تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس ویژه ۱۱ خرداد | تور آنتالیا ویژه خرداد

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
(Himeros Life Hotel(Himeros Club درجه هتل
ALL

3765000 تومان

4085000 تومان

3445000 تومان

2990000 تومان

Tokay Hotel درجه هتل
ALL

3840000 تومان

4195000 تومان

3485000 تومان

2990000 تومان

Lara Hadrianus Hotel درجه هتل
ALL

3915000 تومان

4310000 تومان

3520000 تومان

2990000 تومان

Cender Hotel درجه هتل
ALL

4325000 تومان

4925000 تومان

3725000 تومان

2990000 تومان

Nazar Beach درجه هتل
ALL

4400000 تومان

5040000 تومان

3765000 تومان

2990000 تومان

MHoliday Hotels Belek درجه هتل
ALL

5000000 تومان

5940000 تومان

4065000 تومان

2990000 تومان

Karmir Resort درجه هتل
U.ALL

5115000 تومان

6605000 تومان

4120000 تومان

2990000 تومان

Grand Park Lara درجه هتل
ALL

5190000 تومان

6425000 تومان

4160000 تومان

2990000 تومان

Ramada Plaza Antalya درجه هتل
U.ALL

5450000 تومان

6615000 تومان

4290000 تومان

2990000 تومان

Rixos Downtown درجه هتل
B.B

5600000 تومان

7335000 تومان

4365000 تومان

2990000 تومان

Orange County Resort Hotel درجه هتل
U.ALL

6090000 تومان

7570000 تومان

4610000 تومان

2990000 تومان

Granada Luxury Belek درجه هتل
U.ALL

5790000 تومان

7120000 تومان

4460000 تومان

2990000 تومان

Crystal Waterworld Hotel درجه هتل
U.ALL

5900000 تومان

7290000 تومان

4515000 تومان

2990000 تومان

Sherwood Dreams Resort درجه هتل
U.ALL

5975000 تومان

7400000 تومان

4550000 تومان

2990000 تومان

Kaya Belek درجه هتل
U.ALL

6015000 تومان

7490000 تومان

4570000 تومان

2990000 تومان

Miracle Resort درجه هتل
U.ALL

6125000 تومان

7625000 تومان

4625000 تومان

2990000 تومان

Amara Prestige درجه هتل
U.ALL

6275000 تومان

7850000 تومان

4700000 تومان

2990000 تومان

Sherwood Breezes Resort درجه هتل
U.ALL

6315000 تومان

7910000 تومان

4720000 تومان

2990000 تومان

Adalya Elite Lara Hotel درجه هتل
U.ALL

6350000 تومان

7965000 تومان

4740000 تومان

2990000 تومان

Concorde De Luxe Resort درجه هتل
U.ALL

6390000 تومان

8835000 تومان

4760000 تومان

2990000 تومان

Titanic Deluxe Belek درجه هتل
U.ALL

6500000 تومان

8190000 تومان

4815000 تومان

2990000 تومان

Baia Lara درجه هتل
U.ALL

6690000 تومان

8470000 تومان

4910000 تومان

2990000 تومان

Belconti Resort Hotel درجه هتل
U.ALL

6725000 تومان

8525000 تومان

4925000 تومان

2990000 تومان

Delphin Palace درجه هتل
U.ALL

6840000 تومان

8695000 تومان

4985000 تومان

2990000 تومان

Papillon Belvil درجه هتل
U.ALL

6875000 تومان

9875000 تومان

5000000 تومان

2990000 تومان

Delphin Diva Premiere درجه هتل
U.ALL

7065000 تومان

9035000 تومان

5095000 تومان

2990000 تومان

Delphin BE Grand Resort درجه هتل
U.ALL

7175000 تومان

9200000 تومان

5150000 تومان

2990000 تومان

Gloria Verde Resort درجه هتل
U.ALL

7515000 تومان

9710000 تومان

5320000 تومان

2990000 تومان

Spice Hotel And SPA درجه هتل
U.ALL

7550000 تومان

9765000 تومان

5340000 تومان

2990000 تومان

Bellis Deluxe درجه هتل
U.ALL

7850000 تومان

10215000 تومان

5490000 تومان

2990000 تومان

Gloria Golf Resort درجه هتل
U.ALL

7965000 تومان

10385000 تومان

5545000 تومان

2990000 تومان

Titanic Beach Lara درجه هتل
U.ALL

8190000 تومان

10720000 تومان

5660000 تومان

2990000 تومان

Delphin Imperial Lara درجه هتل
U.ALL

8190000 تومان

10720000 تومان

5660000 تومان

2990000 تومان

Rixos Sungate درجه هتل
U.ALL

8190000 تومان

11735000 تومان

5660000 تومان

2990000 تومان

Barut Lara درجه هتل
U.ALL

8340000 تومان

10945000 تومان

5735000 تومان

2990000 تومان

Amara Dolce Vita درجه هتل
U.ALL

8450000 تومان

11115000 تومان

5790000 تومان

2990000 تومان

Voyage Belek Golf And Spa درجه هتل
U.ALL

8490000 تومان

11170000 تومان

5810000 تومان

2990000 تومان

Cornelia Diamond Golf Resort درجه هتل
U.ALL

8525000 تومان

11225000 تومان

5825000 تومان

2990000 تومان

Gloria Serenity Resort درجه هتل
U.ALL

8940000 تومان

11845000 تومان

6035000 تومان

2990000 تومان

Rixos Premium Belek درجه هتل
U.ALL

10140000 تومان

13645000 تومان

6635000 تومان

2990000 تومان

(Himeros Life Hotel(Himeros Club
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4085000 تومان

کودک با تخت

3445000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Tokay Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

کودک با تخت

3485000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Lara Hadrianus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3915000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4310000 تومان

کودک با تخت

3520000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Cender Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4925000 تومان

کودک با تخت

3725000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Nazar Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5040000 تومان

کودک با تخت

3765000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MHoliday Hotels Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5940000 تومان

کودک با تخت

4065000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Karmir Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5115000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6605000 تومان

کودک با تخت

4120000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6425000 تومان

کودک با تخت

4160000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Plaza Antalya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6615000 تومان

کودک با تخت

4290000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Downtown
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7335000 تومان

کودک با تخت

4365000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Orange County Resort Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7570000 تومان

کودک با تخت

4610000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Granada Luxury Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7120000 تومان

کودک با تخت

4460000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Crystal Waterworld Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

کودک با تخت

4515000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sherwood Dreams Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7400000 تومان

کودک با تخت

4550000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kaya Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6015000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

کودک با تخت

4570000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Miracle Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7625000 تومان

کودک با تخت

4625000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Amara Prestige
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7850000 تومان

کودک با تخت

4700000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sherwood Breezes Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7910000 تومان

کودک با تخت

4720000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Adalya Elite Lara Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7965000 تومان

کودک با تخت

4740000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Concorde De Luxe Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8835000 تومان

کودک با تخت

4760000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic Deluxe Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8190000 تومان

کودک با تخت

4815000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Baia Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8470000 تومان

کودک با تخت

4910000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Belconti Resort Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8525000 تومان

کودک با تخت

4925000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8695000 تومان

کودک با تخت

4985000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Papillon Belvil
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9875000 تومان

کودک با تخت

5000000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Diva Premiere
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9035000 تومان

کودک با تخت

5095000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin BE Grand Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9200000 تومان

کودک با تخت

5150000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Gloria Verde Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7515000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9710000 تومان

کودک با تخت

5320000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Spice Hotel And SPA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9765000 تومان

کودک با تخت

5340000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Bellis Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10215000 تومان

کودک با تخت

5490000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Gloria Golf Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10385000 تومان

کودک با تخت

5545000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10720000 تومان

کودک با تخت

5660000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Imperial Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10720000 تومان

کودک با تخت

5660000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11735000 تومان

کودک با تخت

5660000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Barut Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10945000 تومان

کودک با تخت

5735000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Amara Dolce Vita
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11115000 تومان

کودک با تخت

5790000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Voyage Belek Golf And Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11170000 تومان

کودک با تخت

5810000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Cornelia Diamond Golf Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11225000 تومان

کودک با تخت

5825000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Gloria Serenity Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11845000 تومان

کودک با تخت

6035000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Premium Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

10140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13645000 تومان

کودک با تخت

6635000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس ویژه ۱۱ خرداد | تور آنتالیا ویژه خرداد
نوع تور
شهر و خرید
روزهای رفت
جمعه
روزهای برگشت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز | تور تابستان 97 تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس)
تاریخ اعتبار
تابستان ۹۷| 6 شب آنتالیا با پرواز سان اکسپرس | تور آنتالیا ویژه تابستان 97
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان افراد مجرد جوانان متخصصان زوج ها
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
بليط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات (UALL)ترانسفر فرودگاهي - راهنماي فارسي زبان - بيمه مسافرتي . * مسئوليت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده مي باشد و شرکت گلبرگ سير هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از کشور مسافر را ندارد. * پرداخت 50% کل هزينه تور در هنگام ثبت نام و رزرو الزامي مي باشد در غير اين صورت رزرو ارسالي مورد تاييد نمي باشد . * پرواز چارتر و هتل ها گارانتي بوده ،در صورت انصراف کل هزينه ها سوخت تواهد شد. * کمسيون کودک با تخت نصف کميسيون بزرگسال و کودک زير 6 سال فاقد کميسيون مي باشد.
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
sun express
برنامه سفر
سئو : لحظه آخری تورهای آنتالیا به همراه زمان تور آنتالیا در بهترین هتل و با بهترین پرواز

این صفحه برای نمایش محتوای تورتور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس تابستان 97 می باشد.

تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس ترکیه خدمات این تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ترکیه، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل سان اکسپرس ترکیه.

تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس),تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس)|تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس) پرواز |تابستان 97,تور تابستان 97 تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس), تور تابستان تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس), تور تابستان 97 تور ...

آنتالیا نام مرکز استان آنتالیا و از شهرهای مهم و توریستی کشور ترکیه است. این شهر که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی در ترکیه محسوب می‌گردد دارای جاذبه‌های فراوان می‌باشد. در این شهر بلوارهای زیبا با درختان نخل و لنگرگاه‌ها خود نمائی می‌کند.

تور آنتالیا یعنی سفر به شهری که در گذشته به دروازه ساحلی ترکیه یاد می شده. اما امروزه آنتالیا به مقر گردشگریی تبدیل شده که در نوع خود منحصر به فرد است.

تور آنتالیا ویژه تابستان 97 آفر تور آنتالیا در تابستان 97 قیمت تور آنتالیا در تابستان 97 تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس تور هتل 5 ستاره آنتالیا بهترین قیمت تور آنتالیا مناسب ترین قیمت تور آنتالیا تور دقیقه 90 آنتالیا تور دقیقه نود آنتالیا تور لحظه آخری آنتالیا تور ترکیه ترکیه آنتالیا.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان 97 |تور آنتالیا لحظه آخری | تور انتالیا ارزان - تور ویژه آنتالیا تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور آنتالیا | تور لحظه آخری آنتالیا 97 | آنتالیا پرواز مستقیم

شروع قیمت از :

Qeshm Airlines

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان 97 | تور ارزان استانبول تابستان ۹۷ | قیمت تور استانبول تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز | تور استانبول ترکیه تابستان ۹۷ | تور استانبول تابستان 97

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان ۹۷ | مجری مستقیم تور آنتالیا-قیمت تورهای لحظه آخری و ارزان آنتالیا لیدر فارسی زبان · گشت شهری · ترانسفرفرودگاهی · بیمه مسافرتی

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور آنتالیا تابستان ۹۷ با پرواز ایران ایر, قیمت تور آنتالیا تابستان 97

شروع قیمت از :

مقاله مرتبط

آنتالیا

آنتالیا

گرچه این شهر مدرن در زمان عتیق ، محل زندگی انسان ها بوده، اما آثار به جای مانده از این دوره بسیار کم است .یکی از این آثار دیوار بلندی است که قسمتی از آن، موج شکن بوده و شهر را از طوفان های سهمگین حفظ می کرده است. دروازه ی مرمت شده ی هادریان این دیوار،از اثرهای بسیار زیبای عهد عتیق محسوب می شود.گرچه شهرهای عهد عتیق معبد آگورا و آمفی تئاتر دارند،تاکنون ثبت مکان های این نوع اثرها امکان پذیر نبوده است. بخش کاله ایچی شهر ،ویران شده و باروهای اطراف آن به شکل نعل اسب است. باروها اثر مشترک دوره های یونان باستان ،روم باستان ،بیزانس ها،سلجوقیان و عثمانی هاست. باروها 80 برج دارد.در داخل باروها حدود 3000 خانه وجود دارد که سقف آن ها را با سفال پوشانده اند.ویژه گی های این خانه ها ،فقط به معماری تاریخی آن خلاصه نمی شود، بلکه این خانه ها نوع زندگانی و سنت ها و آداب ورسوم آن دوره ها را به بهترین شکل نشان می دهد. در سال 1972 ،سازمان عالی معبدها و اثرهای قدیمی، قسمت های ایچ لیمانی و کاله ایچی شهر را به عنوان منطقه ای تاریخی ثبت کردوحفاظت از آن ها را به عهده گرفت.

ادامه مطلب ...
دیدنی های آنتالیا

دیدنی های آنتالیا

آنتالیا یکی از هشتاد و یک استان کشور ترکیه می باشد ، و بزرگترین شهر ترکیه واقع در دریای مدیترانه می باشد. با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در منطقه مدیترانه می باشد . شهری که هم اکنون آنتالیا نامیده می شود معنای لغوی ، سرزمین آتالوس می باشد و در زمان آتالوس دوم بنا شده است. این شهر پس از پایان پادشاهی «برقها» برای مدتی مستقل بوده و بعدها هم به دست دزدها افتاده است. در سال 77 قبل از میلاد این شهر توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس ضمیمه خاک روم گشت . شهر آنتالیا به دلیل طبیعت زیبا و تاریخ غنی خود در سال های زیاد میلیون ها مردم را به خود جذب کرده است . به طور کلی در کشور ترکیه پیشرفت اقتصادی و مدرنیته چشمگیری می توان مشاهده کرد.

ادامه مطلب ...
اقتصاد آنتالیا

اقتصاد آنتالیا

آنتالیا از نظر اقتصاد گردشگری ، نقش بسیار مهمی برای مردم منطقه و مردم کشور ترکیه دارد بطوریکه این شهر را پایتخت گردشگری این کشور می دانند. همچنین آنتالیا تولید کننده محصولات مختلفی از جمله محصولات کشاورزی مثل پنبه ، گل ، زیتون ، مرکبات ، روغن زیتون و موز است. به طور کلی شهر آنتالیا شهر توریستی می باشد و حجم قابل توجهی از مراکز خرید را به خود اختصاص داده است .

ادامه مطلب ...
مناطق تاریخی آنتالیا

مناطق تاریخی آنتالیا

منطقه تاریخی اوتومان که واقع در مرکز آنتالیا می باشد شامل هتل ها ، بار ها، رستوران ها و مراکز خرید می باشد که بافت قدیمی بازسازی شده و دارای مناطق تاریخی فراوانی می باشد . این مناطق از آنتالیا 30 % از توریسم کل دنیا را به خود جذب کرده است . مدرسه علوم دینی که در منطقه kale ichi قرار دارد. این مدرسه از همان ابتداء در زمینه حکاکی بر روی سنگ بهترین مدارس در دوران سلجوقیان به شمار می آمده است. از دیگر مناطق دیدنی شهر می توان به دو مسجد که در زمان عثمانیان سا خته شده نیز اشاره کرد. یکی از آنها مسجد مراد پاشا است که در قرن 16 ساخته شد و دیگری مسجد تکلی Tekeli محمد پاشا که در قرن 18 بنا شده است میباشد. این مساجد از لحاظ کاشیکاری در نوع خود یک شاهکار هنری محسوب می گردند. در کنار بندرگاه شهر مسجد باشکوه دیگری بنام اسکله Iskele قرار دارد که مربوط به اواخر قرن 19 است. این مسجد از سنگهای بریده شده با چهارستون تشکیل شده که در بالای چشمه ای طبیعی بنا شده است.

ادامه مطلب ...
وضعیت حمل و نقل آنتالیا

وضعیت حمل و نقل آنتالیا

فرودگاه بزرگ و مدرن بين المللي آنتاليا در 13 كيلومتري شمال شرق اين شهر واقع شده است. حمل و نقل عمومي در اين شهر مبتني بر تاكسي اختصاصي، تاكسيهاي ون اشتراكي و تراموا مي باشد. تاكسيهاي اين شهر تماما به رنگ زرد بوده و محاسبه نرخ كرايه با استفاده از تاكسي متر انجام مي گيرد. با اين وجود كرايه تاكسي در اين شهر نسبتا گران مي باشد. نرخ اوليه تاكسي متر در بدو ورود به وسيله در حدود 2 دلار مي باشد و پس از طي يك مسير 10 كيلومتري در حدود 20 الي 30 دلار با توجه به وضعيت ترافيك مي بايست پرداخت نمود. اين تاكسيها فقط به صورت اختصاصي اقدام به سوار نمودن مسافر مي نمايند. تاكسيهاي ديگر تاكسيهاي ون هستند كه در شهر آنتاليا به نام دل موش ناميده ميشوند و ظرفيت 10 سرنشين را دارا بوده و به صورت اشتراكي مورد استفاده مسافران قرار مي گيرند. اين تاكسيها در خطوط مشخصي حركت مي نمايند و كرايه آنها ثابت بوده و براي هر نفر در 1.5 لير جديد مي باشد. اين خودروها در طي مسير خود داراي ايستگاه نمي باشند و بنابه در خواست مسافر توقف مي نمايند. يك خط تراموا نيز در اين شهر وجود دارد كه در خيابان ايشيك لار بموازات خيابان جمهوريت در يك خيابان يكطرفه درحال حركت است. بيشترين فروشگاهها و فست فودها نيز در اين خيابان قرار دارند.

ادامه مطلب ...