تور مالدیو تابستان 97 | تور مالدیو تابستان ۹۷ | تور مالدیو 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
Sun Island Resort And Spa درجه هتل
F.B

17065000 تومان

21735000 تومان

12160000 تومان

12160000 تومان

STANDARD ROOM ، گشت ماهیگیری رایگان

Sun Island Resort And Spa درجه هتل
F.B

20555000 تومان

28595000 تومان

12160000 تومان

12160000 تومان

WATER BANGALOW، گشت ماهیگیری

Paradise Island Resort And Spa درجه هتل
F.B

18330000 تومان

25605000 تومان

10705000 تومان

10705000 تومان

SUPERIOR BEACH، گشت کروز دلفین ها

Royal Island Resort And Spa Maldives درجه هتل
F.B

19385000 تومان

26240000 تومان

12170000 تومان

12170000 تومان

BEACH VILLA، گشت کروز دلفین ها

Kihaa Maldives درجه هتل
ALL

24230000 تومان

29965000 تومان

19915000 تومان

19915000 تومان

GARDEN VILLA WITH POOL

Kihaa Maldives درجه هتل
ALL

27245000 تومان

34460000 تومان

19915000 تومان

19915000 تومان

WATERFRONT BEACH VILLA POOL

kandima maldives درجه هتل
F.B

24385000 تومان

34200000 تومان

13800000 تومان

13800000 تومان

SKY STUDIO

kandima maldives درجه هتل
F.B

30535000 تومان

46440000 تومان

13800000 تومان

13800000 تومان

BEACH POOL VILLA WITH JACUZZI

cocoon resort & villes درجه هتل
ALL

24720000 تومان

40290000 تومان

13970000 تومان

13970000 تومان

BEACH VILLA

cocoon resort & villes درجه هتل
ALL

30190000 تومان

50575000 تومان

13865000 تومان

13865000 تومان

EBEACH SUIT، گشت کروز دلفین ها

cocoon resort & villes درجه هتل
ALL

36040000 تومان

62200000 تومان

13865000 تومان

13865000 تومان

LAGOON VILLA WITH POOL OVER، شت کروز دلفین ها

centara ras fushi resort & spa maldives درجه هتل
ALL

24905000 تومان

34425000 تومان

18815000 تومان

18815000 تومان

OCEAN FRONT BEACH VILLA

centara ras fushi resort & spa maldives درجه هتل
ALL

28040000 تومان

40237000 تومان

18815000 تومان

18815000 تومان

DELUXE WATER VILLA

centara ras fushi resort & spa maldives درجه هتل
ALL

29160000 تومان

43055000 تومان

18815000 تومان

18815000 تومان

DELUXE SPA OVER WATER VILLA

amari havodda maldives درجه هتل
F.B

27110000 تومان

38935000 تومان

13935000 تومان

13935000 تومان

OVER WATER

sheraton maldives full moon resort &spa درجه هتل
H.B

28475000 تومان

40010000 تومان

13635000 تومان

13635000 تومان

DELUXE ROOM

centara grand island resort &spa maldives درجه هتل
U.ALL

32460000 تومان

48305000 تومان

22350000 تومان

22350000 تومان

OBEACH SUITE

centara grand island resort &spa maldives درجه هتل
U.ALL

35595000 تومان

54515000 تومان

22350000 تومان

22350000 تومان

DELUXE WATER VILLA

centara grand island resort &spa maldives درجه هتل
U.ALL

37840000 تومان

67345000 تومان

22350000 تومان

22350000 تومان

OCEAN WATER VILLA

conrad maldives rangali island درجه هتل
H.B

39765000 تومان

72200000 تومان

13865000 تومان

13865000 تومان

BEACH VILLA

Sun Island Resort And Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

17065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21735000 تومان

کودک با تخت

12160000 تومان

کودک بدون تخت

12160000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD ROOM ، گشت ماهیگیری رایگان
توضیحات
Sun Island Resort And Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

20555000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28595000 تومان

کودک با تخت

12160000 تومان

کودک بدون تخت

12160000 تومان

موقعیت مکانی
WATER BANGALOW، گشت ماهیگیری
توضیحات
Paradise Island Resort And Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

18330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25605000 تومان

کودک با تخت

10705000 تومان

کودک بدون تخت

10705000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR BEACH، گشت کروز دلفین ها
توضیحات
Royal Island Resort And Spa Maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

19385000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26240000 تومان

کودک با تخت

12170000 تومان

کودک بدون تخت

12170000 تومان

موقعیت مکانی
BEACH VILLA، گشت کروز دلفین ها
توضیحات
Kihaa Maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

24230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29965000 تومان

کودک با تخت

19915000 تومان

کودک بدون تخت

19915000 تومان

موقعیت مکانی
GARDEN VILLA WITH POOL
توضیحات
Kihaa Maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

27245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

34460000 تومان

کودک با تخت

19915000 تومان

کودک بدون تخت

19915000 تومان

موقعیت مکانی
WATERFRONT BEACH VILLA POOL
توضیحات
kandima maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

24385000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

34200000 تومان

کودک با تخت

13800000 تومان

کودک بدون تخت

13800000 تومان

موقعیت مکانی
SKY STUDIO
توضیحات
kandima maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

30535000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

46440000 تومان

کودک با تخت

13800000 تومان

کودک بدون تخت

13800000 تومان

موقعیت مکانی
BEACH POOL VILLA WITH JACUZZI
توضیحات
cocoon resort & villes
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

24720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40290000 تومان

کودک با تخت

13970000 تومان

کودک بدون تخت

13970000 تومان

موقعیت مکانی
BEACH VILLA
توضیحات
cocoon resort & villes
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

30190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

50575000 تومان

کودک با تخت

13865000 تومان

کودک بدون تخت

13865000 تومان

موقعیت مکانی
EBEACH SUIT، گشت کروز دلفین ها
توضیحات
cocoon resort & villes
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

36040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

62200000 تومان

کودک با تخت

13865000 تومان

کودک بدون تخت

13865000 تومان

موقعیت مکانی
LAGOON VILLA WITH POOL OVER، شت کروز دلفین ها
توضیحات
centara ras fushi resort & spa maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

24905000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

34425000 تومان

کودک با تخت

18815000 تومان

کودک بدون تخت

18815000 تومان

موقعیت مکانی
OCEAN FRONT BEACH VILLA
توضیحات
centara ras fushi resort & spa maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

28040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40237000 تومان

کودک با تخت

18815000 تومان

کودک بدون تخت

18815000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE WATER VILLA
توضیحات
centara ras fushi resort & spa maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

29160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

43055000 تومان

کودک با تخت

18815000 تومان

کودک بدون تخت

18815000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE SPA OVER WATER VILLA
توضیحات
amari havodda maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

27110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

38935000 تومان

کودک با تخت

13935000 تومان

کودک بدون تخت

13935000 تومان

موقعیت مکانی
OVER WATER
توضیحات
sheraton maldives full moon resort &spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

28475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40010000 تومان

کودک با تخت

13635000 تومان

کودک بدون تخت

13635000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE ROOM
توضیحات
centara grand island resort &spa maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

32460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

48305000 تومان

کودک با تخت

22350000 تومان

کودک بدون تخت

22350000 تومان

موقعیت مکانی
OBEACH SUITE
توضیحات
centara grand island resort &spa maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

35595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

54515000 تومان

کودک با تخت

22350000 تومان

کودک بدون تخت

22350000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE WATER VILLA
توضیحات
centara grand island resort &spa maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

37840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

67345000 تومان

کودک با تخت

22350000 تومان

کودک بدون تخت

22350000 تومان

موقعیت مکانی
OCEAN WATER VILLA
توضیحات
conrad maldives rangali island
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

39765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

72200000 تومان

کودک با تخت

13865000 تومان

کودک بدون تخت

13865000 تومان

موقعیت مکانی
BEACH VILLA
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور مالدیو تابستان 97 | تور مالدیو تابستان ۹۷ | تور مالدیو 97
مدت اقامت
5 شب و 6 روز | تور لحظه آخری ماله تابستان 97 | نرخ تور مالدیو ، تور ارزان قیمت مالدیو
تاریخ اعتبار
تابستان 97 |تور مالدیو ۹۷ | تور تابستان 97 مالدیو | تور مالدیو تابستان 97 ، قیمت تور مالدیو ، تور ارزان مالدیو
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
مالدیو
شهر مقصد
ماله (مالدیو)
خط هوایی
Emirates Airlines

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : نوروز 97 | ارزان تور مالدیو نوروز 97 | تور مالدیو نوروز 97

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز | تور مالدیو | تور لحظه آخری ماله نوروز 97

شروع قیمت از : ,8800000تومان

Qatar Airways

مقاله مرتبط

جزیره زیبای مالدیو

جزیره زیبای مالدیو

سواحل زیبای مرجانی با آب زلال ، سواحل سفید و درختان سرسبز، از مالدیو بهشتی ساخته که سفر به آن آرزوی هر توریستی‌ست علاوه بر آن، به خاطر سهوت سفر و عدم نیاز به ویزا برای اتباع ایرانی، این مجموعه جزایر در میان مسافران ایرانی هم طرفداران زیادی دارد برخی از جزایر مالدیو ویژه گردشگری اختصاص یافته اند. در 88 جزیره این کشور هتل هایی برای اقامت گردشگران ساخته شده که بیشتر کارمندان آن از مهاجران کشورهای همسایه هستند. غواصی در این کشور به اندازه ای مهم است که نخست وزیر مالدیو به هیات دولت دستور داد تا غواصی یاد بگیرند! البته فقط یکی از جنبه های این حرکت بحث گردشگری و جذب توریست آن بود چرا که در اصل غرق شدن مالدیو در آب های اقیانوس بر اثر گرم شدن زمین واقعیتی است که به حقیقت خواهد پیوست. به دلیل ارتفاع کم این جمع الجزایر، پدیده بالا آمدن سطح آب اقیانوس ها و گرم شدن زمین آن را غرق خواهد کرد.

ادامه مطلب ...
دین و اعتقادات در مالدیو

دین و اعتقادات در مالدیو

دین رسمی این کشور اسلام است و پیروی از دیگر ادیان در ملأ عام ممنوع و قابل پیگرد قانونی است. مالدیو در سال ۱۹۶۵ از بریتانیا مستقل شد.مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک‌ترین کشور قاره آسیا است. زمین‌های این کشور به طور میانگین ۱٫۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارند و بنابر این کم‌ارتفاع‌ترین کشور جهان به‌شمار می‌آید.به گزارش پارس ناز بلندترین نقطه این کشور تنها ۲٫۴ متر ارتفاع دارد. ماله، پایتخت مالدیو ۱۰۴ هزار نفر جمعیت دارد و به طور سنتی محل اقامت شاه و تاج‌گذاری‌ها بود.جزایر مالدیو از مکان‌های جذاب برای غواصان است و ایستگاه‌های غواصی زیادی در این جزایر وجود دارد.

ادامه مطلب ...
مالدیو ، سرزمین جزیره ها

مالدیو ، سرزمین جزیره ها

مالدیو سرزمین جزیره‌هاست؛ جزیره‌هایی کوچک که با فاصله‌های کمی از هم این کشور را می‌سازند. شاید بتوان این کشور را آرام‌ترین جای کره‌ی زمین نامید. با وجود شور و هیجانی که در ساحل بعضی از این جزیره‌ها برپاست، باز هم آرامش آبی اقیانوس بر تمام این‌ها چیره می‌شود.تقریباً تمام جزیره‌ها آب و هوای گرمسیری مالدیو را دارند؛ بهار، تابستان و حتی اوایل پاییز، گرم است و خشک؛ اما زمستان‌ها با وجود گرما، رطوبت هوا بالاست، باران‌های زیادی می‌بارد و باد و طوفان هم در جریان است. از آن‌جا که ناآرامی دریا، حرکت قایق‌ها و کشتی‌ها بین جزیره‌ها را محدود می‌کند، توریست‌ها خیلی علاقه‌ای به سفر در این فصل ندارند شاید سفر به جزایر مالدیو با بچه‌ها خیلی خوشایند نباشد؛ چون برای رفت و آمد به جزیره‌هایی که در اقیانوس پراکنده‌اند باید چند باری سوار قایق شوید و ممکن است کودکان دریازده شوند. از طرفی تفریحات چندانی که مناسب کودک باشد در این جزیره‌ها پیدا نمی‌شود. کلاً در این جزیره‌ها انتظار دیدن جای خاص یا انجام فعالیت خاصی را نداشته باشید. سنگین‌تری فعالیتی که باید انجام دهید، شنا و غواصی است. به جای تمام کارها، روی شن‌های سفید ساحل و زیر سایه‌ی برگ‌های پهن گرمسیری دراز بکشید و استراحت، استراحت و فقط استراحت کنید.

ادامه مطلب ...
بهترین زمان برای سفر به مالدیو

بهترین زمان برای سفر به مالدیو

بهترین وقت برای دیدن جزیره‌های مالدیو، هوای آفتابی تابستان‌ و یا شور و هیجان قبل از کریسمس در پاییز است. برای تعیین وقت سفر، فراموش نکنید مردم مالدیو مسلمان هستند و در ماه رمضان‌ ممکن است به راحتی نتوانید همه‌جا غذا پیدا کنید یا حتی شهرها نیمه تعطیل به نظر برسند.هواپیما معمول‌ترین راه رسیدن به مالدیو است. مسافران در فرودگاه بین‌المللی ماله که در جزیره‌ی هول‌هوله و نزدیکی ماله، پایتخت مالدیو، قرار گرفته از هواپیما پیاده شده و از آن‌جا با اتوبوس‌های فرودگاه به اسکله‌ی مسافربری هدایت می‌شوند. زمان حرکت از این اسکله به طرف جزیره‌های دیگر با توجه به مقصد شما متفاوت است.

ادامه مطلب ...
 توریسم در مالدیو

توریسم در مالدیو

گردشگری بزرگترین صنعت اقتصادی در مالدیو است. رفت و آمد توریست در مالدیو شامل یک هتل منحصر به فرد در جزیره خود را، با جمعیت آن به طور کامل در گردشگران و نیروی کار بر اساس ، بدون مردم محلی و یا خانه. این جزایر توسعه برای گردشگری حدود 800 200 متر در اندازه و از شن و ماسه و مرجان تشکیل شده برای حداکثر ارتفاع حدود 2 متر بالاتر از دریا. علاوه بر ساحل آن محاصره جزیره، هر جزیره خود را دارد " صخره خانه» را که به عنوان یک باغ های مرجانی و آکواریوم طبیعی برای غواصان و snorkelers عمل می کند. آب کم عمق احاطه شده توسط صخره خانه نیز به عنوان یک استخر شنا طبیعی بزرگ عمل می کند و از آن محافظت شناگران را از امواج اقیانوس و جریان های جزر و مدی قوی در خارج از صخره خانه.

ادامه مطلب ...
مالدیو کجاست؟

مالدیو کجاست؟

مالدیو مجموع جزایری در اقیانوس هند واقع در جنوب غربی کشور هند به شکل یک پرنده در حال پرواز دیده می شود.پایتخت این کشور ماله که بزرگترین شهر و مرکز تجاری این کشور به شمار می رود که دارای مرز آبی با کشور سریلانکا می باشد.

ادامه مطلب ...