تور مانیل - ال نیدو با پرواز قطری

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
MANILA HOTEL درجه هتل
B.B

9500000 تومان

13480000 تومان

7030000 تومان

8550000 تومان

MAKATI DIAMOND RESIDENCE درجه هتل
B.B

10200000 تومان

15700000 تومان

6060000 تومان

7550000 تومان

MAKATI DIAMOND RESIDENCE درجه هتل
B.B

10680000 تومان

16720000 تومان

6060000 تومان

7550000 تومان

MAKATI DIAMOND RESIDENCE درجه هتل
B.B

11080000 تومان

17550000 تومان

6060000 تومان

7550000 تومان

MAKATI DIAMOND RESIDENCE درجه هتل
B.B

11650000 تومان

18700000 تومان

6060000 تومان

7550000 تومان

PENINSULA MANILA درجه هتل
B.B

10200000 تومان

16360000 تومان

6790000 تومان

5690000 تومان

PENINSULA MANILA درجه هتل
B.B

10200000 تومان

14790000 تومان

6790000 تومان

8690000 تومان

PENINSULA MANILA درجه هتل
B.B

11000000 تومان

16360000 تومان

6790000 تومان

8690000 تومان

PENINSULA MANILA درجه هتل
B.B

11000000 تومان

16360000 تومان

6790000 تومان

8690000 تومان

PENINSULA MANILA درجه هتل
B.B

11000000 تومان

16360000 تومان

6790000 تومان

8690000 تومان

PENINSULA MANILA درجه هتل
B.B

11600000 تومان

17500000 تومان

6790000 تومان

8690000 تومان

FAIRMONT MAKATI درجه هتل
B.B

12090000 تومان

19450000 تومان

6250000 تومان

7820000 تومان

FAIRMONT MAKATI درجه هتل
B.B

12850000 تومان

25500000 تومان

6250000 تومان

7820000 تومان

FAIRMONT MAKATI درجه هتل
B.B

13350000 تومان

22000000 تومان

6250000 تومان

7820000 تومان

MANILA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13480000 تومان

کودک با تخت

7030000 تومان

کودک بدون تخت

8550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAKATI DIAMOND RESIDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

10200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15700000 تومان

کودک با تخت

6060000 تومان

کودک بدون تخت

7550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAKATI DIAMOND RESIDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

10680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16720000 تومان

کودک با تخت

6060000 تومان

کودک بدون تخت

7550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAKATI DIAMOND RESIDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

11080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17550000 تومان

کودک با تخت

6060000 تومان

کودک بدون تخت

7550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAKATI DIAMOND RESIDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

11650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18700000 تومان

کودک با تخت

6060000 تومان

کودک بدون تخت

7550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PENINSULA MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

10200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16360000 تومان

کودک با تخت

6790000 تومان

کودک بدون تخت

5690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PENINSULA MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

10200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14790000 تومان

کودک با تخت

6790000 تومان

کودک بدون تخت

8690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PENINSULA MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

11000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16360000 تومان

کودک با تخت

6790000 تومان

کودک بدون تخت

8690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PENINSULA MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

11000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16360000 تومان

کودک با تخت

6790000 تومان

کودک بدون تخت

8690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PENINSULA MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

11000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16360000 تومان

کودک با تخت

6790000 تومان

کودک بدون تخت

8690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PENINSULA MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

11600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17500000 تومان

کودک با تخت

6790000 تومان

کودک بدون تخت

8690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FAIRMONT MAKATI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

12090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19450000 تومان

کودک با تخت

6250000 تومان

کودک بدون تخت

7820000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FAIRMONT MAKATI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

12850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25500000 تومان

کودک با تخت

6250000 تومان

کودک بدون تخت

7820000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FAIRMONT MAKATI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

13350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22000000 تومان

کودک با تخت

6250000 تومان

کودک بدون تخت

7820000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور مانیل - ال نیدو با پرواز قطری
مدت اقامت
۷ شب و ۸ روز
تاریخ اعتبار
پاییز ۹۶
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه سیم کارت ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
شروع قیمت ها از
9000000تومان
کشور مقصد
فیلیپین
شهر مقصد
مانیل
خط هوایی
Qatar Airways
برنامه سفر
مدت اقامت : ۴ شب مانیل

۳ شب ال نیدو