تور اروپا تابستان ۹۷ | تور اروپا تابستان 97 | تور اروپا تابستان

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ایتالیا - فرانسه ۱۲ روز شامل : ۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس + ۳ شب رم + ۴ شب پاریس درجه هتل
B.B

3990000 تومان

2990 یورو

3990000 تومان

4190 یورو

3690000 تومان

2890 یورو

3690000 تومان

990 یورو

پرواز آلیتالیا

حرکت ۲۸ تیر

ایتالیا - فرانسه ۱۲ روز شامل : ۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس + ۲ شب فلورانس + ۳ شب رم + ۴ شب پاریس درجه هتل
B.B

3990000 تومان

2990 یورو

3990000 تومان

4190 یورو

3690000 تومان

2890 یورو

3690000 تومان

990 یورو

پرواز آلیتالیا

حرکت ۱۹ مرداد

فرانسه - ایتالیا ۹ روز شامل : ۴ شب پاریس + ۴ شب رم درجه هتل
B.B

2990000 تومان

2090 یورو

2990000 تومان

3090 یورو

2790000 تومان

1990 یورو

2790000 تومان

890 یورو

پرواز ایران ایر

حرکت ۹ و ۲۳ مرداد

سوییس - فرانسه ۹ روز شامل : ۴ شب زوریخ + ۴ شب پاریس درجه هتل
B.B

3690000 تومان

2190 یورو

3690000 تومان

3190 یورو

3390000 تومان

2090 یورو

3390000 تومان

990 یورو

پرواز ترکیش

خرکت ۱۸ مرداد

اسپانیا - پرتقال ۱۲ روز شامل : ۳ شب مادرید + ۴ شب لیسبون + ۴ شب بارسلون درجه هتل
B.B

3690000 تومان

2890 یورو

3690000 تومان

3990 یورو

3490000 تومان

2790 یورو

3490000 تومان

990 یورو

پرواز ترکیش

حرکت ۱۱ مرداد

فرانسه - بلژیک - هلند ۱۳ روز شامل : ۵ شب پاریس + ۱ شب بروکسل + ۳ شب آمستردام + ۳ شب هامبورگ درجه هتل
B.B

3190000 تومان

2990 یورو

3190000 تومان

4290 یورو

2890000 تومان

2790 یورو

2890000 تومان

990 یورو

پرواز ایران ایر

حرکت ۱۶ مرداد

فرانسه - هلند ۱۰ روز شامل : ۵ شب پاریس + ۴ شب آمستردام درجه هتل
B.B

2990000 تومان

2190 یورو

2990000 تومان

2990 یورو

2690000 تومان

1990 یورو

2690000 تومان

790 یورو

پرواز ایران ایر

حرکت ۲۳ مرداد

اسپانیا ۱۲ روز شامل : ۳ شب مادرید + ۴ شب جزایر قناری + ۴ شب بارسلون درجه هتل
B.B

3990000 تومان

2990 یورو

3990000 تومان

4290 یورو

3690000 تومان

2790 یورو

3690000 تومان

1390 یورو

پرواز ترکیش

حرکت ۱۸ مرداد

ایتالیا - فرانسه ۱۲ روز شامل : ۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس + ۳ شب رم + ۴ شب پاریس درجه هتل
B.B

3990000 تومان

2990 یورو

3990000 تومان

4190 یورو

3690000 تومان

2890 یورو

3690000 تومان

990 یورو

پرواز آلیتالیا

حرکت ۲ و ۱۶ شهریور

فرانسه - ایتالیا ۹ روز شامل : ۴ شب پاریس + ۴ شب رم درجه هتل
B.B

2990000 تومان

2090 یورو

2990000 تومان

3090 یورو

2790000 تومان

1990 یورو

2790000 تومان

890 یورو

پرواز ایران ایر

حرکت ۶ و ۲۰ شهریور

دور اسپانیا ۱۴ روز شامل : ۳ شب مادرید - کوردوبا + ۲ شب سویل - گرانادا + ۲ شب مالاگا + ۲ شب والنسیا + ۴ شب بارسلون درجه هتل
B.B

3690000 تومان

2490 یورو

3690000 تومان

3690 یورو

3390000 تومان

2290 یورو

3390000 تومان

990 یورو

پرواز ترکیش

حرکت ۱ شهریور

ایتالیا ۸ روز شامل : ۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس + ۳ شب رم درجه هتل
B.B

3690000 تومان

1990 یورو

3690000 تومان

2990 یورو

3490000 تومان

1790 یورو

3490000 تومان

790 یورو

پرواز آلیتالیا

حرکت ۵ شهریور

استرالیا ۱۳ روز شامل : ۵ شب سیدنی + ۳ شب ملبورن + ۴ شب گلدکست درجه هتل
B.B

5390 دلار

6990 دلار

4990 دلار

2490 دلار

پرواز امارات

حرکت ۱۷ شهریور

برزیل شامل ۱ شب سائوپانولو + ۲ شب ایگواسوا + ۵ شب ریو درجه هتل
B.B

4390 دلار

5490 دلار

3890 دلار

2390 دلار

پرواز امارات

حرکت ۱۵ شهریور

ایتالیا - فرانسه ۱۲ روز شامل : ۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس + ۳ شب رم + ۴ شب پاریس
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

2990 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

4190 یورو

کودک با تخت

3690000 تومان

2890 یورو

کودک بدون تخت

3690000 تومان

990 یورو

موقعیت مکانی
پرواز آلیتالیا
توضیحات
حرکت ۲۸ تیر
ایتالیا - فرانسه ۱۲ روز شامل : ۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس + ۲ شب فلورانس + ۳ شب رم + ۴ شب پاریس
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

2990 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

4190 یورو

کودک با تخت

3690000 تومان

2890 یورو

کودک بدون تخت

3690000 تومان

990 یورو

موقعیت مکانی
پرواز آلیتالیا
توضیحات
حرکت ۱۹ مرداد
فرانسه - ایتالیا ۹ روز شامل : ۴ شب پاریس + ۴ شب رم
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

2090 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

3090 یورو

کودک با تخت

2790000 تومان

1990 یورو

کودک بدون تخت

2790000 تومان

890 یورو

موقعیت مکانی
پرواز ایران ایر
توضیحات
حرکت ۹ و ۲۳ مرداد
سوییس - فرانسه ۹ روز شامل : ۴ شب زوریخ + ۴ شب پاریس
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

2190 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

3190 یورو

کودک با تخت

3390000 تومان

2090 یورو

کودک بدون تخت

3390000 تومان

990 یورو

موقعیت مکانی
پرواز ترکیش
توضیحات
خرکت ۱۸ مرداد
اسپانیا - پرتقال ۱۲ روز شامل : ۳ شب مادرید + ۴ شب لیسبون + ۴ شب بارسلون
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

2890 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

3990 یورو

کودک با تخت

3490000 تومان

2790 یورو

کودک بدون تخت

3490000 تومان

990 یورو

موقعیت مکانی
پرواز ترکیش
توضیحات
حرکت ۱۱ مرداد
فرانسه - بلژیک - هلند ۱۳ روز شامل : ۵ شب پاریس + ۱ شب بروکسل + ۳ شب آمستردام + ۳ شب هامبورگ
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

2990 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

4290 یورو

کودک با تخت

2890000 تومان

2790 یورو

کودک بدون تخت

2890000 تومان

990 یورو

موقعیت مکانی
پرواز ایران ایر
توضیحات
حرکت ۱۶ مرداد
فرانسه - هلند ۱۰ روز شامل : ۵ شب پاریس + ۴ شب آمستردام
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

2190 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

2990 یورو

کودک با تخت

2690000 تومان

1990 یورو

کودک بدون تخت

2690000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
پرواز ایران ایر
توضیحات
حرکت ۲۳ مرداد
اسپانیا ۱۲ روز شامل : ۳ شب مادرید + ۴ شب جزایر قناری + ۴ شب بارسلون
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

2990 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

4290 یورو

کودک با تخت

3690000 تومان

2790 یورو

کودک بدون تخت

3690000 تومان

1390 یورو

موقعیت مکانی
پرواز ترکیش
توضیحات
حرکت ۱۸ مرداد
ایتالیا - فرانسه ۱۲ روز شامل : ۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس + ۳ شب رم + ۴ شب پاریس
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

2990 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

4190 یورو

کودک با تخت

3690000 تومان

2890 یورو

کودک بدون تخت

3690000 تومان

990 یورو

موقعیت مکانی
پرواز آلیتالیا
توضیحات
حرکت ۲ و ۱۶ شهریور
فرانسه - ایتالیا ۹ روز شامل : ۴ شب پاریس + ۴ شب رم
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

2090 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

3090 یورو

کودک با تخت

2790000 تومان

1990 یورو

کودک بدون تخت

2790000 تومان

890 یورو

موقعیت مکانی
پرواز ایران ایر
توضیحات
حرکت ۶ و ۲۰ شهریور
دور اسپانیا ۱۴ روز شامل : ۳ شب مادرید - کوردوبا + ۲ شب سویل - گرانادا + ۲ شب مالاگا + ۲ شب والنسیا + ۴ شب بارسلون
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

2490 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

3690 یورو

کودک با تخت

3390000 تومان

2290 یورو

کودک بدون تخت

3390000 تومان

990 یورو

موقعیت مکانی
پرواز ترکیش
توضیحات
حرکت ۱ شهریور
ایتالیا ۸ روز شامل : ۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس + ۳ شب رم
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

1990 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

2990 یورو

کودک با تخت

3490000 تومان

1790 یورو

کودک بدون تخت

3490000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
پرواز آلیتالیا
توضیحات
حرکت ۵ شهریور
استرالیا ۱۳ روز شامل : ۵ شب سیدنی + ۳ شب ملبورن + ۴ شب گلدکست
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5390 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

6990 دلار

کودک با تخت

4990 دلار

کودک بدون تخت

2490 دلار

موقعیت مکانی
پرواز امارات
توضیحات
حرکت ۱۷ شهریور
برزیل شامل ۱ شب سائوپانولو + ۲ شب ایگواسوا + ۵ شب ریو
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4390 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

5490 دلار

کودک با تخت

3890 دلار

کودک بدون تخت

2390 دلار

موقعیت مکانی
پرواز امارات
توضیحات
حرکت ۱۵ شهریور
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور اروپا تابستان ۹۷ | تور اروپا تابستان 97 | تور اروپا تابستان
مدت اقامت
قیمت تور اروپا تابستان 97 | قیمت تور اروپا تابستان ۹۷ |تورهای تابستان اروپا 97
تاریخ اعتبار
تیر و مرداد و شهریور ۹۷ | تور تابستانی اروپا 97 | تور اروپایی تابستان 97
مناسب برای
زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی گشت خرید گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
توضیحات تور
هزینه ریالی کودکان زیر ۲ سال ۲۰٪ مبلغ ریالی بزرگسال محاسبه میگردد هزینه ارزی کودکان ۲ تا ۴ سال ۲۰ ٪ و ۴ تا ۱۱ سال ۷۰٪ مبلغ ارزی بزرگسال محاسبه می گردد . هزینه ارزی کشتی کروز برای کودکان زیر ۲ سال ۲۰٪ و کودکان۲ تا ۴ سال ۳۵٪ و ۴ تا ۱۱ سال ۷۰ ٪ ارزی بزرگسال محاسبه می گردد . تفاوت نرخ در مسیرهای مشابه به دلیل تفاوت درجه هتل و شرکت هواپیمایی و تاریخ حرکت تور می باشد .
برنامه سفر
سئو : : تور اروپا، بهار و تابستان 97. طبق گزارش تریپ ادوایزر شهرهای محبوب اروپا از دید مسافران به ترتیب عبارتند از: لندن، استانبول،پاریس، پراگ، رم، بارسلونا،...

تورهای ترکیبی اروپا ، تورهای اروپا تابستان 97 ، نرخ تور اروپایی ، تورهای تابستانی اروپا می باشد.تور اروپا | بهار و تابستان 97 و تور اروپا تابستان 97 + قیمت تور و تور بلغارستان تابستان 97 و تور اروپا کریسمس 2018 و 7 تا از بهترین شهرهای اروپا برای سفر و ...تور اروپا تابستان 97,رزرو تور اروپا تابستان 97,قیمت تور اروپا تابستان ۹۷,نرخ تور اروپا تیر 97,تور لحظه آخری اروپا مرداد 97,آفر تور اروپا ... تور اروپا تابستان 97 |تور اروپا نوروز قیمت اروپا. ... تور اروپا فرانسه ، بلژیک ، هلند 10 روزه تابستان 97. تور اروپا فرانسه ، بلژیک ، هلند 10 روزه تابستان 97

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تور کشتی کروز تابستان ۹۷ | اقامت در هتلهای ٤ستاره و کروز ٥ستاره با کابینهای بالکن دار، همراه با صبحانه، ناهار، شام و نمایشهای دیدنی و امکانات تفریحی

مدت اقامت : ,9 روز سفر دریایی با کروز باشکوه MSC FANTASIA و بازدید از 4 کشور: سوئیس، فرانسه، موناکو و اسپانیا

شروع قیمت از : ,نرخ پرواز به روز ریال

تاریخ اعتبار : زمان حرکت : سه شنبه, 6 شهریور 1397 Tuesday, 28.August 2018 | 3 شب زوریخ - برن + 2 شب برلین - هامبورگ + 11 شب کروز و دیدار از: دریای شمال، اسلو نروژ، دریای بالتیک، استکهلم سوئد، تالین استونی، سن پترزبورگ روسیه، خلیج فنلاند، هلسینکی فنلاند + 3 شب آمستردام + بروکسل بلژیک + 3 شب پاریس

مدت اقامت : ,دیدار از 10 کشور: سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد، استونی، روسیه، فنلاند، هلند، بلژیک، فرانسه | بازدید از 12 شهر (9 پایتخت) اروپا: زوریخ، برن، برلین، هامبورگ، اسلو، استکهلم، تالین، سن پترزبورگ، هلسینکی، آمستردام، بروکسل، پاریس

شروع قیمت از : ,4990 یورو,3490000تومان

Alitalia

تاریخ اعتبار : حرکت ۲۸ تیر | حرکت ۹ و ۲۳ مرداد | حرکت ۱۹ مرداد | تور فرانسه و ایتالیا تابستان 97|تور فرانسه و ایتالیا تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,ایتالیا - فرانسه ۱۲ روز شامل : ۲ شب ونیز + ۲ شب فلورانس + ۳ شب رم + ۴ شب پاریس | ۹ روز شامل : ۴ شب پاریس + ۴ شب رم

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : ویژه 11 خرداد 96

مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : حرکت : 20 شهریور 97 | 10 روز سفر رویایی به اروپا با کروز باشکوه MSC DIVINA و بازدید از 3 کشور: ایتالیا، اسپانیا، فرانسه

مدت اقامت : ,10 روز | دیدار از 8 شهر اروپایی شامل بارسلون . والنسیا اسپانیا و مارسی فرانسه و جنوا و رم در ایتالیا و پالرمو جزیره سیسیل و کالیاری جزیره ساردینی ایتالیا و پالما دو مایورکا اسپانیا

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : تیر و مرداد و شهریور ۹۷ | تور تابستانی اروپا 97 | تور اروپایی تابستان 97

مدت اقامت : ,قیمت تور اروپا تابستان 97 | قیمت تور اروپا تابستان ۹۷ |تورهای تابستان اروپا 97

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : نوروز 97| پکیج تورهای خارجی اروپایی نوروز 97

مدت اقامت : ,9 روز | تور اروپا نوروز ۹۷ | تور نوروز 97 اروپا

شروع قیمت از : ,2530000تومان,1990 یورو

تاریخ اعتبار : تابستان 97 | تور اسپانیا تابستان 97 با قیمت ارزان | تور مادرید و بارسلون اسپانیا تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,۶ روز شامل ۲ شب مادرید + ۳ شب بارسلونا | تور اسپانیا تابستان 97 | تور اسپانیا تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : نوروز ۹۷ | تور ایتالیا سوئیس فرانسه - نوروز 97

مدت اقامت : ,9 روز | تورهای نوروز 97 فرانسه و ترکیبی اروپا

شروع قیمت از : ,2490 یورو

تاریخ اعتبار : نوروز 97|

مدت اقامت : ,9 روز |

شروع قیمت از :

مقاله مرتبط

درباره ی فرانسه

درباره ی فرانسه

فرانسه در جهان شماره یک مقصد گردشگری است، فرانسه جایی است برای همه ی اقشار اعم از پیر و جوان ، شرقی و غربی ، به همین دلیل آن را در جهان شماره یک مقصد گردشگری می نامند . فرانسه کشوری مناسب برای استراحت در زمان تعطیلات هم برای خانواده ها و همچنین برای جمعی از دوستان جوان مناسب می باشد . شهر های فرانسه شامل سواحل ، کو های بلند ، رود های زیبا و مکان های تاریخی ، تفریحی می باشد .

ادامه مطلب ...
جاذبه های گردشگری فرانسه

جاذبه های گردشگری فرانسه

پاریس • پاریس از معروف‌ترین مقاصد توریست‌های جهان است سالانه حدود ۴۵ میلیون نفر توریست از پاریس دیدن می‌کنند. • تعداد زیادی از آثار دیدنی، موسسات و پارک‌های مشهور جهان در این شهر قرار دارند.پاریس همچنین با دارا بودن ۴۷۸٬۰۰۰ درخت سرسبزترین پایتخت اروپا می‌باشد. • نام پاریس برگرفته از نام گروهی از افراد قوم گل به نام پاریزی‌ها می باشد. که در دوره استیلای روم نام این شهر به «لوتشیا» تغییر کرد، اما در زمان یولیانوس پادشاه روم نام شهر دوباره به پاریس تغییر یافت. • پاریس دارای القاب متعدد زیادی است، اما مهم‌ترین نام آن «شهر نور» (به فرانسوی: La Ville lumiere) است. این نام هم به مرکزیت این شهر در زمینه علم و تحصیلات و هم به پر نور بودن این شهر در شب‌ها برمی‌گردد. • این شهر به، شهر ادبیات، سینما، فلسفه، تئاتر، مد ، و شهر خوردنی‌های رنگارنگ معروف است. • درکوچه‌های باریک محله‌ای روبروی کلیسای نوتردام منتهی به بلوار سن‌میشل تجمع رستوران‌های مختلف را شاهد خواهید بود که، رستوران دارها و مغازه‌دارها در هر فصلی هم که باشد دم درب ایستاده‌اند و گردشگران را به داخل دعوت می‌کنند. • کوچه‌های سن‌میشل یکی از بهترین مکان‌ها برای گذراندن شب در پاریس است. • پاریس شهر غذاها، کافه‌ها و رستوران‌هاست. حتی ساندویچ‌های پاریس هم با بقیه‌ی جاها فرق می‌کند. • ادامه‌ی بلوار سن میشل به بلوار سن ژرمن در مرکز شهر منتهی می‌شود که پایگاه نویسندگان و روشنفکران پاریسی است و نزدیک به رود سن و دانشگاه سوربن است.

ادامه مطلب ...
درباره برزیل

درباره برزیل

ادامه مطلب ...
کولوسئوم (Colosseum)نماد عظمت رم در تور ایتالیا

کولوسئوم (Colosseum)نماد عظمت رم در تور ایتالیا

کولوسئوم را می توان یکی از معروفترین جاذبه های باستانی جهان دانست. بنایی که آوازه ی جنایاتی که در آن رخ داده به گوش همه ی مردم جهان رسیده و آنها را آزرده ساخته است.مکانی که در آن مردم روم باستان به تماشای نبرد بردگان می نشستند و به کشته شدن گلادیاتورها به عنوان یک سرگرمی می نگریستند. این بنای عظیم امروزه به یکی از پربازدید ترین جاذبه های شهر رم تبدیل شده و در بین عجایت هفت گانه ی جهان جای دارد. کولوسئوم یک تماشاخانه ی بیضی شکل است که امپراتورهای روم باستانبرای برپایی جنگ گلادیاتورها مبادرت به ساخت آن نموده بودند. این بنای بسیار عظیم دارای 50 هزار صندلی و 80 درب ورود و خروج است که بهت و حیرت هر بیننده ای را بر می انگیزد. [(img)|1024420181141001B]

ادامه مطلب ...
برج ایفل، معروف ترین برج جهان ؟ | تور فرانسه

برج ایفل، معروف ترین برج جهان ؟ | تور فرانسه

برج ایفل اگر مشهورترین بنای جهان نباشد، بی شک در زمره ی مشهورترین ها قرار دارد. این سازه ی بسیار زیبا، جذبه و گیرایی فوق العاده ای دارد و هر روز سیلی از افراد مشتاق را به کشور فرانسه جذب می کند. تور فرانسه همواره در بین تورهای اروپایی یکی از پرطرفدارترین هاست و یکی از علل اصلی آن را می توان وجود افراد بی شماری دانست که علاقه مند هستند تا برج ایفل را از نمای نزدیک و نه از قاب دوربین و یا کارت پستال تماشا کنند. [(img)|1024425883241001B]

ادامه مطلب ...
کلیسای ساگرادا فامیلیا کجاست ؟| تور اسپانیا

کلیسای ساگرادا فامیلیا کجاست ؟| تور اسپانیا

کلیسای ساگرادا فامیلیا کلیسایی بسیار زیبا و چشم نواز است که در کشور اسپانیا و شهر بارسلون جای دارد. تصویر این بنا یکی از تصاویر همیشگی کاتالوگ های تور اسپانیا است. ساگرادا فامیلیا به معنای خانواده ی مقدس، بی شک یکی از شگفت انگیزترین جاذبه های کشور اسپانیا است که سالیانه نزدیک به دو میلیون و هشتصد هزار گردشگررا به خود جذب می کند.این کلیسا یکی از مقاصد اصلی مراجعه کنندگان به تور اسپانیا است. [(img)|1024422704241001B]

ادامه مطلب ...
لذت سفر با کشتی تفریحی کروز | تور کشتی کروز اروپا

لذت سفر با کشتی تفریحی کروز | تور کشتی کروز اروپا

با وارد شدن به عصر سرعت و انقلاب صنعتی، افراد حمل و نقل پرسرعت را جایگزین حمل و نقل های زمان بر نظیر حمل و نقل های دریایی کردند. کاهش استقبال مردم نسبت به سفر با کشتی ها مالکین صنایع دریایی را به تحول در صنعت کشتی های مسافربری وادار کرد. در این زمان کشتی های کروز با داشتن هتل های لوکس و مجلل شناور بر روی آب و همچنین داشتن امکانات تفریحی بسیار جذاب، لذت یک سفر رویایی و استثنایی را به میهمانان خود هدیه می دهند. [(img)|1024427855342001B]

ادامه مطلب ...