تور استانبول پرواز آتا پاییز 96

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
MARAL HOTEL درجه هتل
B.B

815000 تومان

940000 تومان

755000 تومان

735000 تومان

KAYA درجه هتل
B.B

865000 تومان

1035000 تومان

780000 تومان

735000 تومان

BOYUK PARIS درجه هتل
B.B

875000 تومان

1070000 تومان

790000 تومان

735000 تومان

MARINEM درجه هتل
B.B

890000 تومان

1100000 تومان

790000 تومان

735000 تومان

GRAND EMIN درجه هتل
B.B

890000 تومان

1070000 تومان

790000 تومان

735000 تومان

GOLDEN HILL درجه هتل
B.B

905000 تومان

1130000 تومان

800000 تومان

735000 تومان

WHITE MONARCH درجه هتل
B.B

925000 تومان

1155000 تومان

810000 تومان

735000 تومان

ALFA HOTEL درجه هتل
B.B

930000 تومان

1170000 تومان

810000 تومان

735000 تومان

ALL INN درجه هتل
B.B

930000 تومان

1130000 تومان

800000 تومان

735000 تومان

ALL SEASON درجه هتل
B.B

930000 تومان

1160000 تومان

810000 تومان

735000 تومان

Taksim Cuento Hotel درجه هتل
B.B

940000 تومان

1190000 تومان

815000 تومان

735000 تومان

BUDO HOTEL درجه هتل
B.B

975000 تومان

1260000 تومان

835000 تومان

735000 تومان

MARMARAY HOTEL درجه هتل
B.B

975000 تومان

1260000 تومان

835000 تومان

735000 تومان

ADELMAR HOTEL درجه هتل
B.B

1005000 تومان

1320000 تومان

850000 تومان

735000 تومان

LIONEL درجه هتل
B.B

1015000 تومان

1285000 تومان

865000 تومان

735000 تومان

ICON درجه هتل
B.B

1020000 تومان

1345000 تومان

855000 تومان

735000 تومان

TAKSIM FERONYA HOTEL درجه هتل
B.B

1020000 تومان

1345000 تومان

860000 تومان

735000 تومان

CARTOON درجه هتل
B.B

1035000 تومان

1385000 تومان

865000 تومان

735000 تومان

GREEN PARK MERTER درجه هتل
B.B

1035000 تومان

1385000 تومان

865000 تومان

735000 تومان

GRAND HALIC درجه هتل
B.B

1060000 تومان

1410000 تومان

870000 تومان

735000 تومان

CRYSTAL HOTEL درجه هتل
B.B

1065000 تومان

1435000 تومان

880000 تومان

735000 تومان

LISTANA HOTEL درجه هتل
B.B

1080000 تومان

1470000 تومان

935000 تومان

735000 تومان

Titanic Business Bayrampasa درجه هتل
B.B

1080000 تومان

1345000 تومان

885000 تومان

735000 تومان

SURMELI درجه هتل
B.B

1095000 تومان

1495000 تومان

890000 تومان

735000 تومان

GRAND SEVAHIR درجه هتل
B.B

1110000 تومان

1530000 تومان

900000 تومان

735000 تومان

ZURICH درجه هتل
B.B

1120000 تومان

1470000 تومان

910000 تومان

735000 تومان

Avantgarde Hotel Taksim درجه هتل
B.B

1180000 تومان

1665000 تومان

935000 تومان

735000 تومان

POINT HOTEL BARBAROS درجه هتل
B.B

1180000 تومان

1665000 تومان

935000 تومان

735000 تومان

GRAND OZTANIK درجه هتل
B.B

1205000 تومان

1740000 تومان

950000 تومان

735000 تومان

METROPOLITAN درجه هتل
B.B

1230000 تومان

1770000 تومان

960000 تومان

735000 تومان

CROWN PLAZA HARBIYE درجه هتل
B.B

1270000 تومان

1845000 تومان

980000 تومان

735000 تومان

Point Hotel Taksim درجه هتل
B.B

1290000 تومان

1890000 تومان

990000 تومان

735000 تومان

LARESPARK درجه هتل
B.B

1295000 تومان

1920000 تومان

1000000 تومان

735000 تومان

Elite World Istanbul Hotel درجه هتل
B.B

1405000 تومان

2475000 تومان

1410000 تومان

735000 تومان

THE ELYSIYUM MGALLERY HOTEL ISTANBUL درجه هتل
B.B

1455000 تومان

2220000 تومان

1075000 تومان

735000 تومان

THE MARMARA TAKSIM درجه هتل
B.B

1545000 تومان

2400000 تومان

1120000 تومان

735000 تومان

DIVAN HOTEL درجه هتل
B.B

1905000 تومان

2820000 تومان

1300000 تومان

735000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

940000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1035000 تومان

کودک با تخت

780000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1070000 تومان

کودک با تخت

790000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1100000 تومان

کودک با تخت

790000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1070000 تومان

کودک با تخت

790000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

905000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1130000 تومان

کودک با تخت

800000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1155000 تومان

کودک با تخت

810000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1170000 تومان

کودک با تخت

810000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1130000 تومان

کودک با تخت

800000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1160000 تومان

کودک با تخت

810000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1190000 تومان

کودک با تخت

815000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1260000 تومان

کودک با تخت

835000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1260000 تومان

کودک با تخت

835000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1005000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1015000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1285000 تومان

کودک با تخت

865000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1345000 تومان

کودک با تخت

855000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1345000 تومان

کودک با تخت

860000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1385000 تومان

کودک با تخت

865000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1385000 تومان

کودک با تخت

865000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1410000 تومان

کودک با تخت

870000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1435000 تومان

کودک با تخت

880000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1470000 تومان

کودک با تخت

935000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1345000 تومان

کودک با تخت

885000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1530000 تومان

کودک با تخت

900000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1470000 تومان

کودک با تخت

910000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1665000 تومان

کودک با تخت

935000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1665000 تومان

کودک با تخت

935000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1205000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1740000 تومان

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1770000 تومان

کودک با تخت

960000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1845000 تومان

کودک با تخت

980000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

کودک با تخت

990000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1920000 تومان

کودک با تخت

1000000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1405000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2475000 تومان

کودک با تخت

1410000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1455000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2220000 تومان

کودک با تخت

1075000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

کودک با تخت

1120000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1905000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2820000 تومان

کودک با تخت

1300000 تومان

کودک بدون تخت

735000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور استانبول پرواز آتا پاییز 96
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
تا پایان پاییز 96
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه ترانسفر فرودگاهی گشت شهری
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس در خواست کننده می باشد. بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول
خط هوایی
Ata air

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان 97 |تور آنتالیا لحظه آخری | تور انتالیا ارزان - تور ویژه آنتالیا تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور آنتالیا | تور لحظه آخری آنتالیا 97 | آنتالیا پرواز قشم ایر

شروع قیمت از :

Qeshm Airlines

تاریخ اعتبار :

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

شروع قیمت از :

مقاله مرتبط

اطلاعات کلی استانبول

اطلاعات کلی استانبول

استانبول یکی از شهرهای کهن در عرصه تاریخ به شمار می رود.بسیاری از جهانیان معتقدند استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیاست .استانبول تنها شهری در دنیاست که نیمی از آن در یک قاره و نیم دیگر آن در قاره ای دیگر است.این شهر محل اتصال دو قاره است. در قلب این شهر ،تنگه بسفر قرار گرفته که محل تلاقی آب های دریای سیاه و دریای مرمره و خلیج شاخ طلایی است.

ادامه مطلب ...
موقعیت جغرافیایی استانبول

موقعیت جغرافیایی استانبول

وجود دریاها،آبراه ها ،جنگل ها، اقلیم معتدل و مناسب و همچنین بقای ساختارهای سنتی و کهنه ی شهر وپابرجایی بناها و خیابان های قدیمی و ترکیب احداث کاخ ها و ساختمان های کهن ،زیبایی ویژه ای به این شهر بخشیده است.تنگه بسفر (بغاز) که دو قاره را از یکدیگر جدا می کند ،میان دو دریای مرمره و سیاه ، مانند خیابان عریضی است که از دو سو این شهر را به یکدیگر متصل کرده است .کناره های بسفر با ساختمان ها و خانه ها و کاخ ها ی مجلل ،نمایشگر زیبایی های کم نظیری است که نقش تاثیرگذاری در تمدن ترکیه ، به نام (( تمدن بسفر))، به عهده داشته است. استانبول براساس ساختار طبیعی و جغرافیایی خود، به سه قسمت اصلی تقسیم شده که این بخش ها به واسطه ی پیش رفتگی های دریا، از یکدیگر جدا شده است.

ادامه مطلب ...
تاریخ استانبول و کاخ ها

تاریخ استانبول و کاخ ها

در دوران امپراتوری رومیان و بیزانس ها و عثمانی ها،استانبول همواره پایتخت کشور ترکیه محسوب می شده است و این شهر به گذشته ی تاریخی غنی و درخشان خود افتخار میکند.برای آشنایی بیشتر به برخی از آثار مهم تاریخی این شهر اشاره می کنیم. کاخ توپکاپی:این کاخ در محل تلاقی تنگه ی بسفر و خلیج شاخ طلایی و دریای مر مره قرار گرفته و متعلق به قرون 15 تا 19 و دوران امپراتوری عثمانی است و در گذشته محل زندگی سلاطین و دولتمردان عثمانی بوده و دارای باغ بسیار باشکوهی است.در سمت راست کاخ ،مطبخ ها و در قسمت چپ کاخ ، حرم سرا قرار دارد. سومین بخش کاخ شامل سالن اجتماعات ،کتابخانه احمد سوم،نمایشگاهی از لوازم شخصی سلاطین و خانواده سلطنتی ،جواهرات بسیار مشهور و قیمتی و نیز مجموعه ای از دست نوشته ها است. در میانی ترین بخش این قصر زیبا عمارتی است که می گویند ردای حضرت محمد (ص) در آن نگهداری می شود.این ردا پس از آنکه عثمانی ها به دین اسلام گرویدند به استانبول آورده شد. کاخ دولما باغچه:قسمت بیرونی این کاخ را سلطان عبدالمجید اول در اواسط قرن 19 ساخت.این کاخ 600 متری در ساحل اروپایی تنگه بسفر قرار گرفته است.وجود سالن بزرگ در این کاخ،با 56 ستون داخل آن و چلچراغ شکیل و 4.5 تنی آن با 750 لامپ ،چشم هر بیننده ای را خیره میکند. در زمانهای گذشته برای خوشایند ساکنان این کاخ،پرندگان مختلف از اقصا نقاط جهان گردآوری و نگهداری می شده است.موسس جمهوری ترکیه، آتاتورک در این کاخ در تاریخ 10 نوامبر 1938 دیده از جهان فرو بست. کاخ بی لبربیی:سلطان عبدالعزیز این کاخ را در قرن 19 ساخت و آن را از گل های ماگنولیا پوشاند.این کاخ در قسمت آسیایی تنگه ی بسفر قرار دارد.از این کاخ در فصل تابستان و همچنین برای پذیرایی از مهمانان عالی رتبهی خارجی استفاده می کرده اند. کاخ ییلدیز:این کاخ متشکل از دربارها و یک مسجد است و در قرن 19 سلطان عبدالمجید دوم آن را ساخته است .در این کاخ یکی از ساختمان های بزرگ و مجلل که سلاطین در آن اقامت داشته و خوش گذرانده اند به نام ساختمان شاله قرار گرفته است.حیاط این کاخ از مناظر زیبای موجود در حاشیه ی تنگه بسفر است. آینالی کاواک(اقامتگاه تابستانی):این مکان در قرن 18 ساخته شد و بعدها سلاطین مختلف دیگر آن را بازسازی و مرمت کردند.این اقامتگاه به دلیل آینه کاری داخل آن مشهور است. این کاخ نمونه ی زیبایی از معماری قدیمی و سنتی ترکیه است.

ادامه مطلب ...
مراکز خرید استانبول

مراکز خرید استانبول

بسیاری ایرانی ها استانبول را به قصد خرید انتخاب می کنند به ویژه خرید پوشاک و البسه با پارچه های ترک که یکی از بهترین دوخت ها را در دنیا دارند. از این رو باید گفت استانبول گزینه خوبی برای خرید است. استانبول با دارا بودن مراکز خرید زیاد محبوبیت میان همه علاقه مندان به خرید در دنیا دارد. یکی از مراکر خرید مرکز خرید آکمرکز است. این مرکز خرید شامل فروشگاه های پوشاک زنانه مردانه بچه گانه انواع اسباب بازی عینک و وسائل الکترونیک و اصولاً هرچه که شما بخوهید را در این فروشگاه خواهید یافت. یکی از بازارهای خوب استانبول جهت خرید بازاری سقف دار است به نام بازار کاپالی چارشی. در این بازار بیش از چهار هزار مغازه و بوتیک وجود دارد. کوچه فراشان و فرش فروشان ، کوچه زرگرها کوچه پارچه فروش ها و بخش های مختلف که خرید در استانبول را متنوع می کند. بر اساس نظر کارشناسان بازار کاپالی چارشی یکی از مراکز مهم خرید در شهر استانبول است. جالب است بدانید یکی از سوغاتی های ترکیه که به همه نقاط دنیا صادر می شود قلیان است. قلیان که در کشورهای اروپایی به شیشه معروف است از ترکیه به صورت سوغاتی و یا به گونه های مختلف صادر می شود. هنرهای دستی ، قالیچه ، ظروف سرامیکی برنجی و بسیاری دیگر از این دست از جمله خرید استانبول را شامل می شود. در قسمت غربی این بازار که همان دربدستان قدیمی است انواع اشیاء عتیقه نیز به فروش می رسد. خرید استانبول بازار دیگری به نام می سر چارشی نیز در استانبول می باشد. این بازار به طور تخصصی به فروش و ادویه جات می پردازد. فضای این بازار پر است از ادویه جات مختلف كه بوي آنها به مشام می رسد. در بازار هنرهای استانبول همانند مدرسه محمد افندی که در قرن هجدهم بنا شده و یا مدرسه جعفر آقا که مربوط به قرن شانزدهم است نیز شما می توانید از صنایع دستی هنرمندان بزرگ بهره گیرید. اما شاید مهمترین خرید استانبول پارچه و پوشاک و البسه است. برای خرید پوشاک و پارچه بهترین نقطه خیابان استقلال ، خیابان جمهوریت و خیابان روملی است. خیابان استقلال از جمله معروف ترین خیابان های شهر استانبول است که یک سر آن به میدان تقسیم یا تکسیم می رسد. آخرین دست آوردهای صنعت پوشاک و کیف و کفش به چشم می خورد. مرکز خرید آتاکوی گالریا در منطقه آتاکوی آک مرکز و مرکز خرید کاروسل در منطقه کیرکوی را نیز نباید از قلم بیاندازید. اما خرید در استانبول به اینجا ختم نمی شود. مراکز خرید از جمله پاساژ اطلس ، مرکز خرید کاپیتول در بخش آسیایی استانبول ، خیابان بغداد و خیابان بهاریه نیز برای خرید حائز اهمیت هستند. بازار صحاف ها که ترک ها با آن صحالفلار و چنیار آلتی در منطقه بیازیت از جمله مراکز خرید دیگر است. بازار هرهر مرکز خرید مبلمان و دکوراسیون خانه است. از بازارهای دیگر می توان به بازار روز کوچه چوکورجوما در منطقه جهانگیر کوچه بوبوک حمام در منطقه اسکودار نام برد.

ادامه مطلب ...