تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس ویژه 24 خرداد | تور آنتالیا ویژه خرداد

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
Nazar Beach درجه هتل
ALL

3035000 تومان

3560000 تومان

2510000 تومان

2390000 تومان

Lara Hadrianus Hotel درجه هتل
ALL

3115000 تومان

3680000 تومان

2545000 تومان

2390000 تومان

Cender Hotel درجه هتل
ALL

3425000 تومان

4145000 تومان

2705000 تومان

2705000 تومان

Palmet Turkiz درجه هتل
ALL

3775000 تومان

5030000 تومان

2880000 تومان

2390000 تومان

Karmir Resort درجه هتل
U.ALL

4320000 تومان

5960000 تومان

3150000 تومان

2390000 تومان

Grand Park Lara درجه هتل
ALL

4710000 تومان

6350000 تومان

3345000 تومان

2390000 تومان

Daima Biz Hotel درجه هتل
ALL

5140000 تومان

6720000 تومان

3560000 تومان

2390000 تومان

Rixos Downtown درجه هتل
B.B

5295000 تومان

7615000 تومان

3640000 تومان

2390000 تومان

Crystal Waterworld Hotel درجه هتل
U.ALL

5335000 تومان

8690000 تومان

3660000 تومان

2390000 تومان

Ramada Plaza Antalya درجه هتل
U.ALL

5335000 تومان

8690000 تومان

3660000 تومان

2390000 تومان

Amara Prestige درجه هتل
U.ALL

5335000 تومان

7015000 تومان

3660000 تومان

2390000 تومان

Kaya Belek درجه هتل
U.ALL

6115000 تومان

8185000 تومان

4050000 تومان

2390000 تومان

Granada Luxury Belek درجه هتل
U.ALL

6350000 تومان

8535000 تومان

4165000 تومان

2390000 تومان

Fame Residence Lara درجه هتل
U.ALL

6660000 تومان

9470000 تومان

4320000 تومان

2390000 تومان

Adalya Elite Lara Hotel درجه هتل
U.ALL

6660000 تومان

9000000 تومان

4320000 تومان

2390000 تومان

Baia Lara درجه هتل
U.ALL

6660000 تومان

9000000 تومان

4320000 تومان

2390000 تومان

Sherwood Dreams Resort درجه هتل
U.ALL

6855000 تومان

9295000 تومان

4420000 تومان

2390000 تومان

Delphin Palace درجه هتل
U.ALL

7365000 تومان

10055000 تومان

4675000 تومان

2390000 تومان

Titanic Beach Lara درجه هتل
U.ALL

7635000 تومان

10465000 تومان

4810000 تومان

2390000 تومان

Royal Wings Hotel درجه هتل
U.ALL

8220000 تومان

11340000 تومان

5100000 تومان

2390000 تومان

Barut Lara درجه هتل
U.ALL

8495000 تومان

11750000 تومان

5240000 تومان

2390000 تومان

Rixos Sungate درجه هتل
U.ALL

9000000 تومان

13915000 تومان

5490000 تومان

2390000 تومان

Nazar Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3560000 تومان

کودک با تخت

2510000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3115000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3680000 تومان

کودک با تخت

2545000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Cender Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

کودک با تخت

2705000 تومان

کودک بدون تخت

2705000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Palmet Turkiz
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5030000 تومان

کودک با تخت

2880000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Karmir Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5960000 تومان

کودک با تخت

3150000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6350000 تومان

کودک با تخت

3345000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Daima Biz Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6720000 تومان

کودک با تخت

3560000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Downtown
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7615000 تومان

کودک با تخت

3640000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Crystal Waterworld Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

کودک با تخت

3660000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Plaza Antalya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

کودک با تخت

3660000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Amara Prestige
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7015000 تومان

کودک با تخت

3660000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kaya Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6115000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8185000 تومان

کودک با تخت

4050000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Granada Luxury Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8535000 تومان

کودک با تخت

4165000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Fame Residence Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9470000 تومان

کودک با تخت

4320000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Adalya Elite Lara Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9000000 تومان

کودک با تخت

4320000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Baia Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9000000 تومان

کودک با تخت

4320000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sherwood Dreams Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6855000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9295000 تومان

کودک با تخت

4420000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7365000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10055000 تومان

کودک با تخت

4675000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7635000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10465000 تومان

کودک با تخت

4810000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Wings Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11340000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Barut Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11750000 تومان

کودک با تخت

5240000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

9000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13915000 تومان

کودک با تخت

5490000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس ویژه 24 خرداد | تور آنتالیا ویژه خرداد
نوع تور
شهر و خرید
روزهای رفت
جمعه
روزهای برگشت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز | تور تابستان 97 تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس)
تاریخ اعتبار
تابستان ۹۷| 6 شب آنتالیا با پرواز سان اکسپرس | تور آنتالیا ویژه تابستان 97
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان افراد مجرد جوانان متخصصان زوج ها
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
بليط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات (UALL)ترانسفر فرودگاهي - راهنماي فارسي زبان - بيمه مسافرتي . * مسئوليت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده مي باشد و شرکت گلبرگ سير هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از کشور مسافر را ندارد. * پرداخت 50% کل هزينه تور در هنگام ثبت نام و رزرو الزامي مي باشد در غير اين صورت رزرو ارسالي مورد تاييد نمي باشد . * پرواز چارتر و هتل ها گارانتي بوده ،در صورت انصراف کل هزينه ها سوخت تواهد شد. * کمسيون کودک با تخت نصف کميسيون بزرگسال و کودک زير 6 سال فاقد کميسيون مي باشد.
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
sun express
برنامه سفر
سئو : لحظه آخری تورهای آنتالیا به همراه زمان تور آنتالیا در بهترین هتل و با بهترین پرواز

این صفحه برای نمایش محتوای تورتور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس تابستان 97 می باشد.

تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس ترکیه خدمات این تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ترکیه، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل سان اکسپرس ترکیه.

تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس),تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس)|تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس) پرواز |تابستان 97,تور تابستان 97 تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس), تور تابستان تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس), تور تابستان 97 تور ...

آنتالیا نام مرکز استان آنتالیا و از شهرهای مهم و توریستی کشور ترکیه است. این شهر که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی در ترکیه محسوب می‌گردد دارای جاذبه‌های فراوان می‌باشد. در این شهر بلوارهای زیبا با درختان نخل و لنگرگاه‌ها خود نمائی می‌کند.

تور آنتالیا یعنی سفر به شهری که در گذشته به دروازه ساحلی ترکیه یاد می شده. اما امروزه آنتالیا به مقر گردشگریی تبدیل شده که در نوع خود منحصر به فرد است.

تور آنتالیا ویژه تابستان 97 آفر تور آنتالیا در تابستان 97 قیمت تور آنتالیا در تابستان 97 تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس تور هتل 5 ستاره آنتالیا بهترین قیمت تور آنتالیا مناسب ترین قیمت تور آنتالیا تور دقیقه 90 آنتالیا تور دقیقه نود آنتالیا تور لحظه آخری آنتالیا تور ترکیه ترکیه آنتالیا.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان 97 |تور آنتالیا لحظه آخری | تور انتالیا ارزان - تور ویژه آنتالیا تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور آنتالیا | تور لحظه آخری آنتالیا 97 | آنتالیا پرواز قشم ایر

شروع قیمت از :

Qeshm Airlines

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان 97 | تور ارزان استانبول تابستان ۹۷ | قیمت تور استانبول تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز | تور استانبول ترکیه تابستان ۹۷ | تور استانبول تابستان 97

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان ۹۷ | مجری مستقیم تور آنتالیا-قیمت تورهای لحظه آخری و ارزان آنتالیا لیدر فارسی زبان · گشت شهری · ترانسفرفرودگاهی · بیمه مسافرتی

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور آنتالیا تابستان ۹۷ با پرواز ایران ایر, قیمت تور آنتالیا تابستان 97

شروع قیمت از :

مقاله مرتبط

آنتالیا

آنتالیا

گرچه این شهر مدرن در زمان عتیق ، محل زندگی انسان ها بوده، اما آثار به جای مانده از این دوره بسیار کم است .یکی از این آثار دیوار بلندی است که قسمتی از آن، موج شکن بوده و شهر را از طوفان های سهمگین حفظ می کرده است. دروازه ی مرمت شده ی هادریان این دیوار،از اثرهای بسیار زیبای عهد عتیق محسوب می شود.گرچه شهرهای عهد عتیق معبد آگورا و آمفی تئاتر دارند،تاکنون ثبت مکان های این نوع اثرها امکان پذیر نبوده است. بخش کاله ایچی شهر ،ویران شده و باروهای اطراف آن به شکل نعل اسب است. باروها اثر مشترک دوره های یونان باستان ،روم باستان ،بیزانس ها،سلجوقیان و عثمانی هاست. باروها 80 برج دارد.در داخل باروها حدود 3000 خانه وجود دارد که سقف آن ها را با سفال پوشانده اند.ویژه گی های این خانه ها ،فقط به معماری تاریخی آن خلاصه نمی شود، بلکه این خانه ها نوع زندگانی و سنت ها و آداب ورسوم آن دوره ها را به بهترین شکل نشان می دهد. در سال 1972 ،سازمان عالی معبدها و اثرهای قدیمی، قسمت های ایچ لیمانی و کاله ایچی شهر را به عنوان منطقه ای تاریخی ثبت کردوحفاظت از آن ها را به عهده گرفت.

ادامه مطلب ...
دیدنی های آنتالیا

دیدنی های آنتالیا

آنتالیا یکی از هشتاد و یک استان کشور ترکیه می باشد ، و بزرگترین شهر ترکیه واقع در دریای مدیترانه می باشد. با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در منطقه مدیترانه می باشد . شهری که هم اکنون آنتالیا نامیده می شود معنای لغوی ، سرزمین آتالوس می باشد و در زمان آتالوس دوم بنا شده است. این شهر پس از پایان پادشاهی «برقها» برای مدتی مستقل بوده و بعدها هم به دست دزدها افتاده است. در سال 77 قبل از میلاد این شهر توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس ضمیمه خاک روم گشت . شهر آنتالیا به دلیل طبیعت زیبا و تاریخ غنی خود در سال های زیاد میلیون ها مردم را به خود جذب کرده است . به طور کلی در کشور ترکیه پیشرفت اقتصادی و مدرنیته چشمگیری می توان مشاهده کرد.

ادامه مطلب ...
اقتصاد آنتالیا

اقتصاد آنتالیا

آنتالیا از نظر اقتصاد گردشگری ، نقش بسیار مهمی برای مردم منطقه و مردم کشور ترکیه دارد بطوریکه این شهر را پایتخت گردشگری این کشور می دانند. همچنین آنتالیا تولید کننده محصولات مختلفی از جمله محصولات کشاورزی مثل پنبه ، گل ، زیتون ، مرکبات ، روغن زیتون و موز است. به طور کلی شهر آنتالیا شهر توریستی می باشد و حجم قابل توجهی از مراکز خرید را به خود اختصاص داده است .

ادامه مطلب ...
مناطق تاریخی آنتالیا

مناطق تاریخی آنتالیا

منطقه تاریخی اوتومان که واقع در مرکز آنتالیا می باشد شامل هتل ها ، بار ها، رستوران ها و مراکز خرید می باشد که بافت قدیمی بازسازی شده و دارای مناطق تاریخی فراوانی می باشد . این مناطق از آنتالیا 30 % از توریسم کل دنیا را به خود جذب کرده است . مدرسه علوم دینی که در منطقه kale ichi قرار دارد. این مدرسه از همان ابتداء در زمینه حکاکی بر روی سنگ بهترین مدارس در دوران سلجوقیان به شمار می آمده است. از دیگر مناطق دیدنی شهر می توان به دو مسجد که در زمان عثمانیان سا خته شده نیز اشاره کرد. یکی از آنها مسجد مراد پاشا است که در قرن 16 ساخته شد و دیگری مسجد تکلی Tekeli محمد پاشا که در قرن 18 بنا شده است میباشد. این مساجد از لحاظ کاشیکاری در نوع خود یک شاهکار هنری محسوب می گردند. در کنار بندرگاه شهر مسجد باشکوه دیگری بنام اسکله Iskele قرار دارد که مربوط به اواخر قرن 19 است. این مسجد از سنگهای بریده شده با چهارستون تشکیل شده که در بالای چشمه ای طبیعی بنا شده است.

ادامه مطلب ...
وضعیت حمل و نقل آنتالیا

وضعیت حمل و نقل آنتالیا

فرودگاه بزرگ و مدرن بين المللي آنتاليا در 13 كيلومتري شمال شرق اين شهر واقع شده است. حمل و نقل عمومي در اين شهر مبتني بر تاكسي اختصاصي، تاكسيهاي ون اشتراكي و تراموا مي باشد. تاكسيهاي اين شهر تماما به رنگ زرد بوده و محاسبه نرخ كرايه با استفاده از تاكسي متر انجام مي گيرد. با اين وجود كرايه تاكسي در اين شهر نسبتا گران مي باشد. نرخ اوليه تاكسي متر در بدو ورود به وسيله در حدود 2 دلار مي باشد و پس از طي يك مسير 10 كيلومتري در حدود 20 الي 30 دلار با توجه به وضعيت ترافيك مي بايست پرداخت نمود. اين تاكسيها فقط به صورت اختصاصي اقدام به سوار نمودن مسافر مي نمايند. تاكسيهاي ديگر تاكسيهاي ون هستند كه در شهر آنتاليا به نام دل موش ناميده ميشوند و ظرفيت 10 سرنشين را دارا بوده و به صورت اشتراكي مورد استفاده مسافران قرار مي گيرند. اين تاكسيها در خطوط مشخصي حركت مي نمايند و كرايه آنها ثابت بوده و براي هر نفر در 1.5 لير جديد مي باشد. اين خودروها در طي مسير خود داراي ايستگاه نمي باشند و بنابه در خواست مسافر توقف مي نمايند. يك خط تراموا نيز در اين شهر وجود دارد كه در خيابان ايشيك لار بموازات خيابان جمهوريت در يك خيابان يكطرفه درحال حركت است. بيشترين فروشگاهها و فست فودها نيز در اين خيابان قرار دارند.

ادامه مطلب ...