تور گوا | تور گوا نوروز 97 | تور گوا لحظه آخری | تورگوا قیمت مناسب

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
LA GULLS COURT درجه هتل
B.B

3775000 تومان

4315000 تومان

3415000 تومان

3145000 تومان

LE GULLS COURT درجه هتل
ALL

4695000 تومان

5995000 تومان

3995000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

NAGOA GRANDE درجه هتل
B.B

4135000 تومان

5035000 تومان

3505000 تومان

3145000 تومان

NA GOA GRANDE درجه هتل
ALL

5395000 تومان

7295000 تومان

4195000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

SUN VILLAGE درجه هتل
B.B

4135000 تومان

5035000 تومان

3505000 تومان

3145000 تومان

SUN VILLAGE درجه هتل
ALL

5195000 تومان

6295000 تومان

4095000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

IBIS STYLE درجه هتل
B.B

4225000 تومان

5215000 تومان

3595000 تومان

3145000 تومان

IBIS STYLE درجه هتل
ALL

5395000 تومان

6995000 تومان

4195000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

SANDALWOOD درجه هتل
B.B

4405000 تومان

5485000 تومان

3145000 تومان

SANDALWOOD درجه هتل
ALL

5695000 تومان

7195000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

ITC FORTUNE REGINA درجه هتل
B.B

5395000 تومان

7195000 تومان

4195000 تومان

3495000 تومان

ITC FORTUNE REGINA درجه هتل
ALL

5695000 تومان

7595000 تومان

4295000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

COUNTRY INN SUITES درجه هتل
B.B

4945000 تومان

6655000 تومان

3865000 تومان

3145000 تومان

COUNTRY INN SUITES درجه هتل
ALL

6295000 تومان

8995000 تومان

4595000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

HARD ROCK GOA درجه هتل
B.B

5595000 تومان

7495000 تومان

4645000 تومان

3495000 تومان

HARD ROCK GOA درجه هتل
ALL

7195000 تومان

8995000 تومان

4995000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

DOUBLE TREE BY HILTON درجه هتل
B.B

5695000 تومان

7795000 تومان

4395000 تومان

3495000 تومان

DOUBLE TREE BY HILTON درجه هتل
ALL

6695000 تومان

9595000 تومان

4695000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

RESORT RIO درجه هتل
B.B

5795000 تومان

7895000 تومان

4445000 تومان

3495000 تومان

RESORT RIO درجه هتل
ALL

6595000 تومان

9295000 تومان

4645000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

NOVOTEL SHERM درجه هتل
B.B

6095000 تومان

8495000 تومان

4545000 تومان

3495000 تومان

NOVOTEL SHERM درجه هتل
ALL

7295000 تومان

10895000 تومان

5095000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

NOVOTEL RESORT درجه هتل
B.B

6195000 تومان

8795000 تومان

4595000 تومان

3495000 تومان

NOVOTEL RESORT درجه هتل
ALL

7395000 تومان

11095000 تومان

5145000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

CIDADE DE GOA درجه هتل
B.B

6295000 تومان

8895000 تومان

4645000 تومان

3495000 تومان

CIDADE DE GOA درجه هتل
ALL

7595000 تومان

10195000 تومان

5245000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

LE-MERDIAN GOA درجه هتل
B.B

6495000 تومان

9195000 تومان

4695000 تومان

3495000 تومان

LE-MERDIAN GOA درجه هتل
ALL

7795000 تومان

10995000 تومان

5295000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

ZURI WHITE SAND درجه هتل
B.B

6695000 تومان

9495000 تومان

4795000 تومان

3495000 تومان

ZURI WHITE SAND درجه هتل
ALL

4795000 تومان

11295000 تومان

5195000 تومان

3495000 تومان

10 درصد تخفیف فقط برای شما

GRAND HYATT درجه هتل
B.B

6385000 تومان

9445000 تومان

4405000 تومان

3145000 تومان

GRAND HYATT درجه هتل
F.B

8995000 تومان

12595000 تومان

5595000 تومان

3495000 تومان

MARRIOT GOA درجه هتل
B.B

6565000 تومان

9715000 تومان

4495000 تومان

3145000 تومان

PARK HYATT GOA درجه هتل
B.B

7465000 تومان

11695000 تومان

4855000 تومان

3145000 تومان

W HOTEL GOA درجه هتل
B.B

7645000 تومان

11695000 تومان

4945000 تومان

3145000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4315000 تومان

کودک با تخت

3415000 تومان

کودک بدون تخت

3145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE GULLS COURT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

کودک با تخت

3995000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4135000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5035000 تومان

کودک با تخت

3505000 تومان

کودک بدون تخت

3145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NA GOA GRANDE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7295000 تومان

کودک با تخت

4195000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4135000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5035000 تومان

کودک با تخت

3505000 تومان

کودک بدون تخت

3145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUN VILLAGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6295000 تومان

کودک با تخت

4095000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4225000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5215000 تومان

کودک با تخت

3595000 تومان

کودک بدون تخت

3145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS STYLE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

کودک با تخت

4195000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4405000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5485000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SANDALWOOD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7195000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
ITC FORTUNE REGINA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7195000 تومان

کودک با تخت

4195000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ITC FORTUNE REGINA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7595000 تومان

کودک با تخت

4295000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6655000 تومان

کودک با تخت

3865000 تومان

کودک بدون تخت

3145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COUNTRY INN SUITES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8995000 تومان

کودک با تخت

4595000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
HARD ROCK GOA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7495000 تومان

کودک با تخت

4645000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HARD ROCK GOA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8995000 تومان

کودک با تخت

4995000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7795000 تومان

کودک با تخت

4395000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9595000 تومان

کودک با تخت

4695000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
RESORT RIO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7895000 تومان

کودک با تخت

4445000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RESORT RIO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9295000 تومان

کودک با تخت

4645000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
NOVOTEL SHERM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8495000 تومان

کودک با تخت

4545000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL SHERM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10895000 تومان

کودک با تخت

5095000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
NOVOTEL RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8795000 تومان

کودک با تخت

4595000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11095000 تومان

کودک با تخت

5145000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
CIDADE DE GOA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8895000 تومان

کودک با تخت

4645000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CIDADE DE GOA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10195000 تومان

کودک با تخت

5245000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
LE-MERDIAN GOA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9195000 تومان

کودک با تخت

4695000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE-MERDIAN GOA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10995000 تومان

کودک با تخت

5295000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
ZURI WHITE SAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9495000 تومان

کودک با تخت

4795000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ZURI WHITE SAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11295000 تومان

کودک با تخت

5195000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 درصد تخفیف فقط برای شما
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6385000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9445000 تومان

کودک با تخت

4405000 تومان

کودک بدون تخت

3145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND HYATT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

8995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12595000 تومان

کودک با تخت

5595000 تومان

کودک بدون تخت

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6565000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9715000 تومان

کودک با تخت

4495000 تومان

کودک بدون تخت

3145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7465000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11695000 تومان

کودک با تخت

4855000 تومان

کودک بدون تخت

3145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11695000 تومان

کودک با تخت

4945000 تومان

کودک بدون تخت

3145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور گوا | تور گوا نوروز 97 | تور گوا لحظه آخری | تورگوا قیمت مناسب
مدت اقامت
7 شب گوا و 8 روز | تور گوا نوروز 97 | تور گوا عید 97
تاریخ اعتبار
نوروز ۹۷ | تور گوا نوروز ۹۷ | تور گوا ویژه نوروز ۹۷
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
نرخ کودک زیر ۲ سال مبلفغ 790.000 تومان است.
کشور مقصد
هندوستان
شهر مقصد
گوا
خط هوایی
Mahan Air
برنامه سفر
خدمات تور : : - پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان به گوا

- 7 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه

- ترانسفر فرودگاهی

- گشت شهری گوا

- ویزای کشور هند

- راهنمای تور

- بیمه مسافرتی

تور مرتبط

تاریخ اعتبار :

مدت اقامت :

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : ویژه فروردین و اردیبهشت 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از :

Mahan Air

مقاله مرتبط

شهر آگرا هندوستان

شهر آگرا هندوستان

شهر آگرا واقع در شمال هندوستان به فاصله ی 200 کیلومتر از دهلی واقع شده است . صنعت گردشگري نقش بسزايي در اقتصاد اين شهر دارد بطوريكه بسياري از هتلها ، مراكز سلامتي و آب گرم (Spa) در اين شهربوده و مركز آب گرم كايا كالپ (Kaya Kalp) كه يكي از بزرگترين مراكز آب گرم در آسيا است در اين شهر واقع شده و بسياري از گردشگران سالانه به آنجا مراجعه مي نمايند. اين شهر همچنين داراي پايگاه هاي صنعتي مي باشد و بسياري از كارخانه هاي توليدي و صنعتي مرتبط با بازارهاي عمده فروشي در اين ناحيه واقع شده است و همچنين داراي اولين پرورش بيوتكنولوژي گياهي با توليد 2 ميليون گياه در سال است. از جمله صنايع اين شهر مي توان پوشاك و منسوجات ، صنايع خودرو سازي ، كشاورزي ، صنايع چرم ، صنايع دستي و صنايع غذايي را نام برد. يكي از اصلي ترين صنايع دستي در آگرا ، صنعت چرم است و توليد گنندگان اين محصولات در اين صنعت پيشرو بوده و محصولات خود را به داخل و خارج از هندوستان صادر مي نمايند. از صنايع دستي ديگر در اين شهر مي توان زري دوزي ، كنده كاري بر روي سنگ ، منبت كاري ، شيريني پزي مانند شيرينيهاي پتا (Petha) و گاجاك (Gajak) و تنقلات (Dalmoth) را نام برد.

ادامه مطلب ...
شهر گوا

شهر گوا

شهر گوا در هندوستان مشهور به سواحلش و مکان هایی یخصوص که برای عبادت می باشد . شهر گوا در سال های اخیر با کاهش توریست مواجه بوده است ، صنعت تولید اولیه دارد و توریست های اروپایی اکثرا در فصل زمستان از گوا دیدن می کنند .

ادامه مطلب ...