 تومان

کودک با تخت

2650000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Imperial Sunland
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5350000 تومان

کودک با تخت

2650000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Transatlantik Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

کودک با تخت

5490000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Daima Biz Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5750000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Karmir Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5750000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Lara Family Club
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Fantasia Hotel Deluxe Kemer
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6050000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Dosinia Luxury Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kervansaray Kundu
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Crystal Waterworld Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6350000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Crystal Paraiso Resort And Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6350000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kervansaray Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6650000 تومان

کودک با تخت

2850000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Amara Prestige
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

کودک با تخت

2850000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Venezia Palace Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6790000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Orange County Resort Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PGS Kremlin Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7650000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Baia Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7850000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Granada Luxury Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8590000 تومان

کودک با تخت

3090000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا با پرواز قشم ایر تابستان 97| قیمت تور آنتالیا خرداد ۹۷
نوع تور
ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید
روزهای رفت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز | تور آنتالیا | تور لحظه آخری آنتالیا 97 | آنتالیا پرواز قشم ایر
تاریخ اعتبار
ویژه تابستان 97 |تور آنتالیا لحظه آخری | تور انتالیا ارزان - تور ویژه آنتالیا تابستان ۹۷
خدمات
صبحانه نهار شام سه وعده غذایی و خدمات ویژه
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی سوخت کامل میگردد. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار حداقل 6 ماه و ممنوعیت خروج به عهده مسافر و آژانس صادر کننده می باشد.
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Qeshm Airlines
برنامه سفر
خدمات: : بليط رفت و برگشت - بيمه مسافرتي-6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات ترانسفر فرودگاهي - راهنماي فارسي زبان . سئو : : انواع تور لحظه آخری آنتالیا و تور ارزان آنتالیا را مشاهده کنید. شرایط خوب برای قیمت تور آنتالیا بهار و تابستان 97 و تور آنتالیا لحظه آخری.تور آنتالیا ، لحظه آخری و ارزان با پرواز و هتل های متنوع و به روزرسانی لحظه به لحظه

تور لحظه آخری آنتالیا 97 | تور ارزان آنتالیا | تور نوروز | قیمت تور آنتالیا سال 97 | شرایط عالی و امکانات کم نظیر در سفر به شهر آنتالیا.

تور آنتالیا,تور های آنتالیا,تور لحظه آخری آنتالیا,آنتالیا,antalya net,antalya,net,antalya tour,بلیط آنتالیا,چارتر آنتالیا

تور لحظه آخری آنتالیا و تور آنتالیا تابستان 97, با ارائه خدمات بلیط.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تابستان ۹۷ | تور کوش آداسی | تور کوش آداسی تابستان 97 | قیمت تور کوش آداسی تابستان 97 | تور کوش آداسی97

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور کوش آداسی تابستان 97،تور ارزان کوش آداسی تابستان 97 | تور کوش آداسی لحظه آخری

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : کوش آداسی تابستان ۹۷ | تور کوش آداسی تابستان ۹۷ | تور کوش آداسی تابستان 97 ویژه تعطیلات تابستان 97

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور کوش آداسی تابستان 97 | نرخ تورهای ارزان کوش آداسی تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

Qeshm Airlines

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان 97 | تور ارزان استانبول تابستان ۹۷ | قیمت تور استانبول تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز | تور استانبول ترکیه تابستان ۹۷ | تور استانبول تابستان 97

شروع قیمت از :

Mahan Air

مقاله مرتبط

آنتالیا

آنتالیا

گرچه این شهر مدرن در زمان عتیق ، محل زندگی انسان ها بوده، اما آثار به جای مانده از این دوره بسیار کم است .یکی از این آثار دیوار بلندی است که قسمتی از آن، موج شکن بوده و شهر را از طوفان های سهمگین حفظ می کرده است. دروازه ی مرمت شده ی هادریان این دیوار،از اثرهای بسیار زیبای عهد عتیق محسوب می شود.گرچه شهرهای عهد عتیق معبد آگورا و آمفی تئاتر دارند،تاکنون ثبت مکان های این نوع اثرها امکان پذیر نبوده است. بخش کاله ایچی شهر ،ویران شده و باروهای اطراف آن به شکل نعل اسب است. باروها اثر مشترک دوره های یونان باستان ،روم باستان ،بیزانس ها،سلجوقیان و عثمانی هاست. باروها 80 برج دارد.در داخل باروها حدود 3000 خانه وجود دارد که سقف آن ها را با سفال پوشانده اند.ویژه گی های این خانه ها ،فقط به معماری تاریخی آن خلاصه نمی شود، بلکه این خانه ها نوع زندگانی و سنت ها و آداب ورسوم آن دوره ها را به بهترین شکل نشان می دهد. در سال 1972 ،سازمان عالی معبدها و اثرهای قدیمی، قسمت های ایچ لیمانی و کاله ایچی شهر را به عنوان منطقه ای تاریخی ثبت کردوحفاظت از آن ها را به عهده گرفت.

ادامه مطلب ...
دیدنی های آنتالیا

دیدنی های آنتالیا

آنتالیا یکی از هشتاد و یک استان کشور ترکیه می باشد ، و بزرگترین شهر ترکیه واقع در دریای مدیترانه می باشد. با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در منطقه مدیترانه می باشد . شهری که هم اکنون آنتالیا نامیده می شود معنای لغوی ، سرزمین آتالوس می باشد و در زمان آتالوس دوم بنا شده است. این شهر پس از پایان پادشاهی «برقها» برای مدتی مستقل بوده و بعدها هم به دست دزدها افتاده است. در سال 77 قبل از میلاد این شهر توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس ضمیمه خاک روم گشت . شهر آنتالیا به دلیل طبیعت زیبا و تاریخ غنی خود در سال های زیاد میلیون ها مردم را به خود جذب کرده است . به طور کلی در کشور ترکیه پیشرفت اقتصادی و مدرنیته چشمگیری می توان مشاهده کرد.

ادامه مطلب ...
مناطق تاریخی آنتالیا

مناطق تاریخی آنتالیا

منطقه تاریخی اوتومان که واقع در مرکز آنتالیا می باشد شامل هتل ها ، بار ها، رستوران ها و مراکز خرید می باشد که بافت قدیمی بازسازی شده و دارای مناطق تاریخی فراوانی می باشد . این مناطق از آنتالیا 30 % از توریسم کل دنیا را به خود جذب کرده است . مدرسه علوم دینی که در منطقه kale ichi قرار دارد. این مدرسه از همان ابتداء در زمینه حکاکی بر روی سنگ بهترین مدارس در دوران سلجوقیان به شمار می آمده است. از دیگر مناطق دیدنی شهر می توان به دو مسجد که در زمان عثمانیان سا خته شده نیز اشاره کرد. یکی از آنها مسجد مراد پاشا است که در قرن 16 ساخته شد و دیگری مسجد تکلی Tekeli محمد پاشا که در قرن 18 بنا شده است میباشد. این مساجد از لحاظ کاشیکاری در نوع خود یک شاهکار هنری محسوب می گردند. در کنار بندرگاه شهر مسجد باشکوه دیگری بنام اسکله Iskele قرار دارد که مربوط به اواخر قرن 19 است. این مسجد از سنگهای بریده شده با چهارستون تشکیل شده که در بالای چشمه ای طبیعی بنا شده است.

ادامه مطلب ...