تور دبی با پرواز امارات 97 | قیمت تور دبی تابستان 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
Sun & sands sea view hotel درجه هتل
H.B

2380000 تومان

2830000 تومان

2020000 تومان

1730000 تومان

ibis one central درجه هتل
B.B

2420000 تومان

2890000 تومان

1730000 تومان

ibis deira city center درجه هتل
B.B

2460000 تومان

2980000 تومان

1730000 تومان

moscow hotel درجه هتل
B.B

2510000 تومان

3040000 تومان

1730000 تومان

Avenue Hotel درجه هتل
B.B

2570000 تومان

3200000 تومان

2390000 تومان

1730000 تومان

Avenue Hotel درجه هتل
H.B

2780000 تومان

3620000 تومان

2580000 تومان

1730000 تومان

Saffron Boutique Hotel درجه هتل
B.B

2380000 تومان

2820000 تومان

0 تومان

1730000 تومان

Royal continental Hotel درجه هتل
B.B

2580000 تومان

3220000 تومان

2370000 تومان

1730000 تومان

Royal continental Hotel درجه هتل
H.B

2850000 تومان

3670000 تومان

2640000 تومان

1730000 تومان

Novotel World trade Center درجه هتل
B.B

2600000 تومان

3280000 تومان

2160000 تومان

1730000 تومان

Cassells Al Barsha Hotel درجه هتل
B.B

2600000 تومان

3270000 تومان

2340000 تومان

1730000 تومان

Novotel Dubai Barsha درجه هتل
B.B

2580000 تومان

3220000 تومان

1730000 تومان

Flora Grand Hotel درجه هتل
B.B

2500000 تومان

3070000 تومان

0 تومان

1730000 تومان

Flora Grand Hotel درجه هتل
H.B

2840000 تومان

3730000 تومان

1630000 تومان

1730000 تومان

Atana Hotel درجه هتل
B.B

2700000 تومان

3450000 تومان

1730000 تومان

Crowne Plaza Dubai درجه هتل
B.B

2840000 تومان

3750000 تومان

2560000 تومان

1730000 تومان

Ghaya Grand Hotel درجه هتل
B.B

2720000 تومان

3500000 تومان

2500000 تومان

1730000 تومان

Al Ghurair Hotel درجه هتل
B.B

2760000 تومان

3580000 تومان

2560000 تومان

1730000 تومان

Bonnington Jumeirah Lakes Towers درجه هتل
B.B

2840000 تومان

3750000 تومان

1730000 تومان

Crowne Plaza Dubai درجه هتل
B.B

2840000 تومان

3750000 تومان

2560000 تومان

1730000 تومان

W Dubai درجه هتل
B.B

3560000 تومان

5180000 تومان

1730000 تومان

The Westin Dubai Al Habtoor درجه هتل
B.B

3050000 تومان

4150000 تومان

1730000 تومان

shangri-la Hotel Dubai درجه هتل
B.B

3120000 تومان

4290000 تومان

1790000 تومان

1730000 تومان

nassima Royal Hotel درجه هتل
B.B

3290000 تومان

4260000 تومان

1860000 تومان

1730000 تومان

Rixos Premium Dubai درجه هتل
B.B

3900000 تومان

5860000 تومان

1730000 تومان

Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island درجه هتل
ALL

4300000 تومان

5410000 تومان

1730000 تومان

Rixos The Palm Dubai درجه هتل
B.B

4500000 تومان

7050000 تومان

1860000 تومان

1730000 تومان

Rixos The Palm Dubai درجه هتل
U.ALL

5860000 تومان

8070000 تومان

0 تومان

1730000 تومان

Kempinski Hotel Mall of the Emirates درجه هتل
B.B

4300000 تومان

6670000 تومان

1730000 تومان

Rixos Bab Al Bahr درجه هتل
U.ALL

4870000 تومان

7290000 تومان

2000000 تومان

1730000 تومان

Sun & sands sea view hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2830000 تومان

کودک با تخت

2020000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ibis one central
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ibis deira city center
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2980000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
moscow hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3040000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3200000 تومان

کودک با تخت

2390000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3620000 تومان

کودک با تخت

2580000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Saffron Boutique Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2820000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal continental Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3220000 تومان

کودک با تخت

2370000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal continental Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3670000 تومان

کودک با تخت

2640000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Novotel World trade Center
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3280000 تومان

کودک با تخت

2160000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Cassells Al Barsha Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3270000 تومان

کودک با تخت

2340000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Novotel Dubai Barsha
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3220000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Flora Grand Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3070000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Flora Grand Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3730000 تومان

کودک با تخت

1630000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Atana Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3450000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Crowne Plaza Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3750000 تومان

کودک با تخت

2560000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ghaya Grand Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3500000 تومان

کودک با تخت

2500000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Al Ghurair Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3580000 تومان

کودک با تخت

2560000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Bonnington Jumeirah Lakes Towers
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3750000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Crowne Plaza Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3750000 تومان

کودک با تخت

2560000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
W Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5180000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Westin Dubai Al Habtoor
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4150000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
shangri-la Hotel Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
nassima Royal Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4260000 تومان

کودک با تخت

1860000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Premium Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5860000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan Island
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5410000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos The Palm Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7050000 تومان

کودک با تخت

1860000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos The Palm Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8070000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kempinski Hotel Mall of the Emirates
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6670000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Bab Al Bahr
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی با پرواز امارات 97 | قیمت تور دبی تابستان 97
مدت اقامت
5 شب و 6 روز | تور دبی با پرواز امارات تابستان 97 | تور لوكس دبي با پرواز امارات
تاریخ اعتبار
تابستان 97 | تور ارزان دبی تابستان ۹۷| تور لحظه آخری دبی تابستان 97
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Emirates Airlines
برنامه سفر
خدمات گروه هتل های جمیرا : پارک آبی رایگان

سرویس به ساحل جمیرا

ترانسفر لوکس اختصاصی

سرویس به مراکز خرید دبی مال و امارات مال

قایق سواری در محوطه مدینه الجمیرا

==============================

تور دبی با پرواز امارات،تور ارزان دبی،تور دبی،تور چارتر دبی،تور لحظه آخری دبی،قیمت تور دبی،تور دبی ارزان.