تور پاتایا تابستان 97 | قیمت تور پاتایا تابستان ۹۷ | تور تایلند تابستان 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
Yes Boutique Hotel درجه هتل
B.B

2350000 تومان

2690000 تومان

1960000 تومان

N/A تومان

Piyada Residence درجه هتل
B.B

2500000 تومان

2930000 تومان

2000000 تومان

N/A تومان

Hotel Zing درجه هتل
B.B

2620000 تومان

3160000 تومان

2080000 تومان

N/A تومان

Welcome Plaza Hotel Pattaya درجه هتل
B.B

2650000 تومان

3240000 تومان

2080000 تومان

N/A تومان

A-One Star درجه هتل
B.B

2690000 تومان

3320000 تومان

2130000 تومان

N/A تومان

Sunshine Residences درجه هتل
B.B

2730000 تومان

3400000 تومان

2130000 تومان

N/A تومان

Golden Beach درجه هتل
B.B

2770000 تومان

3480000 تومان

2160000 تومان

N/A تومان

Sunshine Vista درجه هتل
B.B

2770000 تومان

3480000 تومان

2160000 تومان

N/A تومان

Ibis Pattaya درجه هتل
B.B

2850000 تومان

3640000 تومان

2160000 تومان

N/A تومان

Beston Pattaya درجه هتل
B.B

2650000 تومان

3240000 تومان

2130000 تومان

N/A تومان

Sun City Pattaya Hotel درجه هتل
B.B

2770000 تومان

3480000 تومان

2160000 تومان

N/A تومان

Citrus Parc درجه هتل
B.B

2970000 تومان

3870000 تومان

2240000 تومان

N/A تومان

Pattaya Sea View درجه هتل
B.B

3050000 تومان

4030000 تومان

2280000 تومان

N/A تومان

Mercure Pattaya درجه هتل
B.B

3130000 تومان

4190000 تومان

2320000 تومان

N/A تومان

Way Hotel درجه هتل
B.B

3240000 تومان

4420000 تومان

2350000 تومان

N/A تومان

Long Beach Pavilion درجه هتل
B.B

2650000 تومان

3240000 تومان

2130000 تومان

N/A تومان

Mercure Pattaya Ocean Resort درجه هتل
B.B

3520000 تومان

5000000 تومان

2420000 تومان

N/A تومان

SiamSiam Pattaya درجه هتل
B.B

4060000 تومان

6060000 تومان

2710000 تومان

N/A تومان

Citrus Grand درجه هتل
B.B

3160000 تومان

4260000 تومان

2315000 تومان

N/A تومان

The Zign Hotel Pattaya درجه هتل
B.B

3520000 تومان

4970000 تومان

2470000 تومان

N/A تومان

Garden Cliff Resort درجه هتل
B.B

3595000 تومان

5120000 تومان

2520000 تومان

N/A تومان

Brighton Grand درجه هتل
B.B

3130000 تومان

4190000 تومان

2320000 تومان

N/A تومان

Pullman Pattaya G درجه هتل
B.B

4030000 تومان

5990000 تومان

2700000 تومان

N/A تومان

Dusit Thani Pattaya درجه هتل
B.B

4100000 تومان

6150000 تومان

2750000 تومان

N/A تومان

Mytt Beach Hotel درجه هتل
B.B

4180000 تومان

6300000 تومان

2790000 تومان

N/A تومان

Centara Grand Mirage درجه هتل
B.B

5200000 تومان

8340000 تومان

3220000 تومان

N/A تومان

Yes Boutique Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690000 تومان

کودک با تخت

1960000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Piyada Residence
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2930000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Zing
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3160000 تومان

کودک با تخت

2080000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Welcome Plaza Hotel Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3240000 تومان

کودک با تخت

2080000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
A-One Star
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3320000 تومان

کودک با تخت

2130000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sunshine Residences
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3400000 تومان

کودک با تخت

2130000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3480000 تومان

کودک با تخت

2160000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sunshine Vista
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3480000 تومان

کودک با تخت

2160000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ibis Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3640000 تومان

کودک با تخت

2160000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Beston Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3240000 تومان

کودک با تخت

2130000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sun City Pattaya Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3480000 تومان

کودک با تخت

2160000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Citrus Parc
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3870000 تومان

کودک با تخت

2240000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Pattaya Sea View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4030000 تومان

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mercure Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

کودک با تخت

2320000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Way Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4420000 تومان

کودک با تخت

2350000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Long Beach Pavilion
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3240000 تومان

کودک با تخت

2130000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mercure Pattaya Ocean Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5000000 تومان

کودک با تخت

2420000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SiamSiam Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6060000 تومان

کودک با تخت

2710000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Citrus Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4260000 تومان

کودک با تخت

2315000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Zign Hotel Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4970000 تومان

کودک با تخت

2470000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Garden Cliff Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5120000 تومان

کودک با تخت

2520000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Brighton Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

کودک با تخت

2320000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Pullman Pattaya G
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

کودک با تخت

2700000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Dusit Thani Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6150000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mytt Beach Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6300000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Centara Grand Mirage
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8340000 تومان

کودک با تخت

3220000 تومان

کودک بدون تخت

N/A تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور پاتایا تابستان 97 | قیمت تور پاتایا تابستان ۹۷ | تور تایلند تابستان 97
نوع تور
شهر و خرید هنر و فرهنگ
مدت اقامت
7 شب و 8 روز | تور تایلند پاتایا تابستان 97. تور تایلند پاتایا تابستان 97
تاریخ اعتبار
تابستان ۹۷ | تور تایلند پاتایا تابستان 97+ قیمت تور - تور لحظه آخری
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گرفتن ویزا گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
پرواز چارتری میباشد. مدارک لازم:پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار -کپي صفحه اول شناسنامه- کپي کارت ملي-1 قطعه عکس رنگي 3*4 تمام رخ ، پرینت سه ماهه حساب بانکی . بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان - 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا - سیم کارت رایگان - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - گشت شهری با ناهار - کوپن تخفیف غذا - خدمات ویزا - تور اقتصادی تایلند.
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پاتایا
خط هوایی
Mahan Air
برنامه سفر
گشت شهری : یک گشت شهری با ناهار سئو : تور تایلند پاتایا تابستان 97. تور تایلند پاتایا تابستان 97 آخرين تورهاي لحظه آخري و ارزان تور تایلند پاتایا تابستان 97 | گلبرگ سیر مرجع تور لحظه آخری,تورارزان,آخرین تورها,تور تایلند,تور ترکیه,تور دبی ,تور کیش,تور قشم ,و تور پاتایا تابستان 97 و تورهای تابستانی می باشد. هتل های پاتایا تایلند · هتل های پوکت تایلند · هتل های بانکوک تایلند ...

تور تایلند پاتایا تابستان 97 سایت گلبرگ سیر بواسط همکاری با آژانس های مسافرتی متخصص و با تجتور تایلند و تور تایلند پاتایا تابستان 97 و تور تایلند بهار 97 و قیمت تور تایلند پاتایا تابستان 97 و تور ارزان تایلند پاتایا تابستان 97 و تور بانکوک پاتایا تابستان 97 و تور پاتایا پاتایا تابستان 97 و تور پوکت پاتایا تابستان 97 و تور لحظه آخری تایلند ارزان

تور پوکت پوکت بعنوان بزرگترین جزیره تایلند و بهترین استراحتگاه برای تعطیلات در تایلند و حتی آسیا می باشد و همه ساله مسافران زیادی از ایران در تور پوکت پاتایا تابستان 97 شرکت می کنند. تور پوکت پاتایا تابستان 97 از جمله تورهای تایلند پاتایا تابستان 97 می باشد که در تعطیلات عید پاتایا تابستان 97 برگزار می گردد.

تور تایلند پاتایا تابستان 97, تور تایلند پاتایا تابستان 97, قیمت تور تایلند تعطیلات پاتایا تابستان 1397, تور تایلند ویژه فروردین تعطیلات پاتایا تابستان 97.

تور تایلند پاتایا تابستان 97 ، قیمت تور تایلند ، تور نوروزی تایلند ، هزینه تور تایلند ، تور مسافرتی تایلند

تور تایلند پاتایا تابستان 97, رزرو تور تایلند پاتایا تابستان 97, آفر تور تایلند پاتایا تابستان 97, تور تایلند لحظه آخری پاتایا تابستان 97.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان ۹۷ | تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تابستان 97 | تور پوکت تابستان 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تابستان 97 | تور پوکت تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : نوروز 97 | مجری مستقیم تور پوکت تایلند ، تور پوکت تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور پوکت تایلند ، تور تایلند با پرواز قطری تابستان 97

شروع قیمت از :

Qatar Airways

تاریخ اعتبار : تابستان ۹۷ | قیمت تور بانکوک تابستان 97 و تور پاتایا تابستان 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور تایلند تابستان 97 و تور بانکوک پاتایا تابستان 97

شروع قیمت از :

Mahan Air

مقاله مرتبط

جاذبه های بانکوک

جاذبه های بانکوک

جاذبه های گردشگری و مراکز دیدنی تایلند

ادامه مطلب ...
پاتایا

پاتایا

امروزه پاتایا به عنوان یکی از شلوغ ترین مکان هایی که انواع امکانات تفریحی در آن قرار دارد شناخته می شود.

ادامه مطلب ...
دیدنی های پوکت | جاهای دیدنی پوکت تایلند

دیدنی های پوکت | جاهای دیدنی پوکت تایلند

هنگامی که اسم پوکت به میان می آید، اغلب افراد در ذهن خود سواحل ناب را تصور می کنند.واقعیت این است که پوکت جزیره ای بسیار فراتر از ساحل و دریاست و جاذبه های تاریخی و فرهنگی فراوانی دارد. این در حالی است که برخی از گردشگران خارجی مدت کوتاهی را برای گردش در سواحل [(link)|پوکت|http://www.golbargtravel.com/تور-پوکت-تایلند]اختصاص می دهند، غافل از اینکه پتانسیل این شهر برای اقامت گردشگران بسیار بالاتر است. [(img)|1024428228041001B]

ادامه مطلب ...
مشهورترین معابد تایلند کجاست ؟

مشهورترین معابد تایلند کجاست ؟

بودیسم مذهب اغلب ساکنین کشور تایلند است. بیش از 400 معبد در شهر بانکوک وجود دارد که از این میان 4 معبد از بقیه معروف تر هستند. نکته ی مهم برای بازدید از این معابد این است که از به همراه آوردن دوربین به داخل معبد خودداری شود و همچنین با پوشیدن لباس مناسب به عقاید مردم محلی احترام گذاشته شود. در این متن سعی شده که این چهار معبد به صورت اجمالی معرفی گردند. [(img)|1024429499141001B]

ادامه مطلب ...
نکات سفر به تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

نکات سفر به تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

تایلند یکی از محبوبترین کشورهای جنوب شرق آسیا است که هر ساله گردشگران زیادی اوقات فراغت خود را در آنجا سپری می کنند. برای علاقه مندان به تایلند بهتر است که قبل از سفر اطلاعاتی در زمینه این کشور کسب کنند. در این مطلب قصد داریم یه چند نکته در زمینه تایلند اشاره کنیم که می تواند به شما در سفر به این کشور کمک کند. [(img)|1024424199242001B]

ادامه مطلب ...
آشنایی با غذاهای محلی تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

آشنایی با غذاهای محلی تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

در سال های اخیر تور تایلند در کشور ما جایگاه خوبی پیدا کرده و افراد زیادی هر ساله برای اقامت چند روزه در این کشور زیبا، به دفاتر گردشگری ارائه دهنده این تور مراجعه می کنند. این کشور آسیایی جذابیت های توریستی بسیار زیادی دارد و لذا گردشگران برای اینکه بهتر و بیشتر از سفر خود لذت ببرند، معمولا قبل از پرواز در مورد اماکن و مناطق گردشگری این کشور مطالعاتی انجام می دهند. [(img)|1024424199242001B]

ادامه مطلب ...