تور دبی با پرواز ماهان 97 | آفر تور دبی تابستان ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
Sun & sands sea view hotel درجه هتل
H.B

1720000 تومان

2080000 تومان

1420000 تومان

1180000 تومان

ibis one central درجه هتل
B.B

1770000 تومان

2180000 تومان

0 تومان

1180000 تومان

ibis deira city center درجه هتل
B.B

1800000 تومان

2260000 تومان

1180000 تومان

moscow hotel درجه هتل
B.B

1830000 تومان

2250000 تومان

1180000 تومان

Avenue Hotel درجه هتل
B.B

1870000 تومان

2380000 تومان

1720000 تومان

1180000 تومان

Avenue Hotel درجه هتل
H.B

2040000 تومان

2720000 تومان

1870000 تومان

1180000 تومان

Saffron Boutique Hotel درجه هتل
H.B

1870000 تومان

2380000 تومان

1690000 تومان

1180000 تومان

Dorus Hotel درجه هتل
H.B

1860000 تومان

2350000 تومان

1680000 تومان

1180000 تومان

Royal continental Hotel درجه هتل
B.B

1870000 تومان

2390000 تومان

1180000 تومان

Royal continental Hotel درجه هتل
H.B

2100000 تومان

2840000 تومان

1920000 تومان

1180000 تومان

coral dubai درجه هتل
B.B

1870000 تومان

2380000 تومان

1520000 تومان

1180000 تومان

Novotel World trade Center درجه هتل
B.B

1900000 تومان

2440000 تومان

1530000 تومان

1180000 تومان

Cassells Al Barsha Hotel درجه هتل
B.B

1900000 تومان

2440000 تومان

1680000 تومان

1180000 تومان

Novotel Dubai Barsha درجه هتل
B.B

1910000 تومان

2460000 تومان

1180000 تومان

Flora Grand Hotel درجه هتل
B.B

1930000 تومان

2500000 تومان

2300000 تومان

1180000 تومان

Flora Grand Hotel درجه هتل
H.B

2090000 تومان

2800000 تومان

1900000 تومان

1180000 تومان

Atana Hotel درجه هتل
B.B

1970000 تومان

2590000 تومان

1180000 تومان

TRYP by wyndham Dubai درجه هتل
B.B

1970000 تومان

2570000 تومان

1180000 تومان

Crowne Plaza Dubai درجه هتل
B.B

1980000 تومان

2600000 تومان

1180000 تومان

Ghaya Grand Hotel درجه هتل
B.B

1990000 تومان

2620000 تومان

1800000 تومان

1180000 تومان

Al Ghurair Hotel درجه هتل
B.B

2020000 تومان

2680000 تومان

1850000 تومان

1180000 تومان

Bonnington Jumeirah Lakes Towers درجه هتل
B.B

2090000 تومان

2820000 تومان

1180000 تومان

Crowne Plaza Dubai درجه هتل
B.B

2090000 تومان

2820000 تومان

1850000 تومان

1180000 تومان

Gevora Hotel درجه هتل
B.B

2120000 تومان

2840000 تومان

1180000 تومان

W Dubai درجه هتل
B.B

2670000 تومان

3980000 تومان

1180000 تومان

The Westin Dubai Al Habtoor درجه هتل
B.B

2300000 تومان

3240000 تومان

1180000 تومان

shangri-la Hotel Dubai درجه هتل
B.B

2350000 تومان

3350000 تومان

1230000 تومان

1180000 تومان

nassima Royal Hotel درجه هتل
B.B

2460000 تومان

3250000 تومان

2200000 تومان

1180000 تومان

Rixos Premium Dubai درجه هتل
B.B

2950000 تومان

4530000 تومان

1180000 تومان

Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island درجه هتل
ALL

3000000 تومان

3750000 تومان

1180000 تومان

Rixos The Palm Dubai درجه هتل
B.B

3150000 تومان

4940000 تومان

1180000 تومان

Rixos The Palm Dubai درجه هتل
U.ALL

4530000 تومان

6320000 تومان

1180000 تومان

Kempinski Hotel Mall of the Emirates درجه هتل
B.B

3270000 تومان

5180000 تومان

1180000 تومان

Rixos Bab Al Bahr درجه هتل
U.ALL

3620000 تومان

5580000 تومان

1290000 تومان

1180000 تومان

Sun & sands sea view hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

1720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2080000 تومان

کودک با تخت

1420000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ibis one central
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2180000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ibis deira city center
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2260000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
moscow hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2380000 تومان

کودک با تخت

1720000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2720000 تومان

کودک با تخت

1870000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Saffron Boutique Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2380000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Dorus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

1860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2350000 تومان

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal continental Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2390000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal continental Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2840000 تومان

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
coral dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2380000 تومان

کودک با تخت

1520000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Novotel World trade Center
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2440000 تومان

کودک با تخت

1530000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Cassells Al Barsha Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2440000 تومان

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Novotel Dubai Barsha
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2460000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Flora Grand Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

کودک با تخت

2300000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Flora Grand Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1900000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Atana Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2590000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRYP by wyndham Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2570000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Crowne Plaza Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ghaya Grand Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2620000 تومان

کودک با تخت

1800000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Al Ghurair Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2680000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Bonnington Jumeirah Lakes Towers
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2820000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Crowne Plaza Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2820000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Gevora Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2840000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
W Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3980000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Westin Dubai Al Habtoor
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3240000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
shangri-la Hotel Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3350000 تومان

کودک با تخت

1230000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
nassima Royal Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3250000 تومان

کودک با تخت

2200000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Premium Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4530000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3750000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos The Palm Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4940000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos The Palm Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6320000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kempinski Hotel Mall of the Emirates
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5180000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Bab Al Bahr
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5580000 تومان

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

1180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی با پرواز ماهان 97 | آفر تور دبی تابستان ۹۷
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
5 شب و 6 روز | نرخ ویژه تور دبی تابستان 97 | قیمت آفر تور دبی تابستان ۹۷
تاریخ اعتبار
ویژه تابستان ۹۷ |تور دبي تعطیلات تابستان تیر مرداد شهریور ۹۷
خدمات
صبحانه گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
توضيحات : پرواز چارتري ميباشد. به دلیل گارانتی بودن پرواز و هتل کنسلی و تغییر تاریخ امکان پذیر نمی باشد . مسئوليت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار(حداقل 7 ماه)و ممنوعيت خروج به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر ميباشد. ارسال 60% مبلغ تور الزامي ميباشد. به نفر سوم تخت اضافی سفری تعلق میگیرد .
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Mahan Air
برنامه سفر
سئو : خدمات تور دبی تابستان 97 بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های دبی همراه با صبحانه (در بعضتور دبی و تور دبی تابستان 97 و قیمت تور دبی 97 و قیمت تور دبی نوروز 97 و تور ارزان دبی تابستان 97 و تور دبی تابستان 97 و تور دبی تیر و مرداد و شهریور 97 و تور تابستان 97 و تورهای تابستان 97 و تور لحظه آخری

لیستی از به روز ترین تورهای دبی ویژه تابستان 97 هوایی با بهترین قیمت و برترین کیفیت

رزرو تور دبی توسط آژانس گلبرگ سیر برای تابستان 97 آغاز شد؛ اگر شما قصد سفر به دبی را برای تعطیلات تابستان دارید می توانید از هم اکنون از طریق شماره های ذیل برای تور دبی ثبت نام نمایید. در صورت پیش ثبت نام در تور دبی تابستان 97 از تخفیف های ویژه ما نیز برخوردار شوید.

قیمت تور دبی تابستان 97 شاید اولین قسمت برای شروع یک سفر تابستان خوب باشد پس آژانس مسافرتی گلبرگ سیر بهترین تور دبی تابستان 97 ویژه ای را به شما عزیزان پیشنهاد می‌کند.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ژانویه 2019 | ۶ دی تا ۷ بهمن

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز ویژه فستیوال خرید

شروع قیمت از : ,2090000

Mahan Air

تاریخ اعتبار : زمستان 96

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

شروع قیمت از : ,1299000

Iran Air Tours

تاریخ اعتبار : تا پایان بهار 97 | قیمت تور ارزان دبی | تور دبی بهار 97

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز | قیمت تور ارزان دبی | تور دبی لحظه آخری

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : ویژه زمستان 96 | تور دبی با پرواز امارات دی 96

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز | تور دبی ویژه فستیوال خرید 96

شروع قیمت از : ,1750000

Emirates Airlines

مقاله مرتبط

جاذبه های گردشگری دبی

جاذبه های گردشگری دبی

کشور امارات متحده عربی در مجموعه کشورهای خاورمیانه و در شمال شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده است.این کشور ،از شمال وشمال غربی به خلیج فارس،ازجنوب و جنوب غربی به سلطنت نشین عمان و عربستان سعودی ،از سمت غرب به دولت قطر و عربستان سعودی و از سمت مشرق به دریای عمان و خلیج عمان محدود می شود.بخش اعظم این سرزمین بی حاصل و خشک و از صحرا تشکیل شده است. به لحاظ جغرافیایی این کشور از هفت امیرنشین ابوظبی،دبی،شارجه،ام القوین،عجمان و فجیره و راس الخیمه متشکل شده که در طول ساحل جنوبی خلیج فارس گسترده شده است.از میان هفت امیر نشین،ابوظبی و دبی اهمیت بیشتری دارند. امارت دبی با مساحت 3885 کیلومتر مربع بعد از ابوظبی دومین امارت بزرگ کشور امارات متحده عربی است.شهر دبی مرکز این امارت در کنار خور دبی (یک ورودی آب از دریا به داخل خشکی)قرار دارد.این شهر در اطراف این خور گسترش یافته اما اکنون شهر در امتداد خط ساحلی و در جهت جنوب غربی به سمت ابوظبی در حال گسترش است.خور دبی با طولی برابر 15 کیلومتر تنها 500 متر عرض دارد.دو پل و یک تونل زیر آبی ارتباط بین دو طرف خور را برقرار کرده است.این خور شهر را به دو بخش دیره و در شمال وبردبی در جنوب تقسیم کرده است.

ادامه مطلب ...
اطلاعات آب و هوایی دبی

اطلاعات آب و هوایی دبی

امارت متحده عربی آب و هوایی گرمسیری دارد،تابستانهای آن داغ و مرطوب و زمستان های آن ملایم است.بارندگی در این کشور نادر است و اغلب در ماه های زمستان اتفاق می افتد.در پایان زمستان و در طول زمستان وقوع طوفان شن معمول است.آب و هوای آن در سواحل دریا گرم و مرطوب و در نقاط مرکزی گرم و خشک است.متوسط درجه حرارت در ماه ژانویه 33 درجه سانتی گراد و در ماه ژوئیه 17 درجه سانتی گراد است.هوای گرم و خشک همراه با طوفان های شنی متناوب از خصوصیات آب و هوای این کشور عربی است. حد فاصل ماه های شهریور تا فروردین از گرمای هوا کاسته می شود. با این همه از نظر اقلیمی امارت متحده عربی دارای اقلیمی گرم و خشک و بیابانی می باشد و سرتاسر این کشور را بیابان های لم یزرع و ماسه ای در برگرفته است. دبی آب و هوایی خشک و شبه استوایی دارد و تقریبا آسمان در تمام طول سال آفتابی است.دبی نسبت به شیخ نشین های مجاور خود خوش آب و هواتر است و در تابستان گرمای آن به 48 درجه سانتی گراد می رسد.در زمستان نیز درجه حرارت به 10 درجه سانتی گراد بالای صفر میرسد.بهترین زمان برای مسافرت به دبی ما های خنک زمستان است.

ادامه مطلب ...
اطلاعات حمل و نقل دبی

اطلاعات حمل و نقل دبی

فرودگاه دبی این فرودگاه جزء بهترین فرودگاه های دنیاست و بساری از شهرهای مهم جهان به این فرودگاه پرواز مستقیم دارند.این فرودگاه که در 5 کیلومتری مرکز شهر واقع شده دارای دو ترمینال است که در دو جهت مخالف هم قرار دارند .اکثر شرکتهای هواپیمایی دنیا از جمله ایران ایر از ترمینال اصلی آن استفاده می کنند. مرکز اصلی استقرار شرکت هواپیمایی معروف امارات نیز در این فرودگاه قرار دارد.تاکسی های مجهز به تاکسی متر مسافر را در عرض چند دقیقه به مقصد می رسانند.اتوبوس های مستقر در فرودگاه نیز هر سی دقیقه یکبار مسافران را به مرکز شهر منتقل می کنند.فروشگاه بزرگ و معروف این فرودگاه در ترمینال یک واقع گردیده است .اجناس خریداری شده از این فروشگاه معاف از حقوق گمرکی هستند. امروزه صنعت جهانگردی دارای چنان اهمیتی شده که تقریبا تمام کشورهای جهان برای معرفی و شناساندن زمینه ها و جاذبه های توریستی خویش و ایجاد جذابیت های محیطی و فرهنگی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزندو با استفاده از تکنیک ها و ابزار های جدید به تبلیغ در این زمینه می پردازند.

ادامه مطلب ...
هتل های دبی

هتل های دبی

در دبی بیش از 400 هتل و هتل آپارتمان مشغول به فعالیت اند و تعداد زیادی نیز در حال ساخت هستند.براساس آخرین آمار این هتل ها دارای بیش از 23 هزار اتاق هستند. هتل های دبی را میتوان به سه دسته هتل های ساحلی و هتل های کنار دریا و هتل های شهری تقسیم کرد.هتل های شهری را نیز می توان به دو دسته هتل های واقع در دیره و هتل های بردبی تقسیم کرد.در دبی اکثر هتل های سه ستاره و بالاتر از امکانات ورزشی نظیر استخر،سالن بدن سازی و زمین تنیس برخوردارند.هتل های پنج ستاره و به ویژه آن دسته از این هتل ها که در کنار دریا قرار دارند امکانات بسیار وسیع تری را برای ورزش در اختیار مسافران قرار میدهند. برخی از مهم ترین هتل های دبی که شهرت جهانی دارند هتل برج العرب و هتل قصر الامارات می باشند. هتل برج العرب برج العرب مجلل ترین هتل در دبی و در بسیاری از دیگر کشورهاست.صاحبان هتل آن را هفت ستاره میخوانند.ساختمان اصلی هتل 321 متر ارتفاع دارد و در جزیره ای مصنوعی بنا شده است .هفته طبقه از این هتل به صورت آکواریوم در زیر دریا وجود دارد. لابی آتریوم بیش از یک سوم فضای داخل هتل را در بر میگیرد.درحالی که معماری بیرونی هتل یک معماریی کاملا مدرن است اما معماری داخلی ترکیبی است از سبک شرقی و غربی.در لابی نیم طبقه یک فواره یک ستاره سه بعدی اسلامی را به وجود می آورد.یکی از رستوران های هتل به نام المنتها در ارتفاع 200 متری واقع شده و منظره ای زیبا از دبی را به نمایش میگذارد.رستوران دیگر المهارا به معنی صدف است که دسترسی به آن توسط یک زیر دریایی شبیه سازی شده امکان پذیر می باشد و آکواریوم های زیبایی را به نمایش می گذارد.شیشه آکواریوم از اکریلیک ساخته شده و برای کاهش تاثیر بزرگ نمایی حدود 18 سانتی متر ضخامت دارد.این رستوران در میان 10 رستوران برتر دنیا قرار دارد. برج العرب برای مدتی نماد دبی بود و هنوز می توان اثر آن را در پلاک های قدیم امارت دبی دید.اما پس از مدتی دبی نماد خود را از برج العرب تغییر داد.تعداد بسیاری معتقدند این تغییر به دلیل شکل برج العرب است.زیرا اگر برج العرب را از پشت نگاه کنید آن را شبیه یک صلیب می بینید.

ادامه مطلب ...
مراکز خرید دبی

مراکز خرید دبی

مراکز خرید مدرن و مجهز ،بازارهای فراوان و خیابان هایی پر از فروشگاههای عرضه کننده ی مارک های معروف جهان دبی را به یک مرکز خرید مهم در منطقه تبدیل کرده است.فستیوال خرید دبی نیز که هر ساله در زمستان برگزار میشود میلیون ها توریست را از سراسر دنیا برای خرید به دبی میکشاند.از آنجا که در دبی مالیات فروش اخذ نمی شود و حقوق گمرکی پایینی نیز هنگام ورود کالا به کشور دریافت میشود لذا قیمت بسیاری از کالاها برابر با قیمت آن ها در کشورمبدا یا پایین تر است. مراکز خرید دبی از جمله مدرن ترین مراکز خرید در منطقه هستند این مراکز همگی دارای پارکینگ های وسیع،سیستم های خنک کننده قوی ،رستورانها ،کافی شاپ ها و کافی نت های متعدد اند.مسافران و ساکنان دبی علاوه بر خرید کالا از این مراکز از آنها به عنوان محلی برای گذراندن اوقات فراغت و ملاقات با دوستان به ویژه در ماههای گرم تابستان استفاده می نمایند.در اکثر این مراکز محل وسیعی به رستورانها و غذاخوریها اختصاص یافته است. انواع مختلفی از غذاهای بین المللی طبخ و سرو میشوند.در هنگام برگزاری فستیوال خرید و یا جشنواره ی تابستانی در دبی برنامه های دیدنی بسیاری مانند شعبده بازی ،اجرای موسیقی زنده و غیره در این مراکز برگزار میشود.در اینجا چند مرکز خرید مهم را معرفی میکنیم.

ادامه مطلب ...
پارک آبی آتلانتیس دبی

پارک آبی آتلانتیس دبی

پارک آبی آتلانتیس در کنار هتل معروف و بین المللی و جذاب آتلانتیس قرار دارد. این پارک در زمینی به مساحت 169974 متر مربع بنا نهاده شده است و لبریز است ازتفریحاتی چون فواره های باشکوه سرسره های آبی بلند آکواریوم های پر از ماهی های متنوع زینتی و تونل شیشه ای کوسه ها حوضچه های مواج شنا تیوب سواری فردی و زمین های بازی و محل شنا و بازی با دلفین ها و استخرهای مخصوص شنای کودکان و مسیرهای آبی سیلابی و پر شیب و سواحل اختصاصی شرقی و خلاصه پر است از هیجان و شادی برای کودکان و افراد خانواده.جالب است بدانید که افرادی که در خود هتل آتلانتیس اقامت دارند دسترسی نامحدود به این پارک آبی دارند و می توانند هر زمان اراده کنند برای بازی و یا شنا و یا صرف انواع نوشیدنی ها و غذاها در کنار ساحل به انجا بروند بدون اینکه ورودیه پرداخت کنند .این پارک می توانند تمام روز بچه ها را با شادی پر کند .ورودیه این پارک برای سایر افراد بین 200 تا 250 درهم برای بزرگسالان و بین 160 تا 200 درهم برای کودکان است. اگر تصمیم دارید به این پارک بروید یادتان باشد که حتما سری هم به مرکز اسپا و ماساژ و آرامش بخش آتلانتیس .کلاب تنیس آن و استخر بازی دلفین ها بزنید و اگر هم که کودکی در کنار شماست رفتن به کلاب کودکان را هم حتما امتحان کنید.

ادامه مطلب ...