تور صربستان تابستان ۹۷ | قیمت تور ارزان صربستان تابستان 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
COMPASS RIVER CITY درجه هتل
B.B

4730000 تومان

5435000 تومان

4545000 تومان

3800000 تومان

3 شب

COMPASS RIVER CITY درجه هتل
B.B

5030000 تومان

5965000 تومان

4780000 تومان

3800000 تومان

4 شب

YUGOSLAVIA REX درجه هتل
B.B

4780000 تومان

5480000 تومان

4545000 تومان

3800000 تومان

3 شب

YUGOSLAVIA REX درجه هتل
B.B

5090000 تومان

6025000 تومان

4780000 تومان

3800000 تومان

4 شب

ABBA درجه هتل
B.B

5060000 تومان

6090000 تومان

4780000 تومان

3800000 تومان

3 شب

ABBA درجه هتل
B.B

5465000 تومان

6840000 تومان

5090000 تومان

3800000 تومان

4 شب

ROYAL INN درجه هتل
B.B

5155000 تومان

6180000 تومان

4780000 تومان

3800000 تومان

3 شب

ROYAL INN درجه هتل
B.B

5590000 تومان

6960000 تومان

5090000 تومان

3800000 تومان

4 شب

QUEEN ASTORIA درجه هتل
B.B

5340000 تومان

6465000 تومان

4780000 تومان

3800000 تومان

3 شب

QUEEN ASTORIA درجه هتل
B.B

5840000 تومان

7335000 تومان

5090000 تومان

3800000 تومان

4 شب

PRAG درجه هتل
B.B

5480000 تومان

6555000 تومان

4780000 تومان

3800000 تومان

3 شب

PRAG درجه هتل
B.B

6025000 تومان

7460000 تومان

5090000 تومان

3800000 تومان

4 شب

HOLIDAY INN درجه هتل
B.B

5575000 تومان

7120000 تومان

4780000 تومان

3800000 تومان

3 شب

HOLIDAY INN درجه هتل
B.B

6150000 تومان

8210000 تومان

5090000 تومان

3800000 تومان

4 شب

CROWN PLAZA درجه هتل
B.B

5715000 تومان

7120000 تومان

4780000 تومان

3800000 تومان

3 شب

CROWN PLAZA درجه هتل
B.B

6340000 تومان

8210000 تومان

5090000 تومان

3800000 تومان

4 شب

ENVOY درجه هتل
B.B

6135000 تومان

8195000 تومان

0 تومان

3800000 تومان

3 شب

ENVOY درجه هتل
B.B

6890000 تومان

9645000 تومان

0 تومان

3800000 تومان

4 شب

SAINT TEN درجه هتل
B.B

6595000 تومان

8755000 تومان

0 تومان

3800000 تومان

3 شب

SAINT TEN درجه هتل
B.B

7525000 تومان

10396000 تومان

0 تومان

3800000 تومان

4 شب

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5435000 تومان

کودک با تخت

4545000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5965000 تومان

کودک با تخت

4780000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
YUGOSLAVIA REX
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5480000 تومان

کودک با تخت

4545000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
YUGOSLAVIA REX
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6025000 تومان

کودک با تخت

4780000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

کودک با تخت

4780000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5465000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6840000 تومان

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5155000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6180000 تومان

کودک با تخت

4780000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6960000 تومان

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6465000 تومان

کودک با تخت

4780000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7335000 تومان

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6555000 تومان

کودک با تخت

4780000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7460000 تومان

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5575000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7120000 تومان

کودک با تخت

4780000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8210000 تومان

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5715000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7120000 تومان

کودک با تخت

4780000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8210000 تومان

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6135000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8195000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9645000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8755000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10396000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3800000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور صربستان تابستان ۹۷ | قیمت تور ارزان صربستان تابستان 97
روزهای رفت
سه شنبه شنبه
مدت اقامت
۳ شب و ۴ شب | تور صربستان تابستان 97،تور بلگراد تابستان 97 ، تور صربستان، تور بلگراد
تاریخ اعتبار
تابستان ۹۷ | با پرواز مستقیم ایران ایر | تور ارزان صربستان، تور ارزان بلگراد، قیمت تور صربستان، قیمت تور بلگراد
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی کلاس اقتصادی (پریمیوم)
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
صربستان
شهر مقصد
بلگراد
خط هوایی
Iran Air
برنامه سفر
سئو : : بلیط چارتر و سیستمی بلگراد، معرفی جاذبه‌های گردشگری صربستان، تور بلگراد، تور صربستان

تور صربستان تابستان 97،تور بلگراد تابستان 97 ، تور صربستان، تور بلگراد، تور ارزان صربستان، تور ارزان بلگراد، قیمت تور صربستان، قیمت تور بلگراد ...

با داشتن بهترین کارگزار در بلگراد ( صربستان ) به عنوان مجری مستقیم تور بلگراد شناخته شده است . جهت اطلاع از بهترین قیمتها با ما...

مجری مستقیم تور صربستان ، تور ارزان صربستان ، تور صربستان لحظه آخری ، تور صربستان ارزان ، نرخ تور صربستان ، تور صربستان قیمت ...

الفبای سفر مجری مستقیم تور صربستان- قیمت تورهای لحظه آخری و ارزان صربستان بلگراد. ترانسفر فرودگاهی. گشت شهری. لیدر فارسی زبان. بیمه مسافرتی.