تور دبی پرواز ماهان زمستان 96

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
SADAF HOTEL درجه هتل
H.B

1615000 تومان

2065000 تومان

1435000 تومان

980000 تومان

PHOENIX HOTEL درجه هتل
H.B

1645000 تومان

2075000 تومان

1460000 تومان

980000 تومان

DUBAI PALM HOTEL درجه هتل
H.B

1690000 تومان

2180000 تومان

1500000 تومان

980000 تومان

IBIS DEIRA CITY CENTRE درجه هتل
B.B

1750000 تومان

2300000 تومان

980000 تومان

CORAL DUBAI DEIRA HOTEL درجه هتل
B.B

1800000 تومان

2435000 تومان

1615000 تومان

980000 تومان

ABJAR GRAND HOTEL درجه هتل
H.B

1820000 تومان

2450000 تومان

1640000 تومان

980000 تومان

SAFFARON BOUTIQUE HOTEL درجه هتل
H.B

1820000 تومان

2455000 تومان

1545000 تومان

980000 تومان

AVENUE HOTEL درجه هتل
B.B

1860000 تومان

2485000 تومان

1680000 تومان

980000 تومان

MARCO POLO HOTEL درجه هتل
H.B

1935000 تومان

2670000 تومان

1750000 تومان

980000 تومان

ROYAL CONTINENTAL HOTEL درجه هتل
B.B

1955000 تومان

2710000 تومان

1670000 تومان

980000 تومان

NOVOTEL DUBAI AL BARSHA درجه هتل
B.B

2000000 تومان

2850000 تومان

980000 تومان

MILLENNIUM PLAZA HOTEL درجه هتل
B.B

2180000 تومان

3190000 تومان

980000 تومان

CROWNE PLAZA DUBAI درجه هتل
B.B

2230000 تومان

3280000 تومان

1840000 تومان

980000 تومان

THE WESTIN DUBAI AL HABTOOR CITY درجه هتل
B.B

2360000 تومان

3545000 تومان

2160000 تومان

980000 تومان

NASIMA ROYAL HOTEL درجه هتل
B.B

2485000 تومان

3770000 تومان

2550000 تومان

980000 تومان

SHANGRI - LA HOTEL درجه هتل
B.B

2585000 تومان

4015000 تومان

1045000 تومان

980000 تومان

JUMEIRAH CREEK SIDE درجه هتل
B.B

2760000 تومان

4370000 تومان

1720000 تومان

1340000 تومان

اینترنت رایگان + پارک آبی رایگان + سرویس به مراکز خرید دبی مال و امارات مال + سرویس به ساحل جمیرا و قایق سواری

JUMEIRAH EMIRATES TOWER درجه هتل
B.B

3040000 تومان

4920000 تومان

1910000 تومان

1340000 تومان

اینترنت رایگان + پارک آبی رایگان + سرویس به مراکز خرید دبی مال و امارات مال + سرویس به ساحل جمیرا و قایق سواری

JUMEIRAH ZABEEL SARAY درجه هتل
B.B

4120000 تومان

7090000 تومان

3930000 تومان

1530000 تومان

اینترنت رایگان + پارک آبی رایگان + سرویس به مراکز خرید دبی مال و امارات مال + سرویس به ساحل جمیرا و قایق سواری

JUMEIRAH BEACH درجه هتل
B.B

4330000 تومان

7500000 تومان

2480000 تومان

1530000 تومان

اینترنت رایگان + پارک آبی رایگان + سرویس به مراکز خرید دبی مال و امارات مال + سرویس به ساحل جمیرا و قایق سواری

SADAF HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

1615000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2065000 تومان

کودک با تخت

1435000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PHOENIX HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2075000 تومان

کودک با تخت

1460000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUBAI PALM HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2180000 تومان

کودک با تخت

1500000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS DEIRA CITY CENTRE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2300000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORAL DUBAI DEIRA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2435000 تومان

کودک با تخت

1615000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ABJAR GRAND HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

کودک با تخت

1640000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SAFFARON BOUTIQUE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2455000 تومان

کودک با تخت

1545000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVENUE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2485000 تومان

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARCO POLO HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

1935000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2670000 تومان

کودک با تخت

1750000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CONTINENTAL HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1955000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2710000 تومان

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL DUBAI AL BARSHA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2850000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MILLENNIUM PLAZA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CROWNE PLAZA DUBAI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3280000 تومان

کودک با تخت

1840000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE WESTIN DUBAI AL HABTOOR CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3545000 تومان

کودک با تخت

2160000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NASIMA ROYAL HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2485000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRI - LA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2585000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4015000 تومان

کودک با تخت

1045000 تومان

کودک بدون تخت

980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JUMEIRAH CREEK SIDE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4370000 تومان

کودک با تخت

1720000 تومان

کودک بدون تخت

1340000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اینترنت رایگان + پارک آبی رایگان + سرویس به مراکز خرید دبی مال و امارات مال + سرویس به ساحل جمیرا و قایق سواری
JUMEIRAH EMIRATES TOWER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4920000 تومان

کودک با تخت

1910000 تومان

کودک بدون تخت

1340000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اینترنت رایگان + پارک آبی رایگان + سرویس به مراکز خرید دبی مال و امارات مال + سرویس به ساحل جمیرا و قایق سواری
JUMEIRAH ZABEEL SARAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

کودک با تخت

3930000 تومان

کودک بدون تخت

1530000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اینترنت رایگان + پارک آبی رایگان + سرویس به مراکز خرید دبی مال و امارات مال + سرویس به ساحل جمیرا و قایق سواری
JUMEIRAH BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7500000 تومان

کودک با تخت

2480000 تومان

کودک بدون تخت

1530000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اینترنت رایگان + پارک آبی رایگان + سرویس به مراکز خرید دبی مال و امارات مال + سرویس به ساحل جمیرا و قایق سواری
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی پرواز ماهان زمستان 96
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
3 شب و 4 روز | قیمت تور ارزان دبی | تور دبی لحظه آخری
تاریخ اعتبار
تا پایان اسفند 96 | قیمت تور ارزان دبی | تور دبی بهمن 96
مناسب برای
زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه نهار بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
خدمات تور:پرواز ماهان .ویزای توریستی.هتل با صبحانه و نهار (براساس سرویس هتل).راهنمای فارسی زبان ترانسفرفرودگاهی.بیمه مسافرتی > سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های ۳ و ۴ ستاره * پرداخت 50 درصد مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامي مي باشد . * پرواز چارتر و هتل ها گارانتي و غيرقابل استرداد مي باشد . * مسئوليت کنترل پاسپورت عهده مسافر و به عهده آژانس درخواست کننده مي باشد . مدارک لازم جهت ويزا : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار .
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Mahan Air
برنامه سفر
: نرخ INF مبلغ 500.000 تومان می باشد .

خدمات هتل های جمیرا :

پارک آبی رایگان

سرویس به مراکز خرید دبی مال و امارات مال

سرویس به ساحل JBR

ترانسفر لوکس اختصاصی

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : زمستان 96

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

شروع قیمت از : ,1299000

Iran Air Tours

مقاله مرتبط

جاذبه های گردشگری دبی

جاذبه های گردشگری دبی

کشور امارات متحده عربی در مجموعه کشورهای خاورمیانه و در شمال شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده است.این کشور ،از شمال وشمال غربی به خلیج فارس،ازجنوب و جنوب غربی به سلطنت نشین عمان و عربستان سعودی ،از سمت غرب به دولت قطر و عربستان سعودی و از سمت مشرق به دریای عمان و خلیج عمان محدود می شود.بخش اعظم این سرزمین بی حاصل و خشک و از صحرا تشکیل شده است. به لحاظ جغرافیایی این کشور از هفت امیرنشین ابوظبی،دبی،شارجه،ام القوین،عجمان و فجیره و راس الخیمه متشکل شده که در طول ساحل جنوبی خلیج فارس گسترده شده است.از میان هفت امیر نشین،ابوظبی و دبی اهمیت بیشتری دارند. امارت دبی با مساحت 3885 کیلومتر مربع بعد از ابوظبی دومین امارت بزرگ کشور امارات متحده عربی است.شهر دبی مرکز این امارت در کنار خور دبی (یک ورودی آب از دریا به داخل خشکی)قرار دارد.این شهر در اطراف این خور گسترش یافته اما اکنون شهر در امتداد خط ساحلی و در جهت جنوب غربی به سمت ابوظبی در حال گسترش است.خور دبی با طولی برابر 15 کیلومتر تنها 500 متر عرض دارد.دو پل و یک تونل زیر آبی ارتباط بین دو طرف خور را برقرار کرده است.این خور شهر را به دو بخش دیره و در شمال وبردبی در جنوب تقسیم کرده است.

ادامه مطلب ...
اطلاعات آب و هوایی دبی

اطلاعات آب و هوایی دبی

امارت متحده عربی آب و هوایی گرمسیری دارد،تابستانهای آن داغ و مرطوب و زمستان های آن ملایم است.بارندگی در این کشور نادر است و اغلب در ماه های زمستان اتفاق می افتد.در پایان زمستان و در طول زمستان وقوع طوفان شن معمول است.آب و هوای آن در سواحل دریا گرم و مرطوب و در نقاط مرکزی گرم و خشک است.متوسط درجه حرارت در ماه ژانویه 33 درجه سانتی گراد و در ماه ژوئیه 17 درجه سانتی گراد است.هوای گرم و خشک همراه با طوفان های شنی متناوب از خصوصیات آب و هوای این کشور عربی است. حد فاصل ماه های شهریور تا فروردین از گرمای هوا کاسته می شود. با این همه از نظر اقلیمی امارت متحده عربی دارای اقلیمی گرم و خشک و بیابانی می باشد و سرتاسر این کشور را بیابان های لم یزرع و ماسه ای در برگرفته است. دبی آب و هوایی خشک و شبه استوایی دارد و تقریبا آسمان در تمام طول سال آفتابی است.دبی نسبت به شیخ نشین های مجاور خود خوش آب و هواتر است و در تابستان گرمای آن به 48 درجه سانتی گراد می رسد.در زمستان نیز درجه حرارت به 10 درجه سانتی گراد بالای صفر میرسد.بهترین زمان برای مسافرت به دبی ما های خنک زمستان است.

ادامه مطلب ...
اطلاعات حمل و نقل دبی

اطلاعات حمل و نقل دبی

فرودگاه دبی این فرودگاه جزء بهترین فرودگاه های دنیاست و بساری از شهرهای مهم جهان به این فرودگاه پرواز مستقیم دارند.این فرودگاه که در 5 کیلومتری مرکز شهر واقع شده دارای دو ترمینال است که در دو جهت مخالف هم قرار دارند .اکثر شرکتهای هواپیمایی دنیا از جمله ایران ایر از ترمینال اصلی آن استفاده می کنند. مرکز اصلی استقرار شرکت هواپیمایی معروف امارات نیز در این فرودگاه قرار دارد.تاکسی های مجهز به تاکسی متر مسافر را در عرض چند دقیقه به مقصد می رسانند.اتوبوس های مستقر در فرودگاه نیز هر سی دقیقه یکبار مسافران را به مرکز شهر منتقل می کنند.فروشگاه بزرگ و معروف این فرودگاه در ترمینال یک واقع گردیده است .اجناس خریداری شده از این فروشگاه معاف از حقوق گمرکی هستند. امروزه صنعت جهانگردی دارای چنان اهمیتی شده که تقریبا تمام کشورهای جهان برای معرفی و شناساندن زمینه ها و جاذبه های توریستی خویش و ایجاد جذابیت های محیطی و فرهنگی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزندو با استفاده از تکنیک ها و ابزار های جدید به تبلیغ در این زمینه می پردازند.

ادامه مطلب ...
هتل های دبی

هتل های دبی

در دبی بیش از 400 هتل و هتل آپارتمان مشغول به فعالیت اند و تعداد زیادی نیز در حال ساخت هستند.براساس آخرین آمار این هتل ها دارای بیش از 23 هزار اتاق هستند. هتل های دبی را میتوان به سه دسته هتل های ساحلی و هتل های کنار دریا و هتل های شهری تقسیم کرد.هتل های شهری را نیز می توان به دو دسته هتل های واقع در دیره و هتل های بردبی تقسیم کرد.در دبی اکثر هتل های سه ستاره و بالاتر از امکانات ورزشی نظیر استخر،سالن بدن سازی و زمین تنیس برخوردارند.هتل های پنج ستاره و به ویژه آن دسته از این هتل ها که در کنار دریا قرار دارند امکانات بسیار وسیع تری را برای ورزش در اختیار مسافران قرار میدهند. برخی از مهم ترین هتل های دبی که شهرت جهانی دارند هتل برج العرب و هتل قصر الامارات می باشند. هتل برج العرب برج العرب مجلل ترین هتل در دبی و در بسیاری از دیگر کشورهاست.صاحبان هتل آن را هفت ستاره میخوانند.ساختمان اصلی هتل 321 متر ارتفاع دارد و در جزیره ای مصنوعی بنا شده است .هفته طبقه از این هتل به صورت آکواریوم در زیر دریا وجود دارد. لابی آتریوم بیش از یک سوم فضای داخل هتل را در بر میگیرد.درحالی که معماری بیرونی هتل یک معماریی کاملا مدرن است اما معماری داخلی ترکیبی است از سبک شرقی و غربی.در لابی نیم طبقه یک فواره یک ستاره سه بعدی اسلامی را به وجود می آورد.یکی از رستوران های هتل به نام المنتها در ارتفاع 200 متری واقع شده و منظره ای زیبا از دبی را به نمایش میگذارد.رستوران دیگر المهارا به معنی صدف است که دسترسی به آن توسط یک زیر دریایی شبیه سازی شده امکان پذیر می باشد و آکواریوم های زیبایی را به نمایش می گذارد.شیشه آکواریوم از اکریلیک ساخته شده و برای کاهش تاثیر بزرگ نمایی حدود 18 سانتی متر ضخامت دارد.این رستوران در میان 10 رستوران برتر دنیا قرار دارد. برج العرب برای مدتی نماد دبی بود و هنوز می توان اثر آن را در پلاک های قدیم امارت دبی دید.اما پس از مدتی دبی نماد خود را از برج العرب تغییر داد.تعداد بسیاری معتقدند این تغییر به دلیل شکل برج العرب است.زیرا اگر برج العرب را از پشت نگاه کنید آن را شبیه یک صلیب می بینید.

ادامه مطلب ...
مراکز خرید دبی

مراکز خرید دبی

مراکز خرید مدرن و مجهز ،بازارهای فراوان و خیابان هایی پر از فروشگاههای عرضه کننده ی مارک های معروف جهان دبی را به یک مرکز خرید مهم در منطقه تبدیل کرده است.فستیوال خرید دبی نیز که هر ساله در زمستان برگزار میشود میلیون ها توریست را از سراسر دنیا برای خرید به دبی میکشاند.از آنجا که در دبی مالیات فروش اخذ نمی شود و حقوق گمرکی پایینی نیز هنگام ورود کالا به کشور دریافت میشود لذا قیمت بسیاری از کالاها برابر با قیمت آن ها در کشورمبدا یا پایین تر است. مراکز خرید دبی از جمله مدرن ترین مراکز خرید در منطقه هستند این مراکز همگی دارای پارکینگ های وسیع،سیستم های خنک کننده قوی ،رستورانها ،کافی شاپ ها و کافی نت های متعدد اند.مسافران و ساکنان دبی علاوه بر خرید کالا از این مراکز از آنها به عنوان محلی برای گذراندن اوقات فراغت و ملاقات با دوستان به ویژه در ماههای گرم تابستان استفاده می نمایند.در اکثر این مراکز محل وسیعی به رستورانها و غذاخوریها اختصاص یافته است. انواع مختلفی از غذاهای بین المللی طبخ و سرو میشوند.در هنگام برگزاری فستیوال خرید و یا جشنواره ی تابستانی در دبی برنامه های دیدنی بسیاری مانند شعبده بازی ،اجرای موسیقی زنده و غیره در این مراکز برگزار میشود.در اینجا چند مرکز خرید مهم را معرفی میکنیم.

ادامه مطلب ...