تور بانکوک پرواز گلف ایر

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
درجه هتل


2287000 تومان

2622000 تومان

1834000 تومان

1632000 تومان

درجه هتل


2346000 تومان

2732000 تومان

1889000 تومان

1651000 تومان

درجه هتل


2372000 تومان

3114000 تومان

1912000 تومان

1662000 تومان

درجه هتل


2475000 تومان

2990000 تومان

2005000 تومان

1578000 تومان

درجه هتل


2475000 تومان

2990000 تومان

1889000 تومان

1698000 تومان

درجه هتل


2500000 تومان

3941000 تومان

2025000 تومان

1706000 تومان

درجه هتل


2501000 تومان

3041000 تومان

2025000 تومان

1706000 تومان

درجه هتل


2629000 تومان

3298000 تومان

2143000 تومان

1750000 تومان

درجه هتل


2655000 تومان

3450000 تومان

2165000 تومان

1757000 تومان

درجه هتل


2681000 تومان

3401000 تومان

2187000 تومان

1757000 تومان

درجه هتل


2681000 تومان

3401000 تومان

2187000 تومان

1757000 تومان

درجه هتل


2732000 تومان

3504000 تومان

2235000 تومان

1786000 تومان

درجه هتل


2732000 تومان

3504000 تومان

2235000 تومان

1614000 تومان

درجه هتل


3092000 تومان

4224000 تومان

2558000 تومان

1912000 تومان

درجه هتل


3092000 تومان

4224000 تومان

2558000 تومان

1912000 تومان

درجه هتل


3169000 تومان

4378000 تومان

2628000 تومان

1941000 تومان

درجه هتل


3375000 تومان

4790000 تومان

2812000 تومان

1706000 تومان

درجه هتل


3504000 تومان

5077000 تومان

2930000 تومان

2055000 تومان

درجه هتل


3530000 تومان

5033000 تومان

2952000 تومان

2066000 تومان

درجه هتل


3658000 تومان

5356000 تومان

3069000 تومان

2110000 تومان

درجه هتل


3735000 تومان

5510000 تومان

3139000 تومان

2136000 تومان

درجه هتل


5047000 تومان

8134000 تومان

4315000 تومان

2599000 تومان

خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2287000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2622000 تومان

کودک با تخت

1834000 تومان

کودک بدون تخت

1632000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2346000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2732000 تومان

کودک با تخت

1889000 تومان

کودک بدون تخت

1651000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2372000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3114000 تومان

کودک با تخت

1912000 تومان

کودک بدون تخت

1662000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

کودک با تخت

2005000 تومان

کودک بدون تخت

1578000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

کودک با تخت

1889000 تومان

کودک بدون تخت

1698000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3941000 تومان

کودک با تخت

2025000 تومان

کودک بدون تخت

1706000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2501000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3041000 تومان

کودک با تخت

2025000 تومان

کودک بدون تخت

1706000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2629000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3298000 تومان

کودک با تخت

2143000 تومان

کودک بدون تخت

1750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2655000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3450000 تومان

کودک با تخت

2165000 تومان

کودک بدون تخت

1757000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2681000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3401000 تومان

کودک با تخت

2187000 تومان

کودک بدون تخت

1757000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2681000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3401000 تومان

کودک با تخت

2187000 تومان

کودک بدون تخت

1757000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2732000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3504000 تومان

کودک با تخت

2235000 تومان

کودک بدون تخت

1786000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2732000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3504000 تومان

کودک با تخت

2235000 تومان

کودک بدون تخت

1614000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3092000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4224000 تومان

کودک با تخت

2558000 تومان

کودک بدون تخت

1912000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3092000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4224000 تومان

کودک با تخت

2558000 تومان

کودک بدون تخت

1912000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3169000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4378000 تومان

کودک با تخت

2628000 تومان

کودک بدون تخت

1941000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4790000 تومان

کودک با تخت

2812000 تومان

کودک بدون تخت

1706000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3504000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5077000 تومان

کودک با تخت

2930000 تومان

کودک بدون تخت

2055000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5033000 تومان

کودک با تخت

2952000 تومان

کودک بدون تخت

2066000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3658000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5356000 تومان

کودک با تخت

3069000 تومان

کودک بدون تخت

2110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3735000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5510000 تومان

کودک با تخت

3139000 تومان

کودک بدون تخت

2136000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5047000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8134000 تومان

کودک با تخت

4315000 تومان

کودک بدون تخت

2599000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک پرواز گلف ایر
روزهای رفت
شنبه
مدت اقامت
7 شب و 8روز
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تابستان ۹۷ | تور تایلند پاتایا تابستان 97+ قیمت تور - تور لحظه آخری

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور تایلند پاتایا تابستان 97. تور تایلند پاتایا تابستان 97

شروع قیمت از :

Mahan Air

مقاله مرتبط

جاذبه های بانکوک

جاذبه های بانکوک

جاذبه های گردشگری و مراکز دیدنی تایلند

ادامه مطلب ...