تور تایلند پاتایا + پوکت نوروز 97 | تور لحظه آخری,تور ارزان ,تور تایلند نوروز ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
THE SUN RESORT درجه هتل
B.B

ESTIN EASY PHUKET درجه هتل
B.B

4700000 تومان

5500000 تومان

4700000 تومان

4340000 تومان

HOLIDAY RESORT درجه هتل
B.B

ASHLEE PLAZA درجه هتل
B.B

4950000 تومان

5750000 تومان

4750000 تومان

4430000 تومان

IBIS PTY درجه هتل
B.B

IBIS PATONG درجه هتل
B.B

5200000 تومان

6270000 تومان

5100000 تومان

4520000 تومان

PTY SEA VEIW درجه هتل
B.B

ASHLEE PLAZA درجه هتل
B.B

5320000 تومان

5600000 تومان

4650000 تومان

4110000 تومان

PTY SEA VIEW درجه هتل
B.B

CENTRA BLUE MARINE درجه هتل
B.B

5330000 تومان

6550000 تومان

5200000 تومان

4530000 تومان

VISTA PTY درجه هتل
B.B

ANDAMAN BEACH SUITE درجه هتل
B.B

5430000 تومان

6690000 تومان

5290000 تومان

4560000 تومان

CENTRA PTY درجه هتل
B.B

ANDAMAN BEACH SUITE درجه هتل
B.B

5350000 تومان

6700000 تومان

5330000 تومان

4600000 تومان

PTY SEA VIEW درجه هتل
B.B

DUANGJIT درجه هتل
B.B

5600000 تومان

7000000 تومان

5480000 تومان

4670000 تومان

SUN BEAM درجه هتل
B.B

DUANGJIT درجه هتل
B.B

5610000 تومان

7000000 تومان

5480000 تومان

4670000 تومان

IMPERIAL درجه هتل
B.B

SWISS HOTEL درجه هتل
B.B

5620000 تومان

7020000 تومان

5490000 تومان

4670000 تومان

IMPERIAL درجه هتل
B.B

NOVOTEL PATONG درجه هتل
B.B

5650000 تومان

7080000 تومان

5510000 تومان

4680000 تومان

LONG BEACH GARDEN درجه هتل
B.B

NOVOTEL HKT درجه هتل
B.B

6700000 تومان

7290000 تومان

5580000 تومان

4680000 تومان

GARDEN CLIFF درجه هتل
B.B

DUANGJIT درجه هتل
B.B

5940000 تومان

7600000 تومان

5750000 تومان

4890000 تومان

GARDEN CLIFF درجه هتل
B.B

DIAMOND CLIFF درجه هتل
B.B

6030000 تومان

7850000 تومان

5860000 تومان

4840000 تومان

SIAM SHORE درجه هتل
B.B

SWISS HOTEL درجه هتل
B.B

6150000 تومان

8130000 تومان

5950000 تومان

4850000 تومان

PULLMAN G PTY درجه هتل
B.B

MILLENIUM RESORT درجه هتل
B.B

6380000 تومان

8550000 تومان

6180000 تومان

4980000 تومان

ROYAL CLIFF درجه هتل
B.B

DIAMOND CLIFF درجه هتل
B.B

6410000 تومان

8600000 تومان

6200000 تومان

4990000 تومان

ROYAL CLIFF درجه هتل
B.B

MILLENIUM RESORT درجه هتل
B.B

6380000 تومان

8850000 تومان

6450000 تومان

5120000 تومان

PULLMAN G PTY درجه هتل
B.B

AVISTA HIDEWAY درجه هتل
B.B

6640000 تومان

9060000 تومان

6410000 تومان

5080000 تومان

ROYAL CLIFF درجه هتل
B.B

HYATT REGENCY درجه هتل
B.B

6870000 تومان

9320000 تومان

6530000 تومان

5140000 تومان

SIAM BAY SHORE درجه هتل
B.B

AMARI PHUKET درجه هتل
B.B

6850000 تومان

9550000 تومان

6590000 تومان

5130000 تومان

INTERCONTINENTAL درجه هتل
B.B

LE MERDIEN PHUKET درجه هتل
B.B

6880000 تومان

11550000 تومان

7530000 تومان

5590000 تومان

ROYAL CLIFF درجه هتل
B.B

LE MERDIAN درجه هتل
B.B

9320000 تومان

10430000 تومان

7020000 تومان

5360000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5500000 تومان

کودک با تخت

4700000 تومان

کودک بدون تخت

4340000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5750000 تومان

کودک با تخت

4750000 تومان

کودک بدون تخت

4430000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6270000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4520000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5600000 تومان

کودک با تخت

4650000 تومان

کودک بدون تخت

4110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6550000 تومان

کودک با تخت

5200000 تومان

کودک بدون تخت

4530000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

کودک با تخت

5290000 تومان

کودک بدون تخت

4560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

کودک با تخت

5330000 تومان

کودک بدون تخت

4600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
DUANGJIT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7000000 تومان

کودک با تخت

5480000 تومان

کودک بدون تخت

4670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
DUANGJIT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7000000 تومان

کودک با تخت

5480000 تومان

کودک بدون تخت

4670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7020000 تومان

کودک با تخت

5490000 تومان

کودک بدون تخت

4670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7080000 تومان

کودک با تخت

5510000 تومان

کودک بدون تخت

4680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

کودک با تخت

5580000 تومان

کودک بدون تخت

4680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
DUANGJIT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7600000 تومان

کودک با تخت

5750000 تومان

کودک بدون تخت

4890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7850000 تومان

کودک با تخت

5860000 تومان

کودک بدون تخت

4840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8130000 تومان

کودک با تخت

5950000 تومان

کودک بدون تخت

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MILLENIUM RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8550000 تومان

کودک با تخت

6180000 تومان

کودک بدون تخت

4980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8600000 تومان

کودک با تخت

6200000 تومان

کودک بدون تخت

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MILLENIUM RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8850000 تومان

کودک با تخت

6450000 تومان

کودک بدون تخت

5120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9060000 تومان

کودک با تخت

6410000 تومان

کودک بدون تخت

5080000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9320000 تومان

کودک با تخت

6530000 تومان

کودک بدون تخت

5140000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9550000 تومان

کودک با تخت

6590000 تومان

کودک بدون تخت

5130000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11550000 تومان

کودک با تخت

7530000 تومان

کودک بدون تخت

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

9320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10430000 تومان

کودک با تخت

7020000 تومان

کودک بدون تخت

5360000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور تایلند پاتایا + پوکت نوروز 97 | تور لحظه آخری,تور ارزان ,تور تایلند نوروز ۹۷
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
4 شب پاتایا+ 3 شب پوکت | تور تایلند پاتایا + پوکت نوروز 97
تاریخ اعتبار
فقط ویژه نوروز 97 | قیمت تور تایلند پاتایا + پوکت عید نوروز ۹۷
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه گرفتن ویزا سیم کارت گشت شهری
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
مدارک لازم :پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار -کپي صفحه اول شناسنامه- کپي کارت ملي-1 قطعه عکس رنگي 3*4 تمام رخ ،پرينت حساب بانکي سه ماه. خدمات : بليط رفت و برگشت با پرواز ماهان ،7شب و 8روز اقامت در هتل با صبحانه ، ويزا ،ترانسفر ، راهنماي فارسي زبان ،سيم کارت ، گشت شهري با ناهار .
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پاتایا پوکت
برنامه سفر
سئو : تور تایلند نوروز 97. تور تایلند نوروز 97 آخرين تورهاي لحظه آخري و ارزان تور تایلند نوروز 97 | گلبرگ سیر مرجع تور لحظه آخری,تورارزان,آخرین تورها,تور تایلند,تور ترکیه,تور دبی ,تور کیش,تور قشم ,و تور نوروز 97 و تورهای تابستانی می باشد. هتل های پاتایا تایلند · هتل های پوکت تایلند · هتل های بانکوک تایلند ...

بیش از 90 درصد مردم تایلند بودائیاند و ازاینرو تور تایلند نوروز 97 شمارا به عمق تاریخ این کشور زیبا و رازآلود میبرد. عمدهترین مکانهای دیدنی کشور تایلند در چهار منطقه و شهر بانکوک، ساموئی، پاتایا و پوکت واقعشدهاند که در خرید تور تایلند نوروز 97 شما میتوانید یکی از این مقاصد و یا ترکیبی از زیباییهای این مناطق را مشاهده کنید .

تور پوکت. پوکت بعنوان بزرگترین جزیره تایلند و بهترین استراحتگاه برای تعطیلات در تایلند و حتی آسیا می باشد و همه ساله مسافران زیادی از ایران در تور پوکت نوروز 97 شرکت می کنند. تور پوکت نوروز 97 از جمله تورهای تایلند نوروز 97 می باشد که در تعطیلات عید نوروز 97 برگزار می گردد.

تور تایلند نوروز 97 سایت گلبرگ سیر بواسط همکاری با آژانس های مسافرتی متخصص و با تجتور تایلند و تور تایلند فروردین 97 و تور تایلند بهار 97 و قیمت تور تایلند نوروز 97 و تور ارزان تایلند نوروز 97 و تور بانکوک نوروز 97 و تور پاتایا نوروز 97 و تور پوکت نوروز 97 و تور لحظه آخری تایلند ارزان

تور تایلند نوروز97 کشور تایلند در جنوب شرقی آسیا و از شهر ها و جزایر بسیار بکر و زیبایی تشکیل شده . تورهای نوروز 97 تایلند که میتوان به انجا سفر کرد عبارتند از. ... تور ۷ شب نوروز ۹۷ پوکت : یکی از جزایر بسیار زیبا و جذاب تایلند پوکت نام دارد . در اطراف این شهر جزایر زیبایی وجود دارد که بر زیبایی این جزیره می افزاید .

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : نوروز 97 | تور تایلند پاتایا فروردین نوروز 97

مدت اقامت : ,7شب و 8 روز | تور پاتایا فروردین نوروز 97

شروع قیمت از : ,4050000

Mahan Air

تاریخ اعتبار : نوروز 97 | تور تايلند پوکت آفر قیمت نوروز ٩٧

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور لحظه آخری پوکت نوروز 97

شروع قیمت از : ,5.010.000

Mahan Air

تاریخ اعتبار : فقط ویژه نوروز 97 | قیمت تور تایلند پاتایا + پوکت عید نوروز ۹۷

مدت اقامت : ,4 شب پاتایا+ 3 شب پوکت | تور تایلند پاتایا + پوکت نوروز 97

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : تابستان 97 |تور فروردین 97 تایلند با ارزانترین قیمت | تور بانکوک تابستان 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | آفر قیمت تور تایلند تابستان 97 | تور بانکوک تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

Mahan Air

مقاله مرتبط

پاتایا

پاتایا

امروزه پاتایا به عنوان یکی از شلوغ ترین مکان هایی که انواع امکانات تفریحی در آن قرار دارد شناخته می شود.

ادامه مطلب ...
پوکت

پوکت

جزیره PHUKET دارای بهترین سواحل تایلند است که دارای برخی از زیباترین سواحل و هتل های لوکس به اضافه امکان ماهیگیری غواصی و تفریحات شبانه است

ادامه مطلب ...