تور فیلیپین - مانیل 96

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
LEEZ INN درجه هتل
B.B

3960000 تومان

4410000 تومان

GRANDPRIX MANILA درجه هتل
B.B

3990000 تومان

4480000 تومان

THE HOTEL AT GREEN SUN درجه هتل
B.B

4150000 تومان

4800000 تومان

V-HOTEL درجه هتل
B.B

4320000 تومان

4500000 تومان

BERJAYA HOTEL MAKATI درجه هتل
B.B

4480000 تومان

5450000 تومان

ST GILES MAKA HOTEL درجه هتل
B.B

4480000 تومان

5450000 تومان

THE EXCHANGE REGENCY درجه هتل
B.B

4320000 تومان

5130000 تومان

THE AVENUE HOTEL درجه هتل
B.B

4570000 تومان

5600000 تومان

GOLDEN PHOENIX MANILA درجه هتل
B.B

4710000 تومان

5930000 تومان

RICHMOND HOTEL ORTIGAS درجه هتل
B.B

4860000 تومان

6250000 تومان

HOTEL JEN MANILA درجه هتل
B.B

4500000 تومان

6250000 تومان

F1 HOTEL درجه هتل
B.B

5130000 تومان

6740000 تومان

DISCOVERY SUITES MANILA درجه هتل
B.B

5130000 تومان

6740000 تومان

CITY GARDEN GRAND درجه هتل
B.B

5190000 تومان

6260000 تومان

BELMONTI HOTEL درجه هتل
B.B

5290000 تومان

7060000 تومان

EASTWOOD RICHMOND درجه هتل
B.B

5450000 تومان

7060000 تومان

MANILA HOTEL درجه هتل
B.B

5450000 تومان

7390000 تومان

DIAMOND HOTEL درجه هتل
B.B

5550000 تومان

7550000 تومان

PAN PACIFIC MANILA درجه هتل
B.B

5770000 تومان

8040000 تومان

MAKATI DIAMOND RESISDENCE درجه هتل
B.B

5930000 تومان

7860000 تومان

DUSTI THANI درجه هتل
B.B

6030000 تومان

8520000 تومان

CONRAD MANILA درجه هتل
B.B

6250000 تومان

9000000 تومان

EDSA SHANGRI LA درجه هتل
B.B

6250000 تومان

9000000 تومان

NOBO HOTEL درجه هتل
B.B

6250000 تومان

9000000 تومان

HAYATT CITY OF DREAM درجه هتل
B.B

6250000 تومان

9000000 تومان

NEW WORLD MAKATI درجه هتل
B.B

6350000 تومان

8840000 تومان

FAIRMONT MAKATI درجه هتل
B.B

6350000 تومان

9170000 تومان

CITY OF DREAMS CROWN TOWER درجه هتل
B.B

6740000 تومان

9970000 تومان

LEEZ INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4410000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANDPRIX MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4480000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
THE HOTEL AT GREEN SUN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4800000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
V-HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4500000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
BERJAYA HOTEL MAKATI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5450000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
ST GILES MAKA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5450000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
THE EXCHANGE REGENCY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5130000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
THE AVENUE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5600000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN PHOENIX MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5930000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
RICHMOND HOTEL ORTIGAS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6250000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL JEN MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6250000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
F1 HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6740000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
DISCOVERY SUITES MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6740000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
CITY GARDEN GRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6260000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMONTI HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7060000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
EASTWOOD RICHMOND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7060000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
MANILA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7390000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
DIAMOND HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7550000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
PAN PACIFIC MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8040000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
MAKATI DIAMOND RESISDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7860000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
DUSTI THANI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8520000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
CONRAD MANILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9000000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
EDSA SHANGRI LA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9000000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
NOBO HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9000000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
HAYATT CITY OF DREAM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9000000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
NEW WORLD MAKATI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8840000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
FAIRMONT MAKATI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9170000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
CITY OF DREAMS CROWN TOWER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9970000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور فیلیپین - مانیل 96
مدت اقامت
۷ شب و ۸ روز
تاریخ اعتبار
تا پایان زمستان 96
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
کشور مقصد
فیلیپین
شهر مقصد
مانیل
خط هوایی
Qatar Airways
برنامه سفر
تور مانیل فیلیپین : ۷ شب و ۸ روز

ترانسفر فرودگاهی

پرواز قطری

هتل با صبحانه

ویزای توریستی