تور پوکت تابستان 97 پرواز قطری |تور پوکت با پرواز قطری ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
Red Planet Patong درجه هتل
B.B

3430000 تومان

3740000 تومان

N/A تومان

2880000 تومان

Royal Crown Hotel درجه هتل
B.B

3610000 تومان

4110000 تومان

N/A تومان

2910000 تومان

APK Patong درجه هتل
B.B

3660000 تومان

4200000 تومان

N/A تومان

2960000 تومان

Mirage Express Patong درجه هتل
B.B

3710000 تومان

4290000 تومان

N/A تومان

2960000 تومان

The AIM Patong درجه هتل
B.B

3800000 تومان

4470000 تومان

N/A تومان

2820000 تومان

The Crib Patong درجه هتل
B.B

3880000 تومان

4460000 تومان

N/A تومان

3050000 تومان

Aspira Prime Patong درجه هتل
B.B

3880000 تومان

4460000 تومان

N/A تومان

3050000 تومان

Meir Jarr درجه هتل
B.B

3930000 تومان

4930000 تومان

N/A تومان

3090000 تومان

Andatel Patong Phuket درجه هتل
B.B

3880000 تومان

4460000 تومان

N/A تومان

3050000 تومان

Hyton Leelavadee Hotel درجه هتل
B.B

3880000 تومان

4460000 تومان

N/A تومان

3050000 تومان

Ashlee HUB Hotel Patong درجه هتل
B.B

3980000 تومان

4740000 تومان

N/A تومان

3090000 تومان

The Royal Paradise درجه هتل
B.B

4110000 تومان

5100000 تومان

N/A تومان

3130000 تومان

SLEEP WITH ME Hotel درجه هتل
B.B

4240000 تومان

5370000 تومان

N/A تومان

3220000 تومان

Centra Caron درجه هتل
B.B

4330000 تومان

5540000 تومان

N/A تومان

3280000 تومان

Deevana Plaza Patong درجه هتل
B.B

4420000 تومان

5720000 تومان

N/A تومان

3320000 تومان

The Charm Resort درجه هتل
B.B

4470000 تومان

5810000 تومان

N/A تومان

3320000 تومان

Burasari Resort درجه هتل
B.B

4830000 تومان

6530000 تومان

N/A تومان

3500000 تومان

Novotel Phuket Resort درجه هتل
B.B

5000000 تومان

6890000 تومان

N/A تومان

3580000 تومان

Impiana Resort درجه هتل
B.B

5810000 تومان

8500000 تومان

N/A تومان

3890000 تومان

Thavorn Palm Beach درجه هتل
B.B

5000000 تومان

6890000 تومان

N/A تومان

3580000 تومان

Crest Resort درجه هتل
B.B

5180000 تومان

7240000 تومان

N/A تومان

3630000 تومان

Grand Mercure Phuket Patong درجه هتل
B.B

5410000 تومان

7690000 تومان

N/A تومان

3720000 تومان

Avista Hideaway Phuket Patong - MGallery by Sofite درجه هتل
B.B

5650000 تومان

8680000 تومان

N/A تومان

3930000 تومان

Centara Grand Beach درجه هتل
B.B

6350000 تومان

9580000 تومان

N/A تومان

4170000 تومان

Le Meridien Beach Resort درجه هتل
B.B

6260000 تومان

9400000 تومان

N/A تومان

4120000 تومان

Red Planet Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3740000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

2880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Crown Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4110000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

2910000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
APK Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

2960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mirage Express Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

2960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The AIM Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4470000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

2820000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Crib Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4460000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Aspira Prime Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4460000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Meir Jarr
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4930000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Andatel Patong Phuket
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4460000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Hyton Leelavadee Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4460000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ashlee HUB Hotel Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4740000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Royal Paradise
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5100000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3130000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SLEEP WITH ME Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5370000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3220000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Centra Caron
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5540000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Deevana Plaza Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5720000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Charm Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5810000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Burasari Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6530000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Novotel Phuket Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Impiana Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8500000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Thavorn Palm Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Crest Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7240000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3630000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Mercure Phuket Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3720000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Avista Hideaway Phuket Patong - MGallery by Sofite
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8680000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

3930000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Centara Grand Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9580000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

4170000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Le Meridien Beach Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9400000 تومان

کودک با تخت

N/A تومان

کودک بدون تخت

4120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور پوکت تابستان 97 پرواز قطری |تور پوکت با پرواز قطری ۹۷
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
7 شب و 8 روز | تور پوکت تایلند ، تور تایلند با پرواز قطری تابستان 97
تاریخ اعتبار
نوروز 97 | مجری مستقیم تور پوکت تایلند ، تور پوکت تابستان ۹۷
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه گرفتن ویزا گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
خدمات : بليط رفت و برگشت با پرواز قطري ،7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه ،ويزا ،ترانسفر ،راهنماي فارسي زبان ، گشت شهري در پاتايا ،گشت شهري در پوکت ،1 کوپن تخفيف غذا در پوکت ، بليط داخلي. مدارک لازم:پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار -کپي صفحه اول شناسنامه- کپي کارت ملي-1 قطعه عکس رنگي 3*4 تمام رخ ، پرينت حساب بانکي 3 ماهه .
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پوکت
خط هوایی
Qatar Airways
برنامه سفر
سئو : : تور تایلند خرداد ۹۷ و تور تایلند مرداد ۹۷ و تور تایلند شهریور ۹۷ و تور تایلند زمستان 97 و تور تایلند بهار 97 و تور تایلند بهمن 97 و تور تایلند اسفند 97 و قیمت تور تایلند بهمن 97 و تور پاتایا تیر 97 و تور بانکوک تیر 97 و تور پوکت مرداد 97 و تور پاتایا و تور تایلند 97

تور پوکت اردیبهشت 97,ارزانترین تور پوکت اردیبهشت 97,نرخ تور پوکت اردیبهشت 97,پیش فروش تور پوکت اردیبهشت 97,آفر تور پوکت اردیبهشت 97. ... با توجه به چارتر بودن پرواز هر گونه تغییر اطلاعات ، کنسل کردن تور و جابجایی تاریخ سفر و ... منجر به ... هواپیمایی التحاد هواپیمایی امارات هواپیمایی قطر هواپیمایی ترکیش ...

تور پوکت تابستان 97 را با ما باشید. تور ترکیبی تایلند پوکت پاتایا بانکوک. تور پوکت خرداد 97.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : بهار 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : نوروز 97 | تور تايلند پوکت آفر قیمت نوروز ٩٧

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور لحظه آخری پوکت نوروز 97

شروع قیمت از : ,5.010.000

Mahan Air

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان ۹۷ | تور بانکوک پوکت تابستان ۹۷ | تور بانکوک پوکت تابستان 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور بانکوک پوکت تابستان 97 | تور بانکوک پوکت تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان ۹۷ | تور پوکت پرواز ماهان تابستان 97 | تور پوکت تابستان 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور پوکت پرواز ماهان تابستان 97 | تور پوکت تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

Mahan Air

مقاله مرتبط

پاتایا

پاتایا

امروزه پاتایا به عنوان یکی از شلوغ ترین مکان هایی که انواع امکانات تفریحی در آن قرار دارد شناخته می شود.

ادامه مطلب ...
پوکت

پوکت

جزیره PHUKET دارای بهترین سواحل تایلند است که دارای برخی از زیباترین سواحل و هتل های لوکس به اضافه امکان ماهیگیری غواصی و تفریحات شبانه است

ادامه مطلب ...
پوکت فقط ساحل ندارد! | جاهای دیدنی پوکت تایلند

پوکت فقط ساحل ندارد! | جاهای دیدنی پوکت تایلند

هنگامی که اسم پوکت به میان می آید، اغلب افراد در ذهن خود سواحل ناب را تصور می کنند.واقعیت این است که پوکت جزیره ای بسیار فراتر از ساحل و دریاست و جاذبه های تاریخی و فرهنگی فراوانی دارد. این در حالی است که برخی از گردشگران خارجی مدت کوتاهی را برای گردش در سواحل [(link)|پوکت|http://www.golbargtravel.com/تور-پوکت-تایلند]اختصاص می دهند، غافل از اینکه پتانسیل این شهر برای اقامت گردشگران بسیار بالاتر است. [(img)|1024428228041001B]

ادامه مطلب ...
مشهورترین معابد تایلند کجاست ؟

مشهورترین معابد تایلند کجاست ؟

بودیسم مذهب اغلب ساکنین کشور تایلند است. بیش از 400 معبد در شهر بانکوک وجود دارد که از این میان 4 معبد از بقیه معروف تر هستند. نکته ی مهم برای بازدید از این معابد این است که از به همراه آوردن دوربین به داخل معبد خودداری شود و همچنین با پوشیدن لباس مناسب به عقاید مردم محلی احترام گذاشته شود. در این متن سعی شده که این چهار معبد به صورت اجمالی معرفی گردند. [(img)|1024429499141001B]

ادامه مطلب ...
نکات سفر به تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

نکات سفر به تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

تایلند یکی از محبوبترین کشورهای جنوب شرق آسیا است که هر ساله گردشگران زیادی اوقات فراغت خود را در آنجا سپری می کنند. برای علاقه مندان به تایلند بهتر است که قبل از سفر اطلاعاتی در زمینه این کشور کسب کنند. در این مطلب قصد داریم یه چند نکته در زمینه تایلند اشاره کنیم که می تواند به شما در سفر به این کشور کمک کند. [(img)|1024424199242001B]

ادامه مطلب ...
آشنایی با غذاهای محلی تایلند | تور تایلند

آشنایی با غذاهای محلی تایلند | تور تایلند

در سال های اخیر تور تایلند در کشور ما جایگاه خوبی پیدا کرده و افراد زیادی هر ساله برای اقامت چند روزه در این کشور زیبا، به دفاتر گردشگری ارائه دهنده این تور مراجعه می کنند. این کشور آسیایی جذابیت های توریستی بسیار زیادی دارد و لذا گردشگران برای اینکه بهتر و بیشتر از سفر خود لذت ببرند، معمولا قبل از پرواز در مورد اماکن و مناطق گردشگری این کشور مطالعاتی انجام می دهند. [(img)|1024424199242001B]

ادامه مطلب ...