تور ارمنستان با پرواز آسمان

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
BANOS HOTEL درجه هتل
B.B

1160000 تومان

1300000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

NORK RESIDENCE درجه هتل
B.B

1200000 تومان

1340000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

SHIRAK HOTEL درجه هتل
B.B

1200000 تومان

1340000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

CASCADE درجه هتل
B.B

1240000 تومان

1420000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

AQUTEK درجه هتل
B.B

1280000 تومان

1470000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

ROYAL PLAZA درجه هتل
B.B

1285000 تومان

1460000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

EREBUNIN درجه هتل
B.B

1295000 تومان

1500000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

EUROPE درجه هتل
B.B

1330000 تومان

1570000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

METROPOL درجه هتل
B.B

1330000 تومان

1600000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

ANI PLAZA درجه هتل
B.B

1335000 تومان

1600000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

CENTRAL HOTEL درجه هتل
B.B

1345000 تومان

1660000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

AVIATRANS درجه هتل
B.B

1340000 تومان

1565000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

ARARAT درجه هتل
B.B

1415000 تومان

1770000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

MESSIER 53 درجه هتل
B.B

1365000 تومان

1560000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

BEST WESERN COGRESS درجه هتل
B.B

1340000 تومان

16850000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

HISTORIKC HOTEL درجه هتل
B.B

1410000 تومان

1600000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

OPERA SHITE درجه هتل
B.B

1430000 تومان

1760000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

PARIS HOTEL درجه هتل
B.B

1445000 تومان

1845000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

MULTI GRAND PHORAON درجه هتل
B.B

1530000 تومان

2105000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

ROYAL TULIP درجه هتل
B.B

1625000 تومان

2150000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

NATIONAL HOTELL درجه هتل
B.B

1565000 تومان

2020000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

BANOS HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1300000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NORK RESIDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1340000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHIRAK HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1340000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CASCADE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1420000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUTEK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1470000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1285000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1460000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EREBUNIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1500000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EUROPE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1570000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
METROPOL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1600000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ANI PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1600000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRAL HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1660000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVIATRANS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1565000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARARAT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1415000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1770000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MESSIER 53
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1365000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1560000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BEST WESERN COGRESS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16850000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HISTORIKC HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1600000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
OPERA SHITE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1760000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PARIS HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1845000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MULTI GRAND PHORAON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2105000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL TULIP
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2150000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NATIONAL HOTELL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1565000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2020000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور ارمنستان با پرواز آسمان
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
ویژه پاییز 96
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور سیم کارت گشت شهری با نهار
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
* پرداخت 50 درصد مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامي مي باشد . * پرواز چارتر و هتل ها گارانتي و غيرقابل استرداد مي باشد . * مسئوليت کنترل پاسپورت عهده مسافر و به عهده آژانس درخواست کننده مي باشد .
کشور مقصد
ارمنستان
شهر مقصد
ایروان
خط هوایی
Iran Aseman Airlines

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ویژه بهار ۹۷ | تور باکو بهار 97 | رزرو تورهای آذربایجان باکو ویژه بهار ۹۷

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز | تور باکو ویژه بهار ۹۷ | تور باکو بهار 97، قیمت تور باکو ، تور بهار باکو

شروع قیمت از :