ویزای کرواسی

مدارک
ترجمه شناسنامه اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار عکس رنگی تمام رخ
توضیحات
مــدارك لازم بـرای ویزای كرواسی ( هر مسافر باید گذرنامه ی جداگانه داشته باشد.) اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده). فتوكپی از صفحات مشخصات گذرنامه. اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر. تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل). 2 قطعه عكس 5/4×5/3 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو. ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به كار با ذكر میزان حقوق یا روزنامه رسمی یا پروانه كسب با ذكر نام و مهر و امضاء (توسط دارالترجمه). برای افراد محصل ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است. برای افراد بازنشسته ترجمه انگلیسی حكم بازنشستگی ، كارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است. پرینت انگلیسی حساب جاری بانكی 3 ماه گذشته یا آخرین موجودی با مهر و امضاء (توسط بانك). ترجمه انگلیسی اسناد ملكی به نام مسافر (توسط دارالترجمه ).