تور آنتالیا تابستان 97| تور آنتالیا تابستان ۹۷ | تور لحظه آخری آنتالیا تابستان ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
MeRA PARK درجه هتل
B.B

2860000 تومان

3385000 تومان

2265000 تومان

1840000 تومان

ASEL HOTEL درجه هتل
ALL

3520000 تومان

4775000 تومان

2530000 تومان

1840000 تومان

ASEL RESORT درجه هتل
ALL

3785000 تومان

4775000 تومان

2595000 تومان

1840000 تومان

HIMERROS BEACH & LIFE درجه هتل
ALL

3915000 تومان

4970000 تومان

2660000 تومان

1840000 تومان

ARES BLUE / DREAM درجه هتل
ALL

4180000 تومان

5895000 تومان

2795000 تومان

1840000 تومان

MILLENIUM PALACE درجه هتل
ALL

4640000 تومان

6755000 تومان

2990000 تومان

1840000 تومان

ORANGE PARK LARA درجه هتل
ALL

4640000 تومان

6095000 تومان

2990000 تومان

1840000 تومان

MAYA WORLD IMPERIAL درجه هتل
ALL

5500000 تومان

8140000 تومان

3320000 تومان

1840000 تومان

IMPERIAL SUNLAND درجه هتل
U.ALL

5500000 تومان

8270000 تومان

3320000 تومان

1840000 تومان

PALMET TURKIZ درجه هتل
ALL

5630000 تومان

7545000 تومان

3385000 تومان

1840000 تومان

MAYA WORLD BELEK درجه هتل
ALL

5630000 تومان

7545000 تومان

3385000 تومان

1840000 تومان

PALMET RESORT KEMER درجه هتل
U.ALL

5765000 تومان

7745000 تومان

3385000 تومان

1840000 تومان

MAX HOLIDAY درجه هتل
U.ALL

6490000 تومان

8865000 تومان

3715000 تومان

1840000 تومان

FANTASIA DELUXE درجه هتل
U.ALL

6820000 تومان

9855000 تومان

3850000 تومان

1840000 تومان

LARA FAMILY CLUB درجه هتل
U.ALL

7015000 تومان

12230000 تومان

3915000 تومان

1840000 تومان

KERVANSARAY LARA درجه هتل
U.ALL

7545000 تومان

10450000 تومان

4115000 تومان

1840000 تومان

AMARA PRESTIGE VIEW درجه هتل
U.ALL

8140000 تومان

11605000 تومان

4375000 تومان

1840000 تومان

ORANGE COUNTY درجه هتل
U.ALL

8140000 تومان

14475000 تومان

4375000 تومان

1840000 تومان

CRYSTAL TAT BEACH درجه هتل
U.ALL

9590000 تومان

17380000 تومان

4970000 تومان

1840000 تومان

ADALYA ELITE LARA SEA درجه هتل
U.ALL

9855000 تومان

13880000 تومان

5035000 تومان

1840000 تومان

TRENDY LARA درجه هتل
U.ALL

10315000 تومان

146050000 تومان

5235000 تومان

1840000 تومان

ROYAL HOLIDAY / WING / SEGINUS درجه هتل
U.ALL

12890000 تومان

18435000 تومان

6290000 تومان

1840000 تومان

BARUT LARA درجه هتل
U.ALL

13090000 تومان

18765000 تومان

6355000 تومان

1840000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3385000 تومان

کودک با تخت

2265000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4775000 تومان

کودک با تخت

2530000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASEL RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3785000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4775000 تومان

کودک با تخت

2595000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3915000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4970000 تومان

کودک با تخت

2660000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARES BLUE / DREAM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

کودک با تخت

2795000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6755000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8140000 تومان

کودک با تخت

3320000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8270000 تومان

کودک با تخت

3320000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMET TURKIZ
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7545000 تومان

کودک با تخت

3385000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAYA WORLD BELEK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7545000 تومان

کودک با تخت

3385000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMET RESORT KEMER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7745000 تومان

کودک با تخت

3385000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8865000 تومان

کودک با تخت

3715000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FANTASIA DELUXE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9855000 تومان

کودک با تخت

3850000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7015000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12230000 تومان

کودک با تخت

3915000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10450000 تومان

کودک با تخت

4115000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11605000 تومان

کودک با تخت

4375000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14475000 تومان

کودک با تخت

4375000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

9590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17380000 تومان

کودک با تخت

4970000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

9855000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13880000 تومان

کودک با تخت

5035000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

10315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

146050000 تومان

کودک با تخت

5235000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

12890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18435000 تومان

کودک با تخت

6290000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BARUT LARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

13090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18765000 تومان

کودک با تخت

6355000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا تابستان 97| تور آنتالیا تابستان ۹۷ | تور لحظه آخری آنتالیا تابستان ۹۷
نوع تور
ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید
روزهای رفت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز | تور آنتالیا | تور لحظه آخری آنتالیا 97 | آنتالیا پرواز قشم ایر
تاریخ اعتبار
ویژه تابستان 97 |تور آنتالیا لحظه آخری | تور انتالیا ارزان - تور ویژه آنتالیا تابستان ۹۷
خدمات
صبحانه نهار شام سه وعده غذایی و خدمات ویژه
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی سوخت کامل میگردد. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار حداقل 6 ماه و ممنوعیت خروج به عهده مسافر و آژانس صادر کننده می باشد.
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Qeshm Airlines
برنامه سفر
خدمات: : بليط رفت و برگشت - بيمه مسافرتي-6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات ترانسفر فرودگاهي - راهنماي فارسي زبان . سئو : : انواع تور لحظه آخری آنتالیا و تور ارزان آنتالیا را مشاهده کنید. شرایط خوب برای قیمت تور آنتالیا بهار و تابستان 97 و تور آنتالیا لحظه آخری.تور آنتالیا ، لحظه آخری و ارزان با پرواز و هتل های متنوع و به روزرسانی لحظه به لحظه

تور لحظه آخری آنتالیا 97 | تور ارزان آنتالیا | تور نوروز | قیمت تور آنتالیا سال 97 | شرایط عالی و امکانات کم نظیر در سفر به شهر آنتالیا.

تور آنتالیا,تور های آنتالیا,تور لحظه آخری آنتالیا,آنتالیا,antalya net,antalya,net,antalya tour,بلیط آنتالیا,چارتر آنتالیا

تور لحظه آخری آنتالیا و تور آنتالیا تابستان 97, با ارائه خدمات بلیط.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تابستان ۹۷ | تور کوش آداسی | تور کوش آداسی تابستان 97 | قیمت تور کوش آداسی تابستان 97 | تور کوش آداسی97

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور کوش آداسی تابستان 97،تور ارزان کوش آداسی تابستان 97 | تور کوش آداسی لحظه آخری

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : کوش آداسی تابستان ۹۷ | تور کوش آداسی تابستان ۹۷ | تور کوش آداسی تابستان 97 ویژه تعطیلات تابستان 97

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور کوش آداسی تابستان 97 | نرخ تورهای ارزان کوش آداسی تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

Qeshm Airlines

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان 97 | تور ارزان استانبول با پرواز ماهان تابستان ۹۷ | قیمت تور استانبول تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز | تور استانبول ترکیه تابستان ۹۷ | تور استانبول تابستان 97

شروع قیمت از :

Mahan Air

مقاله مرتبط

آنتالیا

آنتالیا

گرچه این شهر مدرن در زمان عتیق ، محل زندگی انسان ها بوده، اما آثار به جای مانده از این دوره بسیار کم است .یکی از این آثار دیوار بلندی است که قسمتی از آن، موج شکن بوده و شهر را از طوفان های سهمگین حفظ می کرده است. دروازه ی مرمت شده ی هادریان این دیوار،از اثرهای بسیار زیبای عهد عتیق محسوب می شود.گرچه شهرهای عهد عتیق معبد آگورا و آمفی تئاتر دارند،تاکنون ثبت مکان های این نوع اثرها امکان پذیر نبوده است. بخش کاله ایچی شهر ،ویران شده و باروهای اطراف آن به شکل نعل اسب است. باروها اثر مشترک دوره های یونان باستان ،روم باستان ،بیزانس ها،سلجوقیان و عثمانی هاست. باروها 80 برج دارد.در داخل باروها حدود 3000 خانه وجود دارد که سقف آن ها را با سفال پوشانده اند.ویژه گی های این خانه ها ،فقط به معماری تاریخی آن خلاصه نمی شود، بلکه این خانه ها نوع زندگانی و سنت ها و آداب ورسوم آن دوره ها را به بهترین شکل نشان می دهد. در سال 1972 ،سازمان عالی معبدها و اثرهای قدیمی، قسمت های ایچ لیمانی و کاله ایچی شهر را به عنوان منطقه ای تاریخی ثبت کردوحفاظت از آن ها را به عهده گرفت.

ادامه مطلب ...
دیدنی های آنتالیا

دیدنی های آنتالیا

آنتالیا یکی از هشتاد و یک استان کشور ترکیه می باشد ، و بزرگترین شهر ترکیه واقع در دریای مدیترانه می باشد. با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در منطقه مدیترانه می باشد . شهری که هم اکنون آنتالیا نامیده می شود معنای لغوی ، سرزمین آتالوس می باشد و در زمان آتالوس دوم بنا شده است. این شهر پس از پایان پادشاهی «برقها» برای مدتی مستقل بوده و بعدها هم به دست دزدها افتاده است. در سال 77 قبل از میلاد این شهر توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس ضمیمه خاک روم گشت . شهر آنتالیا به دلیل طبیعت زیبا و تاریخ غنی خود در سال های زیاد میلیون ها مردم را به خود جذب کرده است . به طور کلی در کشور ترکیه پیشرفت اقتصادی و مدرنیته چشمگیری می توان مشاهده کرد.

ادامه مطلب ...
مناطق تاریخی آنتالیا

مناطق تاریخی آنتالیا

منطقه تاریخی اوتومان که واقع در مرکز آنتالیا می باشد شامل هتل ها ، بار ها، رستوران ها و مراکز خرید می باشد که بافت قدیمی بازسازی شده و دارای مناطق تاریخی فراوانی می باشد . این مناطق از آنتالیا 30 % از توریسم کل دنیا را به خود جذب کرده است . مدرسه علوم دینی که در منطقه kale ichi قرار دارد. این مدرسه از همان ابتداء در زمینه حکاکی بر روی سنگ بهترین مدارس در دوران سلجوقیان به شمار می آمده است. از دیگر مناطق دیدنی شهر می توان به دو مسجد که در زمان عثمانیان سا خته شده نیز اشاره کرد. یکی از آنها مسجد مراد پاشا است که در قرن 16 ساخته شد و دیگری مسجد تکلی Tekeli محمد پاشا که در قرن 18 بنا شده است میباشد. این مساجد از لحاظ کاشیکاری در نوع خود یک شاهکار هنری محسوب می گردند. در کنار بندرگاه شهر مسجد باشکوه دیگری بنام اسکله Iskele قرار دارد که مربوط به اواخر قرن 19 است. این مسجد از سنگهای بریده شده با چهارستون تشکیل شده که در بالای چشمه ای طبیعی بنا شده است.

ادامه مطلب ...