تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تابستان 97 | تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تابستان 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
Red Planet Patong درجه هتل
B.B

2950000 تومان

3230000 تومان

0 تومان

2580000 تومان

The Natural Resort درجه هتل
B.B

3080000 تومان

3460000 تومان

0 تومان

2620000 تومان

PJ Patong Resortel درجه هتل
B.B

3190000 تومان

3700000 تومان

0 تومان

2920000 تومان

The Allano Phuket درجه هتل
B.B

3190000 تومان

3700000 تومان

0 تومان

2920000 تومان

The AIM Patong درجه هتل
B.B

3270000 تومان

3860000 تومان

0 تومان

2995000 تومان

The Crib Patong درجه هتل
B.B

3350000 تومان

4020000 تومان

0 تومان

2995000 تومان

Gu Hotel درجه هتل
B.B

3350000 تومان

4020000 تومان

0 تومان

2995000 تومان

Meir Jarr درجه هتل
B.B

3390000 تومان

4090000 تومان

0 تومان

2780000 تومان

Bayshore Ocean View درجه هتل
B.B

3270000 تومان

3860000 تومان

0 تومان

2985000 تومان

Phoenix Grand درجه هتل
B.B

3370000 تومان

4040000 تومان

0 تومان

2820000 تومان

Hyton Leelavadee Hotel درجه هتل
B.B

3370000 تومان

4040000 تومان

0 تومان

2820000 تومان

Tri Trang Beach Resort درجه هتل
B.B

3410000 تومان

4120000 تومان

0 تومان

2860000 تومان

The Marina Phuket Hotel درجه هتل
B.B

3570000 تومان

5190000 تومان

0 تومان

2900000 تومان

The Charm Resort درجه هتل
B.B

3880000 تومان

5060000 تومان

0 تومان

3255000 تومان

Duangjitt Resort & Spa Patong Phuket درجه هتل
B.B

4120000 تومان

5530000 تومان

0 تومان

3170000 تومان

Phuket Graceland Resort درجه هتل
B.B

4350000 تومان

6000000 تومان

0 تومان

3260000 تومان

Amari Phuket درجه هتل
B.B

5520000 تومان

8500000 تومان

0 تومان

3840000 تومان

Fishermen’s Harbour Resort درجه هتل
B.B

4000000 تومان

5290000 تومان

0 تومان

3100000 تومان

Millennium Resort Patong Phuket درجه هتل
B.B

4390000 تومان

6080000 تومان

0 تومان

3390000 تومان

Wyndham Sea Pearl Resort درجه هتل
B.B

4670000 تومان

6630000 تومان

0 تومان

3410000 تومان

Grand Mercure Phuket Patong درجه هتل
B.B

4730000 تومان

6700000 تومان

0 تومان

3410000 تومان

Marriot Resort & Spa درجه هتل
B.B

5140000 تومان

7570000 تومان

0 تومان

3600000 تومان

Le Meridien Beach Resort درجه هتل
B.B

5450000 تومان

8590000 تومان

0 تومان

3990000 تومان

Red Planet Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3230000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Natural Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2620000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PJ Patong Resortel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3700000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2920000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Allano Phuket
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3700000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2920000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The AIM Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3860000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Crib Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4020000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Gu Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4020000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Meir Jarr
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Bayshore Ocean View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3860000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2985000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Phoenix Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4040000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2820000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Hyton Leelavadee Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4040000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2820000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Tri Trang Beach Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4120000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2860000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Marina Phuket Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5190000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Charm Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5060000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3255000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Duangjitt Resort & Spa Patong Phuket
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5530000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3170000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Phuket Graceland Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6000000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3260000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Amari Phuket
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8500000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Fishermen’s Harbour Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Millennium Resort Patong Phuket
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6080000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Wyndham Sea Pearl Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6630000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3410000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Mercure Phuket Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3410000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriot Resort & Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7570000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Le Meridien Beach Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8590000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تابستان 97 | تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تابستان 97
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
7 شب و 8 روز | تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تابستان 97 | تور پوکت تابستان ۹۷
تاریخ اعتبار
ویژه تابستان ۹۷ | تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تابستان 97 | تور پوکت تابستان 97
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گرفتن ویزا پرواز/بلیط داخلی گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
پرواز چارتری میباشد . مدارک لازم:پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار -کپي صفحه اول شناسنامه- کپي کارت ملي-1 قطعه عکس رنگي 3*4 تمام رخ- پرینت حساب بانکی 3 ماهه.
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پوکت
خط هوایی
Mahan Air
برنامه سفر
سئو : : تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تور کرابی با پرواز ماهان تور پوکت با پرواز ماهان قیمت تور کرابی تابستان 97 با پرواز تای ایرویزتور پوکت تابستان 97.

تور تایلند ، تور پوکت ، تور ترکیه ، تور سامویی ، قیمت تور پوکت ، تور پوکت پرواز تای ، تور ارزان پوکت ، تخفیف تور پوکت ، تور پوکت 97.ارزانترین تور های پوکت از مقاصد مختلف ایران، پرواز مستقیم و غیر مستقیم.

توضیحات:پروازچارتر و غیرقابل استرداد می باشدحداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد

چارتر کننده مستقیم پرواز های ماهان ، پوینت ماهان ، چارتر کننده کوالالامپور و بانکوک. ... تور4 شب بانکوک 3 شب پوکت. شنبه. یکشنبه. دوشنبه. سه شنبه. چهارشنبه. پنجشنبه. جمعه.اسفند. ماهان اير. هتل های تور; توضیحات تور; خدمات تور. نام هتل, درجه هتل, سرویس ها, قیمت دو تخته, قیمت یک تخته, کودک(6-12), کودک(2-6) ...

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تا 27 خرداد ماه 95

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,3350000تومان

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان ۹۷ | تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تابستان 97 | تور پوکت تابستان 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور پوکت پرواز مستقیم ماهان تابستان 97 | تور پوکت تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : نوروز 97 | مجری مستقیم تور پوکت تایلند ، تور پوکت تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور پوکت تایلند ، تور تایلند با پرواز قطری تابستان 97

شروع قیمت از :

Qatar Airways

تاریخ اعتبار : تور پوکت ژانویه 2018

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز با پرواز امارات

شروع قیمت از :

Emirates Airlines

تاریخ اعتبار : ویژه پاییز 96

مدت اقامت : ,۷ شب و ۸ روز

شروع قیمت از :

Etihad Airways

مقاله مرتبط

جاذبه های بانکوک

جاذبه های بانکوک

جاذبه های گردشگری و مراکز دیدنی تایلند

ادامه مطلب ...
پوکت

پوکت

جزیره PHUKET دارای بهترین سواحل تایلند است که دارای برخی از زیباترین سواحل و هتل های لوکس به اضافه امکان ماهیگیری غواصی و تفریحات شبانه است

ادامه مطلب ...
دیدنی های پوکت | جاهای دیدنی پوکت تایلند

دیدنی های پوکت | جاهای دیدنی پوکت تایلند

هنگامی که اسم پوکت به میان می آید، اغلب افراد در ذهن خود سواحل ناب را تصور می کنند.واقعیت این است که پوکت جزیره ای بسیار فراتر از ساحل و دریاست و جاذبه های تاریخی و فرهنگی فراوانی دارد. این در حالی است که برخی از گردشگران خارجی مدت کوتاهی را برای گردش در سواحل [(link)|پوکت|http://www.golbargtravel.com/تور-پوکت-تایلند]اختصاص می دهند، غافل از اینکه پتانسیل این شهر برای اقامت گردشگران بسیار بالاتر است. [(img)|1024428228041001B]

ادامه مطلب ...
مشهورترین معابد تایلند کجاست ؟

مشهورترین معابد تایلند کجاست ؟

بودیسم مذهب اغلب ساکنین کشور تایلند است. بیش از 400 معبد در شهر بانکوک وجود دارد که از این میان 4 معبد از بقیه معروف تر هستند. نکته ی مهم برای بازدید از این معابد این است که از به همراه آوردن دوربین به داخل معبد خودداری شود و همچنین با پوشیدن لباس مناسب به عقاید مردم محلی احترام گذاشته شود. در این متن سعی شده که این چهار معبد به صورت اجمالی معرفی گردند. [(img)|1024429499141001B]

ادامه مطلب ...
نکات سفر به تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

نکات سفر به تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

تایلند یکی از محبوبترین کشورهای جنوب شرق آسیا است که هر ساله گردشگران زیادی اوقات فراغت خود را در آنجا سپری می کنند. برای علاقه مندان به تایلند بهتر است که قبل از سفر اطلاعاتی در زمینه این کشور کسب کنند. در این مطلب قصد داریم یه چند نکته در زمینه تایلند اشاره کنیم که می تواند به شما در سفر به این کشور کمک کند. [(img)|1024424199242001B]

ادامه مطلب ...
آشنایی با غذاهای محلی تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

آشنایی با غذاهای محلی تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

در سال های اخیر تور تایلند در کشور ما جایگاه خوبی پیدا کرده و افراد زیادی هر ساله برای اقامت چند روزه در این کشور زیبا، به دفاتر گردشگری ارائه دهنده این تور مراجعه می کنند. این کشور آسیایی جذابیت های توریستی بسیار زیادی دارد و لذا گردشگران برای اینکه بهتر و بیشتر از سفر خود لذت ببرند، معمولا قبل از پرواز در مورد اماکن و مناطق گردشگری این کشور مطالعاتی انجام می دهند. [(img)|1024424199242001B]

ادامه مطلب ...